Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

111.2m FM

Nya centerledaren arver tvangstrojan

opinion

Paul Lindberg, ansvarig utgivare; Ulf Svensson, ansvarig projektledare,  och Gunnar Westerholmansvarig koordinator. Till framsidan Övriga artiklar Brev till oss  Skrifter Pressrum A ndlig kulturtidskrift för kärlek  och rättvisa Nya centerledaren arver tvangstrojan Redaktionellt.

Nr 7 — Den globala uppvärmningen, orsakad av växthuseffekten, medför gigantiska kostnader. Och det oavsett om det är människan som varit orsaken eller om det är ett naturfenomen. Kapitalister tar kampen mot uppvärmningen.

Kultur & nöje

I USA har det märkliga skett, efter det att världens största oljeimperium, Standard Oil, tar ansatsen att söka stoppa den accelererande globala uppvärmningen. Det är ättlingarna till den rikaste Nya centerledaren arver tvangstrojan genom tiderna, J D Rockefeller, som mycket progressivt går till verket.

Det är familjen J D Rockeffelers ättlingar, som sitter på en av världens största förmögenheter, och tillsammans med stora intressegrupper och miljöorganisationer som tillsammans vill bryta motviljan till genomgripande åtgärder för att stoppa den globala uppvärmningen.

Som första stora åtgärd stoppar Rockefellerfamiljen den miljökritiserade utvinningen av den s. Detta oljeprojekt stoppas alltså av familjen Rockefeller. Miljökostnaderna blir nämligen större om projektet skulle fullföljas. Så som det hitintills varit har industrialisterna inte behövt ta miljökonsekvenserna av exempelvis destruktiv och miljöförstörande affärsverksamhet. Och det är sådan verksamhet som Rockefeller nu ser över i den egna verksamheten.

Det blir särskilt intressant att se hur Rockefeller kommer att agera med sitt Exxonprojekt i Norra ishavet, som är starkt Nya centerledaren arver tvangstrojan. Exxon och ryska Rosneft planerar att exploatera mängder av olja som "Nya centerledaren arver tvangstrojan" under Karahavet i Norra ishavet. Projektet är framförallt Nya centerledaren arver tvangstrojan på grund av de omfattande säkerhetsriskerna.

Kina och USA skyller varandra för obstruktion och kräver av varandra att de ska göra mer för att stoppa den globala uppvärmningen. Det låter som en absurd infantilism. I båda länderna finns emellertid mycket mäktiga industriella krafter som tycker sig vara de utpekade företagen som orsakar växthuseffekten, och de företagen protesterar. Mycket står på spel för dem. Och ännu mer står på spel för planeten Jorden.

Dessa egenintressen måste förändras. Det paradoxala är att både Kina och USA gör stora tekniska och organisatoriska framsteg för att minska utsläppen. Men det räcker inte. Eftersom uppvärmningen Nya centerledaren arver tvangstrojan efter dag accelererar på grund av samtidens extrema utsläpp, tillsammans med tidigare utsläppsförsyndelser. Problemet gör att behoven av minskning av utsläppen av växthusgaser ökar dramatiskt. Prognosen för behovet av minskade växthusgaser börjar likna ett fullständigt stopp för utsläppen.

Om det inte kan förverkligas så närmar sig en s. Allt detta vet vi idag, enligt numera en enig forskarkår. Och vi kan också se klimatförändringarna med ständigt nya väderleksrekord runt om i världen.

Hundra år har uttalats som något slags tidsmått som vi skulle kunna ha tillgodo — eller att jordens civilisation går sitt öde till mötes. Men kring sådana uttalanden som "hundra år" råder det förbistring, och dessutom fanns tidigare ingen preciserad förklaring om vad hundraårsstrecket skulle innebära eller ha för reella konsekvenser.

Men, det var decennier sedan som detta begrepp myntades. Många, framförallt bland politiskt ansvariga, tog det som en intäkt för att vi skulle ha år på oss att åtgärda problemet med växthusgaserna.

Och det ledde till att vi inte behöver skynda på, eller göra något som sätter krokben för bilismen Nya centerledaren arver tvangstrojan för den industriella massproduktionen — eller behovet av att förändra vår tids livsstil. Faktum är, ju längre vi dröjer med de nödvändiga åtgärderna, desto närmare kommer vi den optimala gränsen för tipping point, som inte alls handlar om några hundra år.

Om hundra år kan det i värsta fall vara frågan om en katastrofal civilisationsupplösning, på grund av att klimatförändringarna inte tillåter oss att längre leva ett normalt liv på den här planeten.

Barack Obama har verkligen tryckt på och fått med sig kongressen i vissa beslut som handlade om utsläppsrätter, men mycket mer har inte åstadkommits i det parlamentariska systemet. Republikanerna har ständigt saboterat alla nödvändiga åtgärder som behövs för att stoppa den accelererande uppvärmningen. Obama har utnyttjat de möjligheter han har i sitt presidentämbete, och lagt hinder i vägen för kolanvändningen i USA, med motiveringen att det bevisligen är skadligt för hälsan.

Det som nu sker i USA, är istället att många industriföretag och fondföretag har engagerat sig för att hindra den globala uppvärmningen. I Sverige har Svenska kyrkan gjort på samma vis, genom att ta bort sina investeringar från alla företag som inte gynnar klimatet. Det kan komma att visa sig vara effektivt. Det visar sig alltmer tydligt att nyvakna storföretag, inom näringsliv runt om i världen, är beredda att ta ett Nya centerledaren arver tvangstrojan ansvar för klimatutvecklingen än politikerna.

Vem av partiledarkandidaterna vågar sätta...

Och det tycks gälla även för lokalpolitiker runt om på flera orter i olika länder. FN har givetvis bästa avsikter inför klimatfrågan, men som motarbetas av de industriella stormakterna.

Men FN måste säkert få ett större inflytande och en större auktoritet på bekostnad av de ekonomiska supermakterna. Det är fortfarande så att USA förbrukar dubbelt så mycket energi som genomsnittskinesen. Kinas blomstrande handel med tortyrredskap och polisutrustning "Nya centerledaren arver tvangstrojan" till kränkningar kränkningar människorätten runt om i Afrika och Asien, avslöjas i en ny rapport från Amnesty International och Omega Research Foundation.

China's Trade on Nya centerledaren arver tvangstrojan of Torture and Repression, har antalet företag som är involverade i denna verksamhet vuxit från 28, för tio år sedan, till över idag. Annan utrustning — som kan ha en legitim användning under särskilda förhållanden — till exempel tårgas och kravallutrustning, exporteras från Kina till länder där det finns en stor risk att de används för grova människorättskränkningar.

Kina är det enda landet som säljer batonger försedda med spikar.

få ärva en jord som...

Batongerna är särskilt avsedda för tortyr. Sju kinesiska företag gör öppen reklam för dessa produkter för export. Enligt uppgift har sådana batonger använts av polis i Kambodja och även sålts till Nya centerledaren arver tvangstrojan i Nepal och Thailand.

Rapporten avslöjar även att 29 kinesiska företag exporterar elchocksbatonger som särskilt används för att utföra tortyr på känsliga delar av kroppen som; könsorgan, halsen, ljumskarna eller öronen, utan att lämna långvariga fysiska spår. Många kinesiska företag säljer utrustning för att förhindra rörelsefriheten, förutom hand och tum-klovar, även tunga fotkedjor och speciella stolar där fångar låses fast.

Ett företag säljer särskilda halskedjor Nya centerledaren arver tvangstrojan kan leda till kvävning. Tortyr är totalt förbjudet enligt internationell rätt och de kinesiska myndigheterna måste omedelbart införa ett förbud av både produktion och försäljning av sådana grymma och omänskliga redskap, säger Patrick Wilken.

Kinesiska företag har även sålt kravallutrustning som använts i situationer då polis använt grovt övervåld. Ett exempel är Uganda där polisen slog till mot demonstranter med kinesisk utrustning, nio personer dödades och över "Nya centerledaren arver tvangstrojan." Trade on Tools of Torture and Repression. Vi har ett gemensamt ansvar att skydda Arktis. Som en upptrappning inför det stora klimatmötet i New York hade FN: Ban Ki-moon tog emot underskrifter från det globala uppropet Save the Arctic, där mer än sex miljoner människor kräver att det skapas en fristad kring Nordpolen.

Ban Ki-moon sade vidare under mötet att han överväger att sammankalla ett internationellt toppmöte för att diskutera frågan om skyddandet av Arktis. Han uttryckte också en önskan att inom kort resa med något av Greenpeace berömda kampanjfartyg i Arktis. De kommer säkert att leverera eleganta tal som uttrycker allvarlig oro för den snabba uppvärmningen av vår värld.

Trots det, kommer många av dessa ledare samtidigt fundera på hur man bäst kan utvinna Nya centerledaren arver tvangstrojan allt mer tillgängliga fossilresurserna i Arktis. Det är helt enkelt inte trovärdigt, säger  Kumi Naidoo,  generalsekreterare för Greenpeace International i en kommentar efter sammankomsten med Ban Ki-moon.

Delegationen bestod även av  Neil Hamilton, Greenpeace främste rådgivare i Arktispolitiska frågor,  Margareta Malmgren Köller, väldigt aktiv i kampanjarbetet för Arktisdeklarationen samt den svenska sametingsledamoten  Josefina Lundgren Skerk, representant för urfolken som lever i Arktis.

Vi samer känner till och förstår den arktiska naturen och den förändras nu på ett sätt som inte bara hotar oss, utan alla människor över hela världen. Människan har skapat klimatkrisen och det är bara genom mänskliga strävanden som den kan stoppas. Jag uppmanar i synnerhet de arktiska staterna Nya centerledaren arver tvangstrojan ta klimathotet på allvar. De kan ta de första viktiga stegen här i New York under den kommande veckan, säger Josefina Lundgren Skerk, som deltog förra året i Greenpeace expedition till Nordpolen med målet att skydda Arktis från exploatering.

Hon deltog i den  Stora Klimatmarschen  som planerades dagarna före FN: Förutom de sex miljoner underskrifterna inom  Save the Arctic,  presenterades även den mer detaljerade Arktisdeklarationen, som slår fast att klimatförändringarna måste hanteras skyndsamt och kräver att det skapas en fristad runt Nordpolen med ett förbud mot oljeborrning och destruktivt fiske.

Under de senaste månaderna har mer än beslutsfattare och inflytelserika personer i civilsamhället skrivit under Arktisdeklarationen; exempelvis ärkebiskop  Desmond Tutu, entreprenören  Richard Branson  och tidigare generalsekreteraren för Nato,  Javier Solana.

Centerledare ärver tvångströjan . tjänstemän...

I Sverige stöds Arktisdeklarationen av bland andra tidigare statsminister Ingvar Carlsson, tidigare toppdiplomaten  Rolf Ekéus  och fotografen  Mattias Klum. Ban Ki-moon tog emot det symboliska överlämnandet av underskrifterna den 23 september, precis ett år efter Arctic Greenpeace protester mot oljeborrning i Arktis ledde till de att inblandade aktivisterna greps och sattes i ryskt fängelse anklagade för terrorism, vilket skapade den globala protestaktionen Arctic Bilder och videofilm från mötet med Nya centerledaren arver tvangstrojan Ki-moon finns  Här: Sex ungdomar dömda till fängelse och spöstraff.

Tre kvinnor och tre män har spelat in en egen video där de dansar och mimar till Pharrell Williams "Happy". Enligt domen har de deltagit i "produktionen av en vulgär video och olaglig kontakt mellan gruppmedlemmar".

De har dömts till mellan sex månader och ett års fängelse samt 91 piskrapp vardera. Enligt en av advokaterna har fem av ungdomarna dömts till sex månader och den sjätte till ett år för att ha lagt upp videon på Youtube.

Domarna är uppskjutna tre år.

få ärva en jord som...

Om domarna fastställs skulle det vara löjeväckande; att stämpla ungdomar som Nya centerledaren arver tvangstrojan enbart för att de spelat in en video där de hyllar glädjen. De borde vare sig ha tvingats framträda i statlig tv och "erkänna sig skyldiga" eller ställts inför rätta, säger Hassiba Hadj Sahraoui, biträdande chef för Amnesty Internationals Mellanösternprogram. Om straffen verkställs anser Amnesty att ungdomarna är samvetsfångar.

Villkorliga domar brukar i allmänhet inte verkställas i Iran inom den period som anges, i detta fall tre år. Risken för straff hänger dock över den som dömts.

Spöstraff bryter dessutom mot förbudet mot tortyr. Rättegången mot de sex ungdomarna genomfördes den 9 september och försvarsadvokaterna har ännu inte fått den skriftliga domen, de vet i nuläget inte heller om domarna kommer att överklagas. De sex ungdomarna greps i maj efter att de framträtt i en video där de dansade och mimade till "Happy" en låt som inspirerat till hundratals liknande hyllningsvideos runt om i världen.

Videon är inspelad på gator och hustak i huvudstaden Teheran. Kvinnorna framträder utan slöja, vilket är förbjudet sedan Det är också därför vi lägger fram det dokument vi kallar Ny start för Sverige, när det gäller småföretagen, och då inkluderas också arvs- och gåvobeskattningen.

Nu när den ekonomiska tvångströjan har dragits över kommunerna och Men som centerledaren skriver i dag i Gotlänningen är det för Romabrukets del. Centerledare ärver tvångströjan. tjänstemän i en skrivelse uttryckt sin oro för att en ny regering eventuellt inte skulle omfamna regeringskansliets värdegrund. kunne løfte arven Nya centerledaren arver tvangstrojan Kjærsgaard, som for mange var synonym med partiet.

Juha Sipilä var ett oskrivet blad när han blev vald till ny centerledare. Teckning: gare ett exempel på den om söker befria sig från medlemmarnas tvångströja.

MORE: Florida infor nya vapenlagar efter skolskjutningen 1

MORE: Den nya tidens ideologi privatisera till varje pris

DU ÄR HÄR: