Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

149.1m FM

Militarhistorikern john keegan dod

opinion

Han blev 78 år. Han var under 26 år verksam som lärare vid den brittiska militärakademin Sandhurst, och är författare till en rad böcker om militärhistoria. Han var senare korrespondent och redaktör på Daily Telegraph och skrev artiklar för den amerikanska konservativa tidskriften National Review. Själv blev jag bekant med Keegans författarskap när jag på talet läste Militärhistoria på dåvarande MHS, och hans bok A History of Warfare ingick i kurslitteraturen.

Detta är en av hans mest imponerande verk, där han tar ett helhetsgrepp på krigföring från förhistorisk tid till idag. Den som vill skaffa sig en insikt inte bara i taktik, vapen och slag, utan även i hur logistik, ledarskap, kultur, psykologi och teknologi påverkat hur människan fört krig kan varmt rekommenderas denna bok. Andra böcker som jag senare läst av Keegan och som också kan rekommenderas till de intresserade är The Mask of Command som behandlar ledarskap genom fyra historiska exempel, Intelligence in Warsom tar upp underrättelsetjänst under och talen och The Iraq War som handlar om invasionen av Irakvilken Keegan stödde.

Han har också skrivit översiktverk om de båda världskrigen som också är mycket läsvärda. Till detta kommer en rad böcker i skilda ämnen, allt ifrån olika fälttåg under andra världskriget till amerikansk militärhistoria under och talen. Eftersom jag inte själv läst dessa kan jag inte med samma säkerhet rekommendera dem som böckerna ovan, men Keegan Militarhistorikern john keegan dod alltid ha varit läsvärd så oddsen är goda att även dessa är bra.

För er som har lite semester kvar att avverka, eller för er som ändå tar er tid för lite läsning kommer här ett tips, boken Krigare av Militarhistorikern john keegan dod Hildebrandt. Under hösten följde hon det svenska insatsförbandet FS19 i Afghanistan som inbäddad journalist. Hennes och förbandets upplevelser är vad som skildras i boken.

Krigare är inte en bok för den som söker enkla argument för att rättfärdiga eller fördöma den svenska insatsen där. Den är däremot en bok som försöker råda bot på den universella okunskap, hos såväl allmänhet som beslutsfattare, som tycks råda om vad som sker där borta. Framförallt är boken en hyllning till de svenska soldater som åkt iväg på detta och andra uppdrag i fredens tjänst, och ett sätt för dem att "Militarhistorikern john keegan dod" till tals, och att få förmedla lite av vad de upplevt.

Detta gör boken värdefull i dubbel bemärkelse i mina ögon. Som soldat, om än inte med utlandstjänst i bagaget, finner jag tanken att uppmärksamma de män och kvinnor som uthärdar och riskerar så mycket för vår nationella säkerhets och för andra folks frihet djupt sympatisk.

De förtjänar all uppskattning de kan få, och alla vi som tar oss rätten att ha synpunkter på det uppdrag de utför borde åtminstone ha den grundläggande respekten för dem att först lyssna till deras berättelse, att först försöka sätta Militarhistorikern john keegan dod in i vad som faktiskt sker i Afghanistan.

Den reflekterande tonen i boken tilltalar också mig som akademiker. Hildebrandt försöker inte skriva mig på näsan vad jag skall tycka om den internationella insatsen och det svenska deltagandet i den. Hon redovisar både sådan fakta som talar för regimen och insatsen, och sådant som talar emot. Hon låter Militarhistorikern john keegan dod svenska soldater som afghaner komma till tals.

Sammantaget blir det väldigt intressant och spännande läsning. Kanske återkommer jag med synpunkter i Afghanistanfrågan, men just nu vill jag smälta vad jag läst och som jag redan nu kan säga har fördjupat mitt tänkande i frågan, och överlåter åt er att själva läsa, begrunda och bilda er en uppfattning. En uppfattning hos mig som boken stärkt och som jag inte tvekar att pådyvla mina läsare är dock att de soldater som åker ut och utför det uppdrag som riksdag och regering ålagt dem förtjänar all respekt och all uppskattning för sina insatser.

Gillar man inte det uppdrag de tilldelats är det de politiker som gett uppdraget man skall skälla på, inte de som utför det.

Är man beslutsfattare med ansvar för att skicka ut svenska soldater har man en skyldighet, vare sig man stödjer uppdraget eller ej, att på alla sätt man kan underlätta uppdraget för dem. Se till att soldaterna har den utrustning och befogenheter de behöver, att civila myndigheter, inklusive SIDA, levererar den uppbackning som behövs, och att soldaterna när de kommer hem får den uppskattning man förtjänar och det stöd man behöver, särskilt om man skadats i tjänsten.

Framförallt är man skyldig att sätta sig in i vad som händer i insatsområdet så att man kan fatta relevanta beslut baserade på kunskap istället för löst tyckande. Det kanske mest utmärkande draget i den officiella svenska självbilden är vår neutralitet. Följer man den officiella historieskrivningen så har Sverige i snart år medvetet gått in för att hålla oss utanför militära allianser och neutrala i krig, vilket också resulterat i en unikt lång fredsperiod.

John Keegan, 1934—2019

I denna Militarhistorikern john keegan dod finns även, i alla fall i vissa politiska läger och särskilt under vissa tider, en föreställning om en värderingsmässig neutralitet, att Sverige och svenskarna inte identifierat sig mer med en part i en konflikt, utan betraktat dem båda som lika goda kålsupare. Problemet är bara att denna mytbildning är en lögn. Det finns goda skäl att denna mytbildning kommit att få fäste, och det finns starka intressen som vinner på att så sker, men icke desto mindre är det en lögn.

För den som är intresserad av svensk talspolitik är Holmströms bok ett måste. Den gör det jobb neutralitetsutredaren Ekéus borde ha gjort, när han istället valde att försöka förvara myten med alla medel. Holmströms bok rör periodenmen den svenska neutralitetsmyten har sin källa mycket längre bakåt i tiden, i början av talet. Inte på så sätt att man på talet upprätthöll en sådan myt, men på så sätt att när denna myt stadfästes i mitten av talet kom även denna tidigare period att retroaktivt inkluderas i den svenska neutralitetspolitiken.

Deras ansträngningar kom att bli för europeiska förhållanden ovanligt framgångsrika. I hundra år slapp kontinenten storkrig, om än inte ett antal mindre bataljer. De krig som utkämpades hade till stor del sin grund i olika nationalistiska strävanden där splittrade stater enades, eller minoriteter ville slita sig loss, vilket skedde främst i Central- och Östeuropa.

Nordvästra Europa var i huvudsak ett stabilt område. Häri ligger huvudförklaringen till att Sverige förskonades från krig under denna period. Vid tre tillfällen under talet kom Sveriges närområde att beröras av pågående krig, i samband med den konflikt mellan västmakterna och Ryssland "Militarhistorikern john keegan dod" talet som kom att kallas Krimkriget, men som även utkämpades i Östersjön, och under det dansk-preussiska krigen och Sverige stod utanför dessa krig, men den som tror att detta beror på svensk neutralitet bör nog läsa på lite mer.

Låt oss börja med Krimkriget. Från första stund låg de svenska Militarhistorikern john keegan dod hos de allierade. Ryssland var vår arvfiende, vilken bara 45 år tidigare hade slitit ifrån oss vår östra rikshalva.

Självklart ville Sverige se Storbritannien och Frankrike besegra ryssarna. I Sverige rasade debatten om huruvida vi skulle ansluta oss till alliansen i syfte att återerövra Finland, eller åtminstone Åland. Mot slutet av kriget slöt också Sverige en traktat med västmakterna där de utlovade militärt bistånd till Sverige om Ryssland skulle angripa. Något svenskt beslut om aktivt deltagande i kriget kom dock inte innan kriget tog slut, varför resultatet i fredsuppgörelsen för Sveriges del blev blygsamt.

Den brittiske författaren och militärhistorikern...

Åland demilitariserades, men förblev, liksom Finland, i ryska händer. Söderut pyrde en annan konflikt. Konflikten stod mellan Preussen och dess tyska förbund å ena sidan och Danmark å den andra.

Den brittiske författaren och militärhistorikern...

Konflikten gällde överhögheten över grevskapen Slesvig och Holstein. Vid två tillfällen under talets mitt blossade konflikten upp i krigshandlingar.

Inte heller denna gång rådde något tvivel om vilken sida som hade Sveriges sympatier. Detta var under den tidsperiod då skandinavismen stod som starkast i Norge, Danmark och Sverige.

Danmarks sak var vår. När det första kriget om Slesvig-Holstein bröt ut förlade Sverige snabbt en reservstyrka om man till Fyn för att ingripa om Danmarks kärnområde hotades i striderna. Dessutom deltog drygt svenska frivilliga med regeringens goda minne i striderna på dansk sida. Under upptakten till det andra kriget försökte Sverige formera en allians med Storbritannien och Frankrike till stöd för Danmark, men misslyckades.

I detta krig deltog över svenska frivilliga, återigen med regeringens goda minne. Däremot ingrep aldrig Sverige officiellt denna gång, även om de tyska ledarna i sitt beslutsfattande tvingades ta hänsyn till vad Sverige kunde tänkas tolerera utan Militarhistorikern john keegan dod ingripa. Om talet var Militarhistorikern john keegan dod förhållandevis lugnt århundrade, så Militarhistorikern john keegan dod talet på desto större dramatik.

Detta var kanske den modernas konflikt där Sverige bäst levde upp till beskrivningen neutral. Sverige hjälptes också i sina strävanden att stå utanför kriget av att norra Europa förblev ett strategiskt bakvatten under kriget. På så sätt testades aldrig vår vilja och förmåga att förbli neutrala. Undantaget var det finska frihetskriget i världskrigets slutskede då Sverige tydligt gav sitt stöd till den vita sidan, och även skickade trupp till Åland. Svenskt J8-plan i finsk skrud - En tredjedel av sveriges jaktflyg sattes in i Vinterkriget.

Under det andra världskriget var förutsättningarna helt annorlunda. Norra Europa stod tidvis i centrum för händelseutvecklingen, och stor press sattes på Sverige av de krigförande.

Sir John Desmond Patrick Keegan,...

I och med att det var ett ideologiskt krig så kom också det svenska folkets sympatier för de olika krigförande att färgas av den egna ideologiska kompassen.

Kommunisterna stödde såklart Sovjetuniuonen, vilket i sin tur innebar att man sympatiserade med Hitlers Tyskland, för att "Militarhistorikern john keegan dod" lika tydligt vända sig mot nazisterna. De fåtal nazisterna stödde med samma självklarhet Tyskland. För demokraterna — socialdemokrater, liberaler och konservativa — var sympatierna inte så givna som man med facit i hand kan tro.

Ideologiskt drogs de flesta redan från början mot västmakterna, men kulturellt och historiskt fanns starka band till Tyskland, liksom inledningsvis en viss naiv beundran för de framgångar Hitler onekligen kunde visa upp inledningsvis. I takt med att krigslyckan vände, och de nazistiska illdåden blev kända kom de spår av tyska sympatier som fanns att smälta bort helt. Den svenska politiken var knappast någon gång under kriget neutralt neutral.

Sverige gav betydande stöd till Finland, inklusive stora delar av vårt flygvapen, luftvärn och pansarvärn, samt övriga vapen och ammunition och tusentals frivilliga.

Den tyska invasionen av Danmark och Norge inledde en period av protysk neutralitet. Sveriges militära svaghet i kombination med vårt strategiska läge, isolerade i Hitlers intressesfär, gav oss inget annat val än att göra avsteg från neutraliteten Militarhistorikern john keegan dod en rad områden som Tyskland ställde krav på.

Mest känt är permittenttrafiken och transiteringen av division Engelbrecht midsommarenmen på en rad andra områden fick tyskarna fördelar. Norska trupper ilastar amerikanskt flyg i Luleå för transport till nyligen befriade Nordnorge. Dessa avsteg gjordes inte av fri vilja utan under ett överhängande hot, och under ständigt spjärnande emot från svensk sida.

Från allierat håll har efter kriget framförts att man var förvånade över att Sverige lyckades hålla emot så pass bra som man faktiskt gjorde. I takt med att den svenska styrkan växte, samtidigt som den tyska krympte så höjde svenskarna svansföringen. Under sades t. Samtidigt inleddes ett gradvis allt intensivare samarbete med västmakterna, och denna gång handlade det om Militarhistorikern john keegan dod villigt samarbete, inte ett man påtvingats under hot.

Symptomatiskt Militarhistorikern john keegan dod den självspäkande svenska historikerkåren så har den första halvan av krigets eftergifter till Tyskland kartlagts noggrant, medan samarbetet med de allierade närmast förtigits.

elleren familjefarsdöd mot enmjölkkos? Olika...

Viktiga undantag är de verk av Lars Militarhistorikern john keegan dod Slaget om Nordkalotten samt Tyskar och allierade i Sverige — Svensk Militarhistorikern john keegan dod i nytt ljus som utkommit på senare tid, och som artikelförfattaren också varmt rekommenderar. Faktum är att det svenska samarbetet med de allierade under åren gick mycket längre än det med Tyskland under åren Svenskt flygspaningsfoto av tyska raketprovplatsen Peenemünde, taget under kriget och vidarebefordrat till britterna.

Sverige Militarhistorikern john keegan dod ett omfattande underrättelsesamarbete med Storbritannien och USA, stödde motståndsrörelserna i Norge och Danmark, tillät överflygningar av allierade bombplan och underlättade repatriering av allierade som tvingats nödlanda i Sverige. Danska och Norska trupper sattes upp, utrustades och utbildades i Sverige för att kunna sättas in i befrielsen av sina hemländer. Ett amerikanskt transportflygförband transporterade också in norska trupper i Nordnorge från sin bas på svenska Kallax, medan kriget fortfarande pågick.

Svenska trupper stod vid krigsslutet redo att marschera in i Norge och Danmark om tyskarna där inte hade kapitulerat, vilket de dock gjorde. elleren familjefarsdöd mot enmjölkkos? Olika svar på sådana frågor Militärhistorikern John Keegan konstaterar om kvinnor att (s. 96): Dekan vara anstiftaretill. Den brittiske författaren och militärhistorikern John Keegan har avlidit, 78 år gammal, uppger Daily Telegraph, tidningen där han verkade som journalist.

Den brittiske författaren och militärhistorikern John Keegan har avlidit, 78 år gammal ellen-otto.info keegan-dod.

Navigeringsmeny

MORE: Fyra seglare dodade av pirater

MORE: Minst 18 doda efter broras

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde