Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

138.7m FM

Hardare tag kravs efter granatattacker

opinion

Närmare hälften av företagen i de gröna näringarna anser att regelkrångel är ett stort hinder för utveckling och tillväxt, visar en rapport som är ny i sitt slag.

En liberiansk FN-soldat dödades i...

Det är Tillväxtverket som för första gången har fördjupat sig i sektorn. Verket har ända sedan regelbundet genomfört enkätundersökningar bland små och medelstora företag i Sverige, men inte förrän nu har undersökningen riktats också mot jordbruk, skogsbruk och fiske. Resultaten visar att 45 procent av företagen i de gröna näringarna uppfattar lagar och myndighetsregler som hämmande för utvecklingen, vilket är en nästan dubbel så stor andel som inom övriga företag där genomsnittet är 24 procent.

Andra faktorer som anses hindrande är tillgång till lämplig arbetskraft, kapacitet i utrustning och lokaler samt tid för kärnverksamhet och strategiska frågor. Undersökningen visar vidare att företag i de gröna näringarna är något mindre Hardare tag kravs efter granatattacker om framtida tillväxt jämfört med övriga företag.

Bland de gröna företagen tror 26 procent på ökad lönsamhet de kommande tre åren jämfört med 41 procent bland övriga företag. Det är också vanligare att företag i de gröna näringarna Hardare tag kravs efter granatattacker växa endast genom ökad omsättning jämfört med övriga företag där en större andel vill växa även med att anställa.

Många beviljas lån

Ytterligare ett resultat är att företagen i den gröna sektorn i högre grad än övriga företag beviljas lån och krediter, 44 procent jämfört med 23 procent. Tillväxtverkets slutats vad gäller lagar och Hardare tag kravs efter granatattacker är att det krävs en översyn av både lagstiftning och tillämpning. Anders Johannesson är expert på företagsvillkor vid LRF, som har ingått i en referensgrupp i arbetet med rapporten. Hittills har jordbruk, skogsbruk och lite till särredovisats.

Det är hög tid att sektorn inkluderas, säger Anders Johannesson. Det är väl känt sedan länge att många lantbrukare uppfattar summan av alla regler som ett tungt ok. Varför händer det ingenting?

Under loppet av åtta år...

I stället för att kasta in hafsverk till lagstiftning borde man titta på det befintliga och ändra det till något bättre. Vilka förhoppningar kan lantbrukarna knyta till livsmedelsstrategin vad gäller förenklingar på regelområdet? Riksdagen är inte bäst på att driva de här frågorna, tvärtom. Om vi bortser från torkkrisen ser vi delbranscher där företagare undviker att investera för de ser inte möjligheten att få fram rätt arbetskraft.

Problem med arbetskraft

Den information som du lämnar här kommer att behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy. Vi rekommenderar att du läser den innan du går vidare. I dagens Svepet rapporterar vi om följande: Vi har upptäckt att du har Javascript inaktiverat i din webbläsare. Denna hemsida kräver Hardare tag kravs efter granatattacker Javascript är aktiverat för att den ska fungera fullt ut. Här är instruktioner hur du kan aktivera Javascript i din webbläsare.

Klickar du här kommer du till en hemsida som listar nyare webbläsare. Problem med arbetskraft Andra faktorer som anses hindrande är tillgång till lämplig arbetskraft, kapacitet i utrustning och lokaler samt tid för kärnverksamhet och strategiska frågor. Jag samtycker till att de uppgifter jag lämnar sparas och används för att ge mig tillgång till förmånliga erbjudanden från LRF Media. De tre hushållningssällskapen Skaraborg, Väst och Värmland planerar ett samgående. Forskningsframsteg med tobaksplantor ger hopp om ökad tillväxt av viktiga grödor.

Flera tusen grisar har smittats av afrikansk svinpest i det hittills största "Hardare tag kravs efter granatattacker" i Kina. Företaget är delägt av danska Investeringsfonden för utvecklingsländer, IFU. Det finns inget utrymme för unkna värderingar och dålig kvinnosyn i de gröna näringarna, skriver företrädare för Jämställdhetsakademin. En liberiansk FN-soldat dödades i granatattacken som också skadade en svensk soldat i Mali. Terrorgruppen Den liberianska styrkan drabbades hårdare, med en direktträff i en byggnad.

. Hjelmstedt: Tåg ska gå in i stan.

Hårdare tag krävs efter granatattacker....

inte var ute efter att skada allmänheten fysiskt (Polisen, ). Fallet är rädsla som fanns i Malmö samband med granatattackerna. TT i Jönköpingsposten ( ) Hårdare tag krävs efter granatattacker. s. Efter vågen av skottlossningar och sprängda handgranater vill flera partier ha hårdare tag mot gängbrottslighet. Nu krävs en nationell strategi för hur gängkriminalitet, som skördar så många liv, ska hanteras. Men det är också en politisk Hardare tag kravs efter granatattacker – det finns olika typer av Granatattackerna i Malmö.

Hotbild mot boende

MORE: Hardare tag om ekeroth far valja

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde