Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

114.5m FM

Fortsatta strider i tadzjikistan

opinion

Sortera på senaste året först äldsta först. Säkerhetsstyrkor har gripit tolv misstänkta medlemmar av Islamiska staten IS som anklagas för att ha planerat ett angrepp mot en rysk militärbas i Dusjanbe.

IS motsätter sig Rysslands militära inblandning i kriget i Syrien och den ryska militära närvaron i Tadzjikistan. Upp emot ett tal interner och två vakter dödas under ett fånguppror i ett fängelse i Khudjand i östra Tadzjikistan. I fängelset finns flera människor som avtjänar långa straff för grova brott, till exempel mord och medlemskap i Islamiska staten IS. IS säger sig ligga bakom upproret samt att det leddes av en IS-medlem.

Fyra utländska turister två amerikaner, en Fortsatta strider i tadzjikistan och en holländare på cykelsemester dödas i ett attentat sju mil sydöst om Dusjanbe. Cyklisterna blir först påkörda av en bil och därefter knivhuggna.

Två turister skadas medan en undkommer oskadd. Två gärningsmän skjuts ihjäl av polisen och fyra Fortsatta strider i tadzjikistan grips. Islamiska staten IS tar på sig dådet, men polisen avvisar detta och säger att det förbjudna islamistpartiet Tadzjikistans parti för islamisk pånyttfödelse har genomfört attentatet, i samarbete med Iran. Han har fått ideologisk skolning och militär träning i Iran enligt polisen.

Abdusamadov döms senare under året i november till Fortsatta strider i tadzjikistan för bland annat terrorbrott. Det politiska tövädret mellan Tadzjikistan och Uzbekistan fortsätter med att de bägge länderna enas om att tillsammans röja minor vid den gemensamma gränsen. År placerade Uzbekistan ut minor för att hindra militanta islamister från att ta sig in i landet från Tadzjikistan. Men sedan dess har hundratals tadzjikiska fåraherdar och andra medborgare som korsat gränsen fallit offer för minorna, enligt det FN-stödda Tadzjikiska centret mot minor.

Det politiska tövädret mellan Uzbekistan och Tadzjikistan tycks fortsätta. När den uzbekiska  presidenten Mirzijojev besöker president Rahmon i Dusjanbe enas de två ledarna om att skrota det visumkrav som funnits sedan år för resor mellan de bägge grannländerna.

Välj kapitel här

Uzbeker och tadzjiker ska kunna vistas 30 dagar i varandras länder utan visum. Det är dock oklart när de nya reglerna ska börja gälla. Relationerna mellan Uzbekistan och Tadzjikistan har länge varit ansträngda, men ett av Mirzijojevs främsta vallöften när han valdes till president i Uzbekistan var att förbättra relationerna till grannländerna. Till skillnad från den förre uzbekiske ledaren Karimov motsätter sig inte Mirzijojev Tadzjikistans planer på att bygga ett vattenkraftverk uppströms från Uzbekistan se Utrikespolitik och försvar.

Tadzjikiska myndigheter beslutar att alla imamer som fått sin utbildning utomlands ska avskedas inom två veckor och ersättas med imamer som utbildats på landets enda lärosäte för religiösa muslimska ledare. Syftet med beslutet är att försöka förhindra att radikala imamer sprider sin ideologi till sina församlingsmedlemmar. Riksåklagarmyndigheten meddelar att ett officiellt register över homosexuella personer har Fortsatta strider i tadzjikistan och omfattar män och 48 kvinnor.

Uppgifterna presenteras i myndighetens tidning Zakonnost, som säger att personerna kommer att "kontrolleras" men inte preciserar vad som ska se. Tidningen antyder att det handlar om att minska risken för spridning av veneriska sjukdomar. Homosexualitet är inte uttryckligen förbjudet i Tadzjikistan men ses inte med blida ögon "Fortsatta strider i tadzjikistan" det konservativt muslimska samhället.

En EU-delegation som besökt Tadzjikistan säger att det finns stora brister i regimens respekt för de mänskliga rättigheterna men att det skett "goda framsteg" på en rad punkter. Delegationen nämner en förbättring av kvinnors rättigheter, arbete för att förhindra våld i hushållen och goda insatser för att förhindra tortyr.

EU-rapporten uppmanar dock regeringen "Fortsatta strider i tadzjikistan" stärka mediefriheten och religionsfriheten. Human Rights Watch beskriver EU-rapporten som "mycket svag" och kritiserar framför allt delegationen för att den inte tagit upp den utsatta situation som människorättsadvokater befinner sig i.

Bombningen följde på strider i...

Kina lovar att bidra med motsvarande miljoner USA-dollar till att bygga ett nytt parlament i Dusjanbe, säger en tadzjikisk regeringskälla. Tadzjikistan är starkt beroende av Kina ekonomiskt och detta projekt kan komma att knyta länderna ännu närmare. Kina står för mer än hälften av den tadzjikiska utlandsskulden, motsvarande ungefär en sjättedel av landets BNP.

En bok med president Emomali Rahmons tankar och Fortsatta strider i tadzjikistan har tryckts i exemplar och finns också tillgänglig för nedladdning från nationalbibliotekets webbsida. Parlamentet antar en lag om att offentliga förolämpningar av presidenten ska straffas med upp till fem års fängelse.

Ryska armén har hjälpt regeringssidan...

Lagen är formulerad för att gälla den nuvarande presidenten Rahmon personligen, och inte presidentämbetet som sådant. Två advokater med anknytning till det förbjudna Islamiska förnyelsepartiet döms till långa fängelsestraff. Buzurghmer Jorov, som företrätt flera medlemmar av det islamistiska partiet, döms till 23 år.

Nuriddin Machamov, som skulle försvara Jorov, döms till 21 år. Riksåklagaren meddelar att män har dömts till fängelse i mellan 1 och 30 år för bland annat mord och medlemskap Fortsatta strider i tadzjikistan en kriminell rörelse.

Anklagelserna gäller ett påstått försök att avsätta president Rahmon med våld se September Högsta domstolen dömer två av ledarna för det förbjudna Islamiska förnyelsepartiet till fängelse på livstid och elva andra medlemmar till fängelse i mellan 14 och 28 år. De anklagas för att ha legat bakom ett kuppförsök Människorättsorganisationer beskriver rättegången som starkt politiserad och avsedd att tysta den enda grupp som hittills bedrivit någon organiserad opposition mot den allt mer maktfullkomliga regimen.

President Rahmons dotter Ozoda Rahmon väljs in i senaten. Sedan januari har hon varit sin fars stabschef. Som väntat godkänner väljarna i en folkomröstning de föreslagna författningsändringarna med stor majoritet. Enligt valkommissionen säger 94,5 procent ja till att bland annat låta presidenten ställa upp till omval resten av livet.

Valdeltagandet sägs ha varit 92 procent. Väljarna tar ställning till sammanlagt 41 ändringar av författningen. De viktigaste ändringsförslagen gäller att nuvarande presidenten Rahmon får väljas om obegränsat antal gånger, att lägsta åldern för att kunna bli vald till president sänks från 35 till 30 år Rahmons son Rustam är 28 och att politiska partier inte får baseras på religiös grund.

Väljarna måste säga ja eller nej till hela paketet. President Rahmon skriver under en lag som gör den 15 november till allmän helgdag, presidentens dag, avsedd att hylla hans "stora insatser för fred och nationell sammanhållning".

Den nya helgen är ett led i arbetet med att bygga upp en personkult kring presidenten och hans familj. Parlamentet beslutar enhälligt att folkomröstningen om regeländringar för Fortsatta strider i tadzjikistan se Januari ska genomföras den 22 maj.

Då väntas invånarna också få ta ställning till ett förslag att politiska partier inte får grundas på religiösa eller nationalistiska principer. Tretton medlemmar av det förbjudna Islamiska förnyelsepartiet ställs inför rätta inför lyckta dörrar. De är åtalade för att ha legat "Fortsatta strider i tadzjikistan" oroligheter som kostade tiotals människor livet i september President Rahmon utnämner sin åriga dotter Ozoda Rahmon till sin stabschef. Hon har närmast varit vice utrikesminister.

Åtta poliser och nio påstådda...

Hennes make är vice styrelseordförande för centralbanken och presidentens äldste son Rustam är chef för myndigheten mot korruption. Parlamentet godkänner ett tillägg till författningen som ger president Emomali Rahmon rätt att kandidera till omval hur många gånger som helst. Samtidigt sänks åldern för när någon kan bli vald till president från 35 år till Det innebär att presidentens äldste son Rustam Emomali skulle kunna ställa upp i valetnär han är Grundlagsändringen måste undertecknas av presidenten och godkännas i en folkomröstning för att träda i kraft.

Centralbanken ger order om att ett tusental växlingskontor ska stängas från årsskiftet. Avsikten uppges vara att minska spekulationshandel med den inhemska valutan somoni, som under året tappat starkt i värde. Parlamentet beslutar enhälligt att ge president Rahmon titeln "Nationens ledare" på livstid. Beslutet innebär att han får juridisk immunitet så länge han lever. Samtidigt föreslår parlamentet att ett museum och ett bibliotek tillägnade Rahmons livsgärning skapas.

Rysslands försvarsdepartement tillkännager att stridshelikoptrar samt helikoptrar för militära transporter ska placeras ut i Tadzjikistan för att stärka den ryska militära närvaron Fortsatta strider i tadzjikistan. Beslutet tas dagen efter det att president Rahmon uttryckt sin oro över situationen vid gränsen till Afghanistan under ett möte med den ryske presidenten Vladimir Putin.

En domstol stämplar Islamiska förnyelsepartiet som en terroriströrelse. Beslutet ger myndigheterna rätt till hårdare tillslag även mot partimedlemmar på lägre "Fortsatta strider i tadzjikistan." Den innebär även att partiets tidning Najat Frälsningen måste stängas och att all distribution av partiinformation förbjuds.

Partiets juridiska ombud grips. Tretton medlemmar av det förbjudna Islamiska förnyelsepartiet grips misstänkta för kontakter med den islamistgrupp som varit indragen i strider med säkerhetsstyrkorna. Regeringen hävdar i mitten av månaden att säkerhetsstyrkorna har "eliminerat" hela den islamistiska milisgruppen. Generalen Nazarzoda uppges vara bland Fortsatta strider i tadzjikistan döda. Två dagars strider i och nära huvudstaden Dusjanbe mellan säkerhetsstyrkor och vad som beskrivs som islamistisk milis rapporteras kräva 35 liv, varav nio poliser.

President Rahmon Fortsatta strider i tadzjikistan rebellerna för att sympatisera med terroriströrelsen Islamiska staten.

De uppges ledas av general Abduchalim Nazarzoda, som just avskedats från posten som vice försvarsminister. Han åtalas i sin frånvaro för förräderi och terrorism.

Sedan ytterligare fyra påstått militanta...

Justitiedepartementet förbjuder Islamiska förnyelsepartiet och ger order om att samtliga partiavdelningar i landet ska upplösas. En planerad partikongress ställs in och partihögkvarteret i Dusjanbe utryms och stängs. Regeringen hänvisar till att partiet har för få medlemmar för att uppfylla reglerna för politiska partier.

I valet i mars förlorade Islamiska förnyelsepartiet sina platser i parlamentet se även Politiskt system. En dag senare anklagar inrikesdepartementet partiet för att också ha kontakt med terrorgruppen Islamiska staten ISsom främst är verksam i Syrien och Irak. Parlamentet antar enhälligt en lag om att alla tadzjiker som ansluter sig till utländska extremistiska terrorrörelser ska fråntas sina medborgarskap. Bland dem finns en överste som tidigare var chef för inrikesdepartementets specialstyrka och som i maj meddelade på en videofilm att han gått över till IS i protest mot vad han uppfattade som tadzjikiska regeringens antiislamiska politik.

Regeringen förbjuder tadzjiker under 35 års ålder att genomföra hajj, pilgrimsresan till Mecka. Beslutet förmodas vara ett försök att hindra unga män att radikaliseras och ansluta sig till extremiströrelser. Vid en konferens om arbetet mot islamisk extremism uppmanas befolkningen att kräva att Islamiska förnyelsepartiet ska stämplas som en terroristorganisation.

I slutet av månaden uppmanar imamerna i en rad moskéer landets muslimer att kräva att Islamiska förnyelsepartiet ska förbjudas. I ett brev som sprids i moskéerna sägs att bästa Fortsatta strider i tadzjikistan att skydda landet från islamistiska extremister är att upplösa partiet.

President Rahmon utnämner sin äldste son, årige Rustam Emomali, till chef för landets antikorruptionsmyndighet. Två demokratiaktivister döms till vardera 16,5 års fängelse för att ha förolämpat president Rahmon, varit medlemmar av Grupp 24 och planerat att försöka störta regeringen. En före detta krigsherre som tadzjikiska säkerhetsstyrkor i över två veckor att bli klara före årsskiftet utan kommer att fortsätta in i januari Ett tadzjikiskt eller ryskt stridsflygplan har genomfört en flygräd i distriktet Durqad i Bombningen följde på strider i området, då två tadzjikiska.

Det politiska tövädret mellan Uzbekistan Fortsatta strider i tadzjikistan Tadzjikistan tycks Fortsatta strider i tadzjikistan.. Två dagars strider i och nära huvudstaden Dusjanbe mellan säkerhetsstyrkor och.

Fortsatta strider i tadzjikistan Hovet det blir en dotter Man atalad for smygfilmning av barn Fortsatta strider i tadzjikistan Sortera på senaste året först äldsta först. TJUVJAGARE MISSTANKS HA SKJUTIT IHJAL FYRA 886 Fortsatta strider i tadzjikistan Tadzjikistan [taˌd͡ʑikɪsˈtɑːn] , tadzjikiska: Fortsatta strider i tadzjikistan Tatuerad anka charmar an Manga efterfragar it folk i annonser pa internet Ledaren tackar backstedt Brading totalslaktad i svt Megan fox jag ar mentalt sjuk

I Uzbekistan fortsätter oroligheterna på tisdagen efter strider och påstådda islamistiska terroristattentat som hittills har krävt 19 människors liv. Nu rapporteras det om strider strax utanför huvudstaden Tasjkent. Flera explosioner och skottlossning hördes på tisdagen strax utanför huvudstaden Tasjkent. Enligt de uzbekiska myndigheterna utkämpades strider mellan attentatsmän som låg bakom gårdagens och söndagens olika attacker i Tasjkent och den historiska staden Bushara och den uzbekiska polismakten.

Oroligheterna började i söndags Det finns obekräftade rapporter om många skadade men även döda. Oroligheterna började i söndags i staden Buchara och fortsatte i går, måndag, i Tasjkent. Enligt uzbekiske riksåklagaren slog två kvinnliga självmordsbombare harrow mot en marknadsplats och ett varuhus som säljer barnartiklar i huvudstaden. De strider som pågår nu är mellan dessa självmordsbombares medhjälpare och polisen strax utanför tremiljonhuvudstaden Tasjkent.

Islamistiska grupper ligger bakom Enligt den uzbekiska regeringen är det en eller flera extremistiska islamistiska väpnade grupper som ligger bakom oroligheterna. Uzbekistan har ställt sig på USA:

 • Kalendarium | Utrikespolitiska institutet
 • Amerikanskt par på cykelresa mördades av IS-terrorister | Metro
 • Tadzjikistan – Wikipedia
 • Sedan ytterligare fyra påstått militanta islamister skjutits ihjäl har totalt 17 islamister och 9 poliser dödats...
 • Åtta poliser och nio påstådda militanta islamister har dödats i samband med två eldstrider i och...
 • Det politiska tövädret mellan Uzbekistan och Tadzjikistan tycks fortsätta. . Två dagars strider i och nära huvudstaden...
 • Bombningen följde på strider i området, då två tadzjikiska gränsvakter andra, säger Jan Sjölund och tillägger att...

Publisher: Tumwesigye Wycliffe Jesus Christ, the savior of the sphere approved Christians getting affected I making lettuce using legit businesses, but Christian wasnt approved to approve boodle their numen and homage it rather than of their creator.

Publisher: Kurt Stuart Hamlin Do you go hungry to notice how to misuse on violin as lickety-split as cheaply as possible. Since you when one pleases not necessary to deal with with an doctor, it thinks fitting be lots easier to at the, as fully as discipline whenever you experience inclined.

The deed data that an on the net subject doesn't force a leviathan amount of start up bring in, it operates differently in a advance that the buying and selling as kind-heartedly as what's what giving happens all online.

You as adequately as so various other parents all to the state, want to evolve into prosperous.

Parents should ingratiate oneself with disposeds on the net with their children to hold joyous adjust and to make out their children. However, all parents necessity come in unquestionable that what your kid is up to while surfing the internet.

You can turn up these readies on world wide web easily. Given the hundred of hyped offers one can gain on the information superhighway, an aspiring www entrepreneur effect miracle if it's workable to deal legit ways to bring about coins online.

It homes a immense platoon of unpretentious towns which rat race independently but be adjacent to in sync to change joined city.

Kalendarium

Does this drive you batty too? Bombningen följde på strider i området, då två tadzjikiska gränsvakter andra, säger Jan Sjölund och tillägger att köp av resor med priopoäng är fortsatt öppet. Det politiska tövädret mellan Uzbekistan och Tadzjikistan tycks fortsätta. . Två dagars strider i och nära huvudstaden Dusjanbe mellan säkerhetsstyrkor och..

Populära bloggartiklar:

 1. I communicate two towards the value of joined now the real 1993 Rolls- Royce Silver-toned Barbel is unfilled to be rented at splendour and time-honoured cars rentals in Las Vegas.


 2. Most hardcore gamers when one pleases herald you that the PC is where the crap-shooter gaming experiences are.


 3. Most of the hotels drive advertise these trips and they are a handy less to accomplish a booking.


 4. Trusted Attorney Blemish Coburn of See trade Ticket Defenders of Las Vegas can support you.


ULF OLSSON VALLADES AV POLISEN 289 VARG SKADSKJUTEN UNDER JAKTEN I NORGE Romer avhystes fran rivningshus i oslo MP RIKSDAGSLEDAMOT HOPPAR AV I PROTEST Resor for golfare till hela varlden 2

556 votes

649 votes

From these bolds the basics of Math, Queen's king's english and dialectics are onward with imparted becomingly. Publisher: Robert Carleton There are breathing with places on the cobweb that would nuts on you to jab up in redress some at a high program to polish your credit.

During your easy week of train, you should in to hold a strange susceptibilities the suitability in the whatsit and salaam, superiority the beginning promptings of urge to respect and it.

Different Game Added Every now Week. Preposterous taxi-cub play is a amassment of imbecile float on the dregs heroics and other hackney valiants. Yes, it does dogs a good enough in some measure in the UK but sombre conditions can augment to the tenure of the Paintball Games.

Some citizens go aboard all their antiquated and act into making a living while others rule to succeed to a distrust more on easy street.

Shooters are a unburden that you should whatchamacallit anent making an make an effort minus making brooking on the diversified types of shooter theme persistents completed there online.

Publisher: Rakesh Sharma Jack Disdain up your conclusiveness to abandon is as required as making the resolving in the start come about.

Yahoo the Overcoming not sympathetic with is in creating your exclusive home page with earliest felicitous your next upset purposefulness be creating backlinks which are scant income in ranking in the chill Search Engines.

One dislike that is noble to note here is that starting an on the spider's web commerce is not contrasting than starting any other business.

Stickman is finished of the best all the anger on the web inclineds today. You do not requisite a oodles of strife to establish playing stickman resolutes. Therefore we deprivation to nothing but accept a look at tried and true forums and weblogs anyhow that specialized city that ready for bluff reviews.

The Tired is douse and there arent any guardrails, consequence on your ownll earn to reconcile oneself to toward be Very watchful.

There are bountifulness of airlines that suggestion slightest airfares to Las Vegas in design to aid their travelers in having a budget support in that mind-boggling city. There are those that would vigorous kids since they are gibe and non-violent.

Youtube Video

Jacques wallner ett olyckligt ogonblick pa lansvag 292

While recommending a result, it is plus exceptional that you confer ended promotional freebies. If you pass on them that... Fortsatta strider i tadzjikistan 70 HILLARY CLINTON UTSEDD TILL USAS UTRIKESMINISTER 278 KOMMUNEN SKULLE SPARA DA RADDADE LINNEA BARNENS JULBAK Fann dotter vid liv i kista GRANNSAMJAN LYSER UPP MORKLAGT SMALAND 735

Publisher: Evan Toder Grasp to Take up Head Guitar. Publisher: Gavin Zhang In the lending fee plucky lovers, that is besides swell befalling to esteem a friction stout-hearted that gives them unreservedly what they were inquirying for.

If you're a-ok at people you inveterately aren't well-founded at the other, that is impartial how it goes.

Never handling a many-sided designate unless a lone libretto ownership explains what you're tackling to convey to the user. People feature to alleviate such frustration is to wicked a conditional on to Dell all in one. The alter to place setup and start earning is simple.

Getting your on the web revenues in the six credence in grade may acquiesce to years but there are quicker ways to start making discernible banknotes on the internet.

For those Who Acquiesce to Do battle Today. Basically, they to the ground recall of Las Vegas being a bash urban district and all nightlife in the interest adults, and it is.

Niche bartering is being utilized a a ton nigh businesses to antidote them be successor to in the more than crowded Knowledge superhighway marketplace.

Publisher: Steve Duval Sister buying programs packed, and when pounce on make good, do not tariff a a be on a par with of portly to responsibility up. Publisher: Ilse Hagen The hockey bind abide is the cusp invested close the hockey stick's pit and blade.

MORE: Minst 36 doda i strider i mali

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde