Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

113.3m FM

Ud dokument skuldbelagger usa

opinion

Sveriges överväganden att skriva på Nuclear Ban Treaty har väckt stor debatt senaste veckan. I en längre djupdykning tecknar ledarskribenten Patrik Oksanen en svensk väg mot en säkerhetspolitisk avgrund. Dessutom samtal Ud dokument skuldbelagger usa ett tiotal källor, under villkor om anonymitet, som har insyn i diplomatin kring avtalet. Ungdomens talsdrömmar om slagord för en kärnvapenfri värld håller på att föra svensk utrikes- och säkerhetspolitik in i en återvändsgränd som slutar med ett stup.

En återvändsgränd som gör både Sverige och världen mer utsatt för kärnvapen, helt tvärtemot den retorik UD: Det här är historien Ud dokument skuldbelagger usa hur det viktigaste svenska säkerhetspolitiska och utrikespolitiska ställningstagandet på årtionden drivits fram av utrikesminister Margot Wallström och där UD: Istället är det viktigare att få ett avtal på plats som stigmatiserar kärnvapenländer än som leder fram till att kärnvapen inte sprids eller minskar.

Dessutom UD tigit om varningar för allvarliga konsekvenser från bland annat USA och handlingar som skickats utan hemligstämpel till andra myndigheter har sekretessprövats när de ska lämnas ut. Allt för ett avtal som beskrivs i ett UD-dokument som kaotiskt hopsytt och som inte kommer att leda till något resultat. Wallström, we have a problem. Låt oss börja i det självklara. Det är ett fruktansvärt vapen som mänskligheten aldrig borde ha hittat på. Och målet borde "Ud dokument skuldbelagger usa" att det avskaffas helt.

Men vägen mot en kärnvapenfri värld går inte via det nya avtal som Sverige röstat för och som utrikesminister Margot Wallström nu vill att Sverige skriver på.

Hur ensam Sverige är försökte utrikesminister Wallström undvika att klargöra när avtalet försvarades 25 augusti på SvD Debatt. Nogsamt undviker Wallström att tydliggöra att det enda land som drabbats av kärnvapen, Japan, inte skriver på, och inte heller Finland finns med. Inga Natoländer skriver på, det gör att Sverige är enda östersjölandet som vill skriva på NBT-avtalet, i sällskap med några mindre europeiska länder.

Och bristerna är många. Men när ledarsidan begär ut handlingen enligt offentlighetsprincipen så tar det plötsligt tvärstopp. I stället dröjde beskedet och sedan kom nytt besked om prövning. Redan i den öppna inledningen slås avtalets stora brister fast: NPT är icke-spridningsavtalet för Kärnvapen från Ett avtal som är underskrivet av nästan alla världens länder, inklusive de stora kärnvapenmakterna. Undantagen är de Ud dokument skuldbelagger usa kärnvapenmakterna Indien, Israel, Nordkorea och Pakistan.

Men det nya NBT-avtalet säger uttryckligen i artikel 18 att det går före andra avtal, som NPT - något som Sverige protesterade emot i sin röstförklaring. Men likväl står det så i avtalet. Och eftersom NBT innehåller sådana brister när det gäller omfattning och verifikation inga krav på verifikation vilket skulle ge exempelvis Nordkorea lugn och ro att utveckla kärnvapen är oron från kritikerna stor att detta kan utnyttjas för att undergräva försöken att stoppa kärnvapenspridning.

UD-dokument skuldbelägger USA. USA bidrog...

En genomläsning av den svenska slutrapporten ger också bilden av kaotiska förhandlingarna med ordförandeskapets bristande kapacitet. Ändå tycks UD ha sekretesstämplat några av de värsta exemplen från förhandlingarna. Diplomatkällor har vittnat om dåligt förberedda förhandlingar, med oklar information om vilka som ingick samt var, när och hur samtalen i små grupper genomfördes.

Där vissa gruppresultat senare, inför alla, presenterades felaktigt som kompromisser. Resultatet av NBT är alltså ett avtal som Ud dokument skuldbelagger usa kärnvapenstater och alla stater som på olika sätt bygger sin säkerhet på kärnvapenstaters garantier, det vill säga Natoländerna och kärnvapen-paraplyet.

Samtidigt saknas konkreta steg för att kunna stoppa nya länder som att skaffa sig kärnvapen. Det saknas också vägar att få de befintliga kärnvapenmakterna att minska eller helt avveckla sina arsenaler. Och den svenska delegationen, som ändå röstade för slutresultatet, kände sig tvingad att avge en röstförklaring där man i tio punkter kritiserade avtalet. Det ter sig föga sannolikt.

Riksdagens dokument

Svenska folket ska inte få veta att bakom sekretessens fikonlöv gömmer sig en formulering som visar hur utsiktslöst avtalet är, och den beskrivs av de som läst rapporten som följande…. Det i sig är en föga överraskande slutsats. Det är bara att lyssna på Sveriges närmaste utrikespolitiska allierade för att förstå slutsatsen.

Finlands Ud dokument skuldbelagger usa annan väg Länge har det varit ett mantra mellan Utrikesdepartementet och Utrikesministeriet i Helsingfors att Finland och Sverige samarbetar allt djupare och närmare i utrikes- och säkerhetspolitiken.

Här har tjänstemän bäddats in hos varandra. Man säger sig vilja agera samordnat och från både Helsingfors och Stockholm har man understrukit att utrikesministrarna Wallström och Soini stortrivs ihop. Men när det kommer den säkerhetspolitiska kärnan förmår inte Sverige och Finland vandra hand i hand. Nationella intressen är inte det samma i Helsingfors som för den vänster-socialdemokratiska sfär som UD: För Stockholm "Ud dokument skuldbelagger usa" drömmen om en kärnvapenfri värld, att arbeta med tredje världen och civilsamhället för att nå dit varit överordnat.

För Helsingfors har nationens överlevnad varit målet och den realpolitiska kylan är vägledande. Skönheten och Odjuret är svenskfinländsk Disneysaga. Finland valde att hålla sig helt utanför "Ud dokument skuldbelagger usa" när Ud dokument skuldbelagger usa, inklusive Ryssland, inte var med. Bakom resonemanget ligger den analys som UD hemligstämplar. Det går inte att påverka kärnvapenmakterna om de inte är med i avtalet.

Man kan inte få med kärnvapenmakterna i det här avtalet med de skrivningar som finns. Alltså har avtalet spelat ut sin praktiska betydelse innan bläcket har torkat. Dessutom hotar det att undergräva Icke-spridningsavtalet NPT, där kärnvapenmakterna är med. Och vad är man rädd från för Finlands sida?

Jo, att hamna utanför den Ud dokument skuldbelagger usa gemenskapen och isoleras från samarbetet med USA och Nato. Ett scenario med begränsad övningsverksamhet, på grund av ett effektlöst avtal, med USA och Nato är en säkerhetspolitisk mardröm. Då skulle Finland vara ännu mer utsatt för rysk press som syftar till att återställa de långa skuggåren under VSB-paktens dagar då Sovjetunionen hade allt för stort inflytande på finländsk inrikespolitik, inklusive presidentval.

I Helsingfors är man lyhörd och gör en realpolitisk analys. I Arvfurstens palats har man under ett års tid ignorerat varningssignalerna.

Och kring detta har Stockholm och Helsingfors inte kunnat hitta en gemensam linje. Även om man gärna från Helsingfors sida försöker sopa över sprickan genom att betona gemensamma mål vem vill inte ha en kärnvapenfri värld? Det har de senaste dagarna kommit braskande rubriker om brev från försvarsminister Mattis till försvarsminister Hultqvist och att USA: Men budskapen som överlämnats är inte nya.

Den amerikanska hållningen är inte okänd och Sverige är inte det enda land som man framfört den till. Det här har varit känt hos UD sedan långt tillbaka, redan innan FN: Däremot har budskapen framförts på lägre nivå, alltså på diplomatnivå mellan ambassadörer och hos diplomater på nivån därunder. NBT kommer inte att förbättra någonting i världen, dessutom hotar det att undergräva NPT vilket skulle gynna Nordkoreas kärnvapenprogram. Och eftersom varken Ryssland, Kina eller någon annan kärnvapenmakt kommer att göra sig av med sina arsenaler så kommer USA inte heller att göra det.

Med Ud dokument skuldbelagger usa så kommer ett förbud mot kärnvapen och för länder utan kärnvapen att samarbeta med kärnvapenländer. För medlemsländerna i Nato var slutsatsen enkel, NBT-avtalet fungerar inte i verkligheten. Nederländerna var det enda Nato-land som satt med under förhandlingarna. Men röstade sedan emot. I röstförklaringen var man tydlig:. Ett avtal, särskilt ett avtal som är vagt och luddigt skriven för att alla ska kunna skriva på, kommer att leva sitt eget liv när det ska tolkas de kommande åren.

Och hur kan Sverige veta vart avtalet tar vägen när olika praktiska händelser ska uttolkas i förhållande till NBT? Här skulle en tolkning av avtalet kunna bli att Sverige fördragsmässigt måste neka amerikanska fartyg och flygplan tillträde till svenskt territorium på grund av USA: Det i sin tur kan leda till att USA: Lägg därtill att Sveriges möjligheter att öva mer avancerat med Natoländer genom detta kan stängas. I praktiken stänger det hela Nato-dörren, samt kan leda till att Sveriges roll som partnerland skulle devalveras kraftigt.

Hemligstämplade dokument från svenska Utrikesdepartementet...

Från amerikansk horisont ställer man sig fler frågor om hur Sverige tänker egentligen. Varför vill Sverige både skriva på avtalet och samtidigt ha skydd från kärnvapenmakter, som Ud dokument skuldbelagger usa, Storbritannien och Frankrike? Hur tänker sig Sverige att ett säkerhetssamarbete ska se ut egentligen, när det samtidigt finns hot från en kärnvapenmakt som Ryssland?

I det amerikanska synsättet är konventionellt och nukleärt försvar sammansatta delar i det amerikanska totalförvaret. Konsekvenserna skulle bli oöverskådliga och katastrofala. Både för svensk säkerhet och svenska arbetstillfällen. Det är långt ifrån säkert att ett svenskt undertecknande av NBT skulle få den drastiska effekten, i alla fall på kort sikt, innan olika tolkningar utvecklar dokumentet. Men NBT-avtalet är en mycket farlig väg för svensk säkerhetspolitik.

Genom att stänga NATO-optionen och skrota Hultqvist-doktrinen som går ut Ud dokument skuldbelagger usa en rad bilaterala samarbeten, framför allt med USA, bidrar Sverige till både instabilitet och ökad oro i Östersjöområdet. Ryssland är det land som pratar mest om att använda sina taktiska kärnvapen, bland annat för att kyla ned konflikter.

Den svenska vägen skulle alltså öka riskerna för att kärnvapen används i Östersjöområdet. Eftersom Sverige är utanför kärnvapenparaplyet så bidrar Wallströms linje till större risk att vi drabbas vid en "rysk nukleär de-eskalering". Ungefär så här har det pratats om Sverige och NBT-avtalet i diplomatiska "Ud dokument skuldbelagger usa" i snart ett år.

Ingen ska försöka hota eller påverka oss. Det var en påtagligt irriterad Wallström som uttalade sig efter uppvaktningen från USA: Det som framför allt torde irritera Wallström är att verkligheten nu läggs fram öppet. För budskapet var som sagt var inte nytt. Wallströms mål att få igenom avtalet har försvårats. Hänvisning till utrikessekretess och förhoppningar om tystlåten diplomati har inte fungerat. En första reträtt var en utredning om konsekvenserna för att vinna tid och för att kunna få frågan igenom i "Ud dokument skuldbelagger usa," där motståndet framför allt är försvarsminister Peter Hultqvist S som säger att arbetet med kärnvapennedrustning inte får rubba försvarssamarbeten.

9 Human Rights Watch, ”Those Who Take Us Away: Abusive Policing and Failures in Få dokument i kanadensisk historia har genererat så mycket denna situation ansvaret, utan skuldbelägger dessutom informanten genom att påstå att.

UD-dokument skuldbelägger USA. USA bidrog indirekt till stormningen av FN- kontoret i Afghanistan där bland andra en svensk dödades. Hemligstämplade dokument från svenska Utrikesdepartementet ger nya bilder av den våldsamma demonstrationen förra året då FN-kontoret i.

MORE: Italiensk lyx med sikte pa usa 2

MORE: Susanne ljungskog prisad igen

MORE: Han blir usas hetaste flack

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde