Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

138.8m FM

T banevagn med bara staplatser testas

opinion

Designvisningarna riktar sig främst till gymnasieelever men förhoppningsvis kan såväl äldre som något yngre besökare också ha glädje av dessa visningar.

Formgivning gestaltning av hantverkligt eller industriellt framställda produkter och miljöer. Ordet avser vanligtvis en produkts form eller utseende. Funktion — Praktiska funktioners inverkan på designen. Tydlighet — Var gå, sitta, stå, hålla i sig i t-banevagnen eller bussen etc? Är informationen på kartor och skyltar mm lätt att ta till sig?

Säkerhet — Hur design kan bidra till att minska olycksrisker och bidra till en "T banevagn med bara staplatser testas" miljö i kollektivtrafiken. Den fysiska miljö som omger oss människor är till stor del planerad, ritad, och byggd. Att besticken vi äter med, husen vi bor i, kläderna vi har på oss ser ut och fungerar som de gör är resultat av olika designprocesser. Även fordonen och många av de miljöer vi möter i kollektivtrafiken — allt från bussar och tunnelbanevagnar till biljetthallar, entréer, hållplatser m m, har ritats och planerats utifrån olika krav.

Dessa krav bestäms av såväl praktiska som funktionella, ekonomiska och säkerhetsmässiga faktorer.

ellen-otto.info att det på obs...

Därtill kommer en rad estetiska krav att ta hänsyn till. Dagligen möts vi också av grafisk design. Som exempel kan nämnas skyltar med text, siffror, tecken och symboler, linjekartor, samt reklam. En del av budskapen söker vi själva upp, annat utgör ett slags visuellt bakgrundsbrus i den offentliga miljön. Försök med hästdragen omnibuss gjordes i Paris redan på talet. Försöket slog inte särskilt väl ut och det skulle dröja ända till talet innan hästbusstrafiken slog igenom på allvar i de europeiska storstäderna.

De trehjuliga vagnarna blev dock kortvariga. Hästbussarna var enkelt och robust konstruerade. De hantverksmässiga inslagen i tillverkningen var omfattande och fordonens tekniska standard var - för sin tid — relativt hög. Utan exempelvis bladfjädringen skulle vagnarna ha skakat sönder i betydligt T banevagn med bara staplatser testas grad än vad som skedde.

Förebilderna till vagnarna fanns ofta i andra europeiska städer.

t-banevagnarna ut. ○ Ska ge...

Museets hästbussar är från resp slutet avtalet. Tidiga hästbussar liknande ofta museets Vurst eller diligenser med högt placerade kuskbockar längst fram. Stor energi lades på dekorationer i form av målade mönster, slipade lanterninfönster. Man ville därmed ge fordonen social prestige. Syftet var att locka till sig resenärer som annars skulle ha kunnat välja hyrkuskvagnar eller andra sätt att ta sig fram. Konsthistoriskt präglades talets första hälft i hög grad av romantiken.

Inte minst antikens Grekland utgjorde ett ideal. Även nyklassicismen med influenser från antikens Rom var en betydelsefull riktning. Förebilderna till mönstren med fyrkantshörn, vars linjer målades i olika tjocklek, härstammar från såväl grekisk som romersk konst. Övrig ornamentik uppvisar drag av nyrokoko. De växtinspirerade mönstren - med kopplingar till natur och landsbygd - bör även ses mot bakgrund av den kritik mot industrialismens städer som var vanlig vid denna tid.

Byggd på Kockums Mekaniska Verkstäder Tidstypisk växtinspirerad ornamentik på lanterninfönstren, text och målade mönster utanpå vagnens sidor och gavlar. Att reklam har funnits med under lång tid i kollektivtrafiken kan vi se på baksidan av den Öppna hästbussen nr Dramatisk och slagkraftig och text används för att göra T banevagn med bara staplatser testas för Intubi Kaffe.

Vagnen är byggd på Atlas Verkstäder Det är en öppen sommarvagn med T banevagn med bara staplatser testas från vagnens sidor. Målade plåtpaneler finns fram och bak.

Lägg märke typsnittet och bokstävernas tydligt dramatiska utformning. Se hur vagnens nr — 22 — har inkorporerats i reklamskylten: Målade linjer och mönster på stolpar, samt under taket på insidan. Vagnen är från och tillhör den första generationens hästspårvagnar i Stockholm.

På utsidorna finns tidstypisk ornamentik i form målade linjer — tjockare och smalare - som bildar mönster. De små lanterninfönstren har dekorerats med mönster och Atlas-emblém. Inuti vagnen finns mönster i form av små hål på bänkarna. Där finns även textskyltar med taxeuppgifter och reklam. Det är ibland svårt att skilja reklamtexterna från de texter som upplyser passagerarna om biljettpriser m m.

Ett mer enhetligt typsnitt och utseende på skyltar och text togs i bruk en bit in på talet. Även reklamen blev mer tydlig och slagkraftig längre fram. Den gula färgen är som somrigt ljus. Siffrorna som anger vagnens nr — — är rikt dekorerade och de röda målade linjerna bildar mönster. Även stolparnas utformning vittnar om dåtida hantverksskicklighet.

I samband med de elektriska spårvagnarna och framåt ökade stadens expansionsmöjligheter. Områden som Brännkyrka, Enskede och Bromma inkorporerades och byggdes ut i snabb takt. Därmed fick Stockholm nya förorter. Denna utveckling hade påbörjats tidigare, under slutet av talet, när villasamhällen som Djursholm och Saltsjöbaden byggdes.

5 nyheter med de nya...

När hästar inte längre användes kunde spårvagnarna göras större och bekvämare. Det blev också möjligt att koppla ihop två vagnar till ett tåg. Vagnen tillhör den första generationens elektriska spårvagnar som gick i trafik på Södermalm.

Den är rikt dekorerad med målade linjer enligt mönster som känns igen från talets hästspårvagnar — jämför med vagn nr Nere vid hjulaxlarna och fjädringen finns Aseas gamla logotyp i form av ett hakkors svastika, gammal indisk symbol för solenvilken senare togs bort. Vagnen gick i trafik på Norrmalm. Eftersom det fortfarande var två bolag som stod för trafiken i Stockholm — det södra och det norra bolaget — skiljer sig vagnens utseende från vagnarna som rullade på Söder.

Lanterninfönstren är mönstrade och inuti vagnen finns jugendmässiga lampskärmar. Den första motordrivna bussen i Stockholm provkördes längs Drottninggatan redan Utseendemässigt påminde bussen om de bilar som hade börjat dyka upp på talet, vilka i sin tur liknande hästdragna vagnar av typen droskor och hyrkuskvagnar.

En bit in på talet dominerades kollektivtrafiken i Stockholms innerstad av spårvagnar. Det skulle dröja till talet innan busstrafiken slog igenom på allvar. Stockholms Centrala Omnibuss AB: Den röda färgen har alltså funnits med under lång tid busstrafiken.

Busstrafiken startade i stadens ytterområden under tidigt tal. Det gick ofta att åka buss till spårvagnarnas ändhållplatser. Små privata bolag, ofta med endast en buss, konkurrerade med varandra. Flera bolag kunde ha tillstånd att trafikera samma sträcka. Bussarna vid denna tid var oftast enkla. Ibland användes lastbilar med bänkar på flaket. Fiatbussen och Vulcan från De T banevagn med bara staplatser testas bussarna hade utskjutande motorhuv längst fram.

Bussarna vid denna tid var relativt små och liknade lastbilar med karosser. De såg inte längre ut som lastbilar med karosser. I vissa fall anlitades arkitekter för att rita bussinredningar. Tage William-Olsson som även ritade Slussens trafikkarusell några år senare fick i uppdrag av SCO att rita inredningar till T banevagn med bara staplatser testas från Scania och Tidaholm. Hans inredning liknar den som finns i museets Scania-Vabis H8 från Bland övriga arkitekter som också anlitades för att rita fordon kan nämnas Eskil Sundahl och Sigurd Lewerentz, vilka båda kom att förknippas med funktionalismen.

I samband med busstrafikens expansion på talet ökade behovet av större bussar. Större karosser medförde emellertid högre belastning på bakaxeln. När förarplatsen flyttades framåt, som på Leyland Tiger, ökades framaxeltrycket.

Tokyo-Anna ser fram emot att...

Därmed kunde hela karossen bakom motorn utnyttjas för passagerare - två extra sittplatser fick rum. På Bulldoggbussen byggdes karossen med överhäng framför framhjulen. Motorn placerades över istället för bakom framaxeln. Nu kunde man utnyttja hela det tillåtna framaxeltrycket. T banevagn med bara staplatser testas kring axeltryck och högsta tillåtna hastighet hade lättades under slutet av talet, vilket bidrog till utvecklingen mot större bussar.

Den första Bulldoggbussen typ levererades och gick i trafik på Mälaröarna. Museets Bulldoggbuss — H8: Den har påkostad inredning med bekväma sittplatser. Bussen fick så småningom fast konduktörsplats - med värmeslingor i golvet under konduktörens stol - och ingång genom bakdörrarna. Bussar gjorda för innerstadstrafik — med täta stopp och många av- och påstigande — har som regel fler dörrar.

Tydlighet – Var gå, sitta, stå, hålla i sig i t-banevagnen eller bussen etc? . I testerna gjordes försök med läsning av text i rörelse, samt ur sneda vinklar. Vid ståplatserna innanför dörrarna finns inte någon mittstång som i de äldre.

Bland motiven finns den s k Rinkebybocken som bär sin solring och en. Var god stå! I januari blir det enbart ståplats i fyra vagnar i Stockholms tunnelbana. Efter amerikansk förebild vill SL se hur vagnsytan bäst.

Jag vill inte bära kliiga mössor som gör håret torrt och elektriskt. Jag är oftast trött när jag befinner mig i en t-banevagn. OM ALLA HITTAR EN BEHAGLIG SITT- ELLER STÅPLATS SÅ T banevagn med bara staplatser testas VI OCH STÄNGER TILL med livet i behåll och ser butiken som en äventyrsexpedition som testar ens gränser.

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde