Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

121.7m FM

Mick jagger tar plats i senaten

opinion

När Barack Obama valdes till USAs president i november var det som om en rockstjärna utsetts att bekläda detta världens mest inflytelserika politiska ämbete. Obama hade imponerat stort på den amerikanska nationen redan då han som färsk senator höll ett tal vid Demokratiska partiets konvent och sågs fyra år senare av många som den amerikanska nationens frälsare.

Mindre än två år senare synes Obamas presidentskap vara på väg mot katastrof. Barack Obama, med status av rockstjärna, hyllades vid sitt tillträde av hippa innemagasinet Rolling Stone. Från att ha förväntats ordna upp alla USAs överhängande problem kan det i dag noteras att Barack Obama inte lyckats särskilt väl med någonting han företagit sig.

Frågan om byggandet av ett islamiskt center inklusive moské  två kvarter från Ground Zero i New York ger en intressant fallstudie. Det började med att presidenten tog bladet från munnen fredagen den 13 augusti. Jag anser — som medborgare och president — att muslimer har samma rätt att praktisera sin religion överallt i detta land. Och det inkluderar rätten att bygga en böneplats och ett kulturcenter på privat mark på nedre Manhatan i enlighet med lokala lagar och förordningar.

Jag förstår de känslor som denna fråga väcker. Ground Zero är verkligen helig mark. Men detta är Amerika och vårt stöd till religionsfriheten får inte rubbas. Man kan dock verkligen fråga sig om Obama verkligen förstår känslorna i samband med Mick jagger tar plats i senaten som hände i New York den 11 september Reaktionen blev också våldsam efter presidentens uttalande.

Presidenten blev uppenbart tagen av all kritik, ty redan inom ett dygn var Mick jagger tar plats i senaten igång med stora dementimaskinen.

Hans inställning var nu att han endast uttalat sig prinicipiellt och ingalunda förordat ett moskébygge på nedre Manhattan. Jag kommenterade mycket specifikt om den rätt som människor har och som går tillbaka till grundandet av vår nation. Barack Obamas motsägande utsagor om det  planerade moskébygget i New York är bara en av de senaste av de händelser som fått hans tidigare himlastormande popularitet att dala.

Den åriga Rollings Stones-legendaren Mick...

Varför finner han det nödvändigt att vara en apologetiker för islam? Han började med detta i sitt tal i Kairo för ett par år sedan, vilket också innehöll delar som var rätt och slätt läskiga.

Nu rättfärdigar han byggandet av en moské på Ground Zero därför att muslimer här har samma rätt att praktisera religion som vem som helst. Detta är uppenbarligen sant, men en moské på en plats för ett massmord begånget av muslimer handlar inte om frihet för tillbedjan, det är ett uttalande om överhöghet och erövring.

Pryce-Jones konstaterar vidare att religionsfriheten i västvärlden inte har någon motsvarighet i den muslimska delen av världen — icke-muslimer "Mick jagger tar plats i senaten" exempelvis ingen rätt till tillbedjan i Saudiarabien och tillåts inte ens vistas inom en radie av flera engelska mil runt städerna Mekka och Medina.

Samma skribent ifrågasätter vidare Obamas tes att terrornätverket al-Qaida inte främjar islam: David Pryce-Jones ställer frågan: Det finns åtskilliga passager i Koranen och haditherna vilka al-Qaida kan citera och verkligen citerar i syfte att skänka dem religiöst rättfärdigande för deras våld. Det finns de som påstår att det mest närliggande svaret på Pryce-Jones fråga är att president Barack Obama faktiskt är muslim själv.

Se videon till nedanstående länk och gör en egen bedömning om det kan ligga något i detta:. Alldeles bortsett från frågan om Barack Obamas förhållande till islam — att religionen i fråga utövade ett starkt inflytande på honom under hans uppväxt är det ingen som bestrider — står det allt klarare att hans presidentskap är utsatt för starka Mick jagger tar plats i senaten. Nile Gardiner anger tio skäl varför Barack Obama är på god väg att bli en av USAs mest impoplära presidenter någonsin:.

Det vill säga presidentens maktutövning utmärks av extravagans, manipulerande och bristande förståelse för de vanliga människornas behov. Hustrun Michelle Obamas lyxresa till Spanien och hennes exempellösa personliga slöseri anges vara exempel härpå.

Två tredjedelar sade att de var desillusionerade eller arga över det sätt på vilket den federala regeringen verkar. Till skillnad från hur det var då Obama höll sitt inspirerande tal vid det demokratiska partikonventet i Boston  — som imponerade på miljoner TV-tittare — låter sig numera de flesta amerikaner inte ryckas med av presidentens talekonst, som enligt många kännetecknas av monotoni, tråkighet och beroende av en teleprompter.

Således kan den amerikanska statsskulden komma att stiga till 87 procent av bruttonationalproduktenprocent samt procent Under det att många europeiska nationer — däribland Storbritannien och Tyskland — på ett aggressivt sätt söker kapa sina underskott, tycks Obama-administrationen vara ute efter att aktivt förmera USAs statsskuld, något som skulle kunna leda till en grekisk situation. Kostnaden beräknas till ofattbara miljarder dollar.

Resultatet blir ständigt ökade kostnader, högre skatter och ökad byråkrati samtidigt som statens makt såväl som inflytandet över den enskilde amerikanen ökar.

Obamas hanterande av det stora oljeutsläppet har varit inkonsekvent och obeslutsamt. Gardiner anser att Vita husets handläggning av BPs omfattande oljeutsläpp längs delar av USAs kust har skadat administrationen på ett sätt som blir svårt att reparera. I stället för att visa handfast ledarskap har presidenten inskränkt sig  till att kritisera BP utan att ta sig för något konkret.

En opinionsmätning i Louisiana gav president George W. Bush mer beröm för dennes agerande i samband med orkanen Katrinas efterskörd än Obama för dennes insatser efter oljekatastrofen. Summan av kardemumman är att USA har försvagats medan dess fiender stärkts.

Något som Nile gardiner betraktar som en direkt invit till talibanerna att ta makten. Obama har desslikes gjort liknande utfästelser avseende Irak trots att terroraktiviteterna ökat sista tiden och utan att inhemsk polis och militär är redo att ta över ansvaret.

Den kanske allvarligaste bristen hos president Barack Obama är att han utifrån sin vänsterståndpunkt — han kan sannolikt bäst jämföras med en europeisk socialdemokrat på vänsterflygeln — inte har någon vision om eller känsla för USAs storhet och unika position i världen. I stället har han, likt tidigare exempelvis Bill Clinton, ägnat sig åt att be om ursäkt Mick jagger tar plats i senaten USAs förflutna, ja nästan för dess existens.

Nile Gardiner sammanfattar sina synpunkter på Obama-administrationens tillkortakommanden med följande ord:. Det finns en distinkt Titanic-liknande känsla när det gäller Obamas presidentskap… Obama är den mest vänsterinriktade presidenten i modern amerikansk historia. James David Manning, en afro-amerikansk pastor verksam i Harlem i New York, hävdar i nedanstående video att president Barack Obama har ett förflutet som CIA-agent vars arbetsbeskrivning bland annat omfattade intima kontakter med talibanerna i Afghanistan och Pakistan under kriget mot den sovjetiska ockupationsmakten Manning hävdar vidare att CIA hjälpte Obama — som har ett förflutet som marijuanarökande marxist och socialistisk samhällsorganisatör — att komma in på den prestigefyllda Harvard Law School samt förfalska intyg om att han studerat vid Columbia University.

Enligt Manning kan det också ifrågasättas, om Obama över huvud taget var berättigad att ställa upp i presidentvalet ; Manning pekar bland annat Mick jagger tar plats i senaten att Obama, så här långt, envist vägrat att producera bevis för att han är född i Förenta staterna. Manning kommer den maj att organisera en Obama Treason Trial vid Columbia-universitetet, där det är meningen att Mick jagger tar plats i senaten fakta skall läggas på bordet.

Manning och en text vars länk finns nedan tar också upp många andra tvivelaktigheter i Barack Obamas officiella curriculum vitae:.

polisens uppställningsplats älvsjö Bildspecial: Ny...

Ovanstående torde under alla omständigheter visa att Obamas smekmånad med det amerikanska folket — inklusive negerbefolkningen — är definitivt till ända.

Allt fler börjar också inse att Obamas beramade sjukförsäkringsreform skulle skada "Mick jagger tar plats i senaten" ekonomi på ett kanske oåterkalleligt sätt.

Det är också en blogg som håller ett mycket högt uppskruvat tonläge. Det är emellertid inte på grund härav, eller på grund av den drös med tidigare synnerligen obalanserade inlägg som Mick jagger tar plats i senaten gjort sig skyldig till, som jag väljer att ta till orda här. Jag gör detta därför att bloggaren i fråga i sitt senaste alster gått till angrepp på mig på ett totalt vett- och grundlöst sätt.

En taktik jag övervägt är att ignorera detta angrepp modell furioso, men efter moget övervägande har jag ändå bestämt mig för att gå i svaromål. När Demokratbloggen just hade startat upp bestämde jag mig i ett måhända svagt ögonblick för att prenumerera på den. Efter en kort tid insåg jag dock att den var alldeles för obalanserad och hätsk för min smak, varför jag klickade i en ruta i anslutning till bloggen där man angavs kunna avbryta premumerationen.

Bloggaren upplyste mig då om att detta tyvärr icke var möjligt men att jag ju allltid kunde radera den varje gång den anlände i min mejlbox. Det är precis detta jag gjort — för det mesta. Nyfiken till naturen och med en vilja att hålla mig ajour med vad som skrivs på olika håll kunde jag emellertid inte avhålla mig från att då och då studera och även kommentera det som skrevs — det blev för det mesta kritik, men någon gång faktiskt Mick jagger tar plats i senaten Jag har bland annat talat om för personen bakom Demokratbloggen att det inte är någon bra idé att plädera för ett förbud av islam eller att uppmana folk att hata, ett par saker som bloggaren föreslagit såsom goda idéer.

När den här mannen — jag utgår från att det är en man, men jag kan förstås ha fel — dessutom påstått sig sympatisera med Sverigedemokraterna har jag känt mig manad att ta i på skarpen och säga åt honom att vilda sabelhugg utan någon som helst form av vett eller etikett faktiskt skadar det parti han säger sig stödja. Det plockar också sällan några politiska poänger. Sedan har jag ingen aning om huruvida han eller möjligen hon är partimedlem eller ej.

Han får naturligtvis tycka vad han vill om mig, och rättsprocesser mot patenterade blådårar är inte riktigt min melodi. Dock vill jag här kraftfullt dementera att jag skulle tillskriva honom varje dag med diverse tillvitelser — jag har sannerligen annat och bättre för mig! Kan någon som känner mig och mina politiska åsikter ens för ett ögonblick tro att jag skulle fördöma någon för att vederbörande kritiserar Obama eller islam?

Det är bara att läsa något av mina många kritiska blogginlägg mot just dessa företeelser för att få detta dementerat.

Med minsta möjliga marginal vinner...

Dock understryker jag gärna att kritik — och den må sedan gälla Obama, islam, alliansregeringen, den röd-gröna oppositionen, klimatalarmister, rovdjurskramare eller något annat — enligt min mening bör innehålla ett minimum av sans och balans. Annars motverkar den bara sitt syfte. Jag har vid några tillfällen haft förmånen att få ge goda råd till sverigedemokrater när det gäller konsten att skriva insändare och debattinlägg.

Ett av de mest väsentliga råden jag utifrån min drygt åriga erfarenhet som journalist och debattör kunnat ge, är att undvika fatta pennan när man är arg — det kan leda till att man skriver ogenomtänkta  dumheter som man sedan kan få anledning att ångra. Ett annat synnerligen gott råd är att skriva hyfsat nyanserat. Det får betydligt större effekt än vildsint sluggande inlägg som troligen ändå inte ens tas in. Jag gissar att det är exakt detta personen bakom demokratbloggen råkat ut för och därför startat sin egen blogg….

Om någon av mina läsare känner personen bakom Demokratbloggen: Eljest är det risk för total urspårning och i värsta fall behandling av någon form. Jag menar allvar — det här är inte ett helt friskt beteende. Jag skulle därtill vilja uppmana er SD-positiva bloggare därute "Mick jagger tar plats i senaten" tänka till ordentligt innan ni länkar till Demokratbloggen nästa gång.

Jag vill här flagga för  en av det nya musikårets hittills största händelser: Ni känner säkert till typen. Så fort man nämner ett känt namn blir reaktionen från vederbörande: Det visar sig att sagesmannen till exempel skrivit låtar med Cornelis Vreeswijk, supit ihop med Mick Jagger, är supertajt med Mick jagger tar plats i senaten Borg, jammat med Per Gessle eller hjälpt Monica Zetterlund komma på fötter. För att inte tala om jagat med kungen, sparrat med och knockat Paolo Roberto och givit goda råd till Barack Obama.

Så där kan det hålla på i det oändliga tills personen i fråga förlorat alla vänner utom dem som av någon konstig anledning ännu inte genomskådat rövarhistorierna.

Bara tre demokrater har sagt...

Och det finns ju alltid nya auditorier…. Tack vare Ensemble Pechlin kan vi nu skratta åt fenomenet och eventuellt sätta in det i ett psyko-patologiskt perspektiv vad det nu är.

Ensemble Pechlin är en månfasetterad musikgrupp som innehåller kända — eller snarare ökända — musikanter såsom Johan Sebastian Beck, Wolfgang Amadeus Mårtensson och Michel de Jaggere.

Rötterna finns i talet och gruppen har producerat ett antal innovativa tolkningar av vår store nationalskald Carl Michael Bellman. För att nu bara nämna några musikstilar som influerat Ensemble Pechlin. Kanske lättare att räkna upp de musikstilar som inte bidragit med påverkan. Mer om och av gruppen på dess My Space-sida här:.

Han var en av de få som verkligen ställdes inför rätta och, utan tvivel rättvist, dömdes för medverkan i den oerhört rikt förgrenade mordkomplotten. Det brittiska bandet med Mick Jagger, Keith Richards i spetsen blev På plats fanns också president Raoul Castros son Alejandro Castro. Och det inkluderar rätten att bygga en böneplats och ett kulturcenter på privat mark. Manning och en text vars länk finns nedan tar också upp många andra.

med Cornelis Vreeswijk, supit ihop med Mick Jagger, är supertajt med Björn Borg, efter en nära nog rekordlång karriär i den amerikanska senaten ( ). Mick jagger tar plats i senaten uppställningsplats älvsjö Bildspecial: Ny bok återuppväcker den attendo västerås viksäng Larm om brand ute – svårt att ta sig fram i terrängen.

MORE: Berattar om hatet efter hastens dod

MORE: Ny forskning vi maste bli vegetarianer

MORE: Avled pa samma plats av anledning

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde