Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

128.7m FM

Kritik mot hur sjukskrivna utreds

opinion
12 Kommentarer

Försäkringskassan stoppar allt fler sjukskrivningar i Uppsala län. Det har skapat massiv kritik bland läkare som befarar att patienternas rehabilitering kan försvåras. I Kritik mot hur sjukskrivna utreds lanserade regeringen en satsning för att minska sjukskrivningarna. Bakgrunden är att kostnaderna för sjukpenningen har ökat med 75 procent sedan år Statistiken visar att Försäkringskassan i allt fler fall stoppar pågående utbetalningar av sjukpenning eller avslår nya ansökningar genom att underkänna läkarnas sjukintyg.

Detta var något som drabbade personer i Uppsala län under årets första nio månader. Något hände i februari. Då blev det plötsligt svårt att få intyg om sjukskrivningar godkända av Försäkringskassan, uppger Erik Pettersson, läkare vid Ekeby Hälsocenter i Uppsala. Det är nästan en fördubbling jämfört med motsvarande period i fjol då länsinvånare råkade ut för samma sak. Dessa fall utgör dock endast ett par, tre procent av alla sjukpenningärenden. En sjuksköterska i Uppsalaregionen som vi kan kalla Lena lider sedan flera år av smärtproblem och i maj sjukskrevs hon en månad av sin husläkare.

Det var helt vansinnigt. Utredningen pågick i fyra månader och under den tiden fick jag ingen sjukpenning, berättar Lena. Läkaren Erik Pettersson Kritik mot hur sjukskrivna utreds Ekeby Hälsocenter i Uppsala konstaterar att Försäkringskassan skärpt granskningen av sjukintygen.

För att försörja sig och barnen lånade hon av vänner och sålde tillgångar. När utredningen var klar beviljades hon sjukpenning men så kom ett nytt dråpslag. En gräns på dagars sjukskrivning hade passerats och hennes rätt till ersättning ska återigen utredas. Hon säger "Kritik mot hur sjukskrivna utreds" allt detta skapat så mycket oro att hon nyligen blev inlagd vid psykiatrin med panikångest. Hennes läkare Jill Boman håller med om att Försäkringskassans hantering av ärendet har spelat in.

Vad tycker då läkarkåren om Försäkringskassans arbete med att få ner sjukskrivningarna? För att ta reda på det skickade UNT ut en enkät till de 41 vårdcentralerna i Uppsala län. De fick frågan om det sedan i våras skett någon förändring av hur ofta Försäkringskassan underkänner eller begär kompletteringar när läkarna skriver intyg om patienternas arbetsförmåga. Av de 27 vårdcentraler som svarat uppger en klar majoritet, 18 stycken, att Försäkringskassans bedömningar av sjukintyg blivit tuffare.

Två av vårdcentralerna har inte märkt någon skillnad medan sju vårdcentraler uppger att de inte vill eller kan svara. Försäkringskassan begär nu fler kompletteringar på utfärdade sjukintyg, i synnerhet för diagnoser kopplade till psykisk ohälsa. Han menar att sjukskrivningsförloppet inte blir förutsägbart för patienten, vilket kan utgöra ett hinder för rehabiliteringen och en del patienter får även svårt att försörja sig.

Kan läkarnas kritik bero på att de tidigare skrivit ofullständiga sjukintyg? Läkaren Torun Hall vid Samariterhemmets vårdcentral i Uppsala tror inte det. Om intygen inte är utförliga redan från början får vi tillbaka dem vilket ger merjobb.

Under januari—september drog Försäkringskassan in sjukpenningen för 6 personer i riket som helhet. Cirka personer har sjukpenning i Sverige. Med oförändrad utveckling räknar regeringen med sjukskrivna år I regeringens program för minskade sjukskrivningar ingår bl a satsningar på ökad jämställdhet, bättre arbetsmiljö och åtgärder för rehabilitering.

Upsala Nya Tidning är Upplands ledande mediehus. Vd, chefredaktör och Kritik mot hur sjukskrivna utreds utgivare: Redaktionschef och stf ansvarig utgivare: Redaktionschef och stf ansvarig utgivare: Catrin PihlMatilda Andersson.

Eftertryck och annan kopiering är förbjuden. Mer om  Upsala "Kritik mot hur sjukskrivna utreds" Tidning. E Enköping Enköping E-tidning. G gradenibaden Guiden Guldkajan.

Bakgrunden till det är kritiken...

H Hälsa Heby Heby Highandlow. Ö Östhammar Östhammar Östra Uppland.

Försäkringskassan stoppar allt fler sjukskrivningar...

Fakta Hårdare bedömningar Under januari—september drog Försäkringskassan in sjukpenningen för 6 personer i riket som helhet. Motsvarande period i år var siffran Kritik mot hur sjukskrivna utreds personer. Det skulle innebära en kostnad för sjukpenningen på cirka 45 miljarder kronor år Kalle Sandhammar Politisk chefredaktör: Sakine Madon Redaktionschef och stf ansvarig utgivare: Jens Pettersson Redaktionschef och stf ansvarig utgivare: Catrin PihlMatilda Andersson Tjänstgörande redaktör unt.

Jag har ett färskt exempel där Fk själv låtit utreda en patient med kronisk. Jag är absolut inte nöjd med hur det har fungerat men skall jag ta på mig Det menar läkare som i ett brev riktar skarp kritik mot föreningen. Bakgrunden till det är kritiken mot att sjukskrivna "Kritik mot hur sjukskrivna utreds" förlora sin ersättning om Bland annat en utredning för att se över hur Försäkringskassan.

De rödgröna i riksdagens socialförsäkringsutskott vill hejda Försäkringskassan från att utöka försöken med en ny metod för att bedöma om.

MORE: Tagvagn utrymdes efter lacka

MORE: Persson far kritik for eu fokus

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde