Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

142.7m FM

Roskilde stormades

opinion

Karl X Gustavs första danska krig — var ett krig mellan Sverige och Danmark Roskilde stormades Holstein som allierad på svensk sida. När kriget bröt ut var Sverige redan inblandat i ett krig i Polen samt ett krig mot Ryssland. Roskilde stormades var därför mycket svagt vilket föranledde att Danmark anföll Sverige.

Kriget slutade med svensk seger efter det avgörande tåget över bält vilket resulterade i den för Sverige mycket förmånliga freden i Roskilde. Vid tiden för krigsutbrottet var den svenske kungen Karl X Gustav upptagen med kriget i Polen vilket inte hade utvecklat Roskilde stormades bra för svenskarna.

Dessutom hade Ryssland förklarat Sverige krig Den danska befolkningen var i stor utsträckning emot ett krig mot Sverige men Fredrik hoppades att med ett framgångsrikt krig stärka sin makt i förhållande till det danska rådet.

Fredrik planerade att ta Bremen och Halland från Sverige, samt att avskaffa den svenska tullfriheten i Öresund. Den danska armén var vid denna tid svag och dåligt övad och rustad.

Man påbörjade värvningar och hade lyckats mobilisera en stor här. Den danska flottan var betydligt starkare och man rustade 40 fartyg. De danska krigsförberedelserna noterades "Roskilde stormades" svenska spioner och för att möta hotet ökade man utskrivningen av knektar.

Föregås av äldre vasatiden. Den 5 juni nådde den danska krigsförklaringen Halmstad och riksdrotsen Per Brahe den yngre samlade omedelbart allt krigsfolk i södra Sverige i Markaryd. Den danske befälhavaren i SkåneChristian Ulrik Gyldenlöweutnyttjade inte tiden till att gå till snabbt angrepp. Istället inträffade den första krigshandlingen i kriget söder om Danmark. Den 16 juni gick 9 danskar Roskilde stormades ledning av den åldrige Anders Bille in i svenska Bremen och ockuperade området.

Stängdes direkt

Under tiden hade Brahe lyckats samla 3 man i Markaryd och med dessa bröt han in i Skåne där han den 18 juni vann ett slag vid Ängelholm. Därefter återvände Brahe med sina styrkor till den svenska sidan medan danskarna retirerade till Helsingborg. Danskarna räknade med att kung Karl X Gustav skulle ta sig hem sjövägen med sin armé från Polen.

De lade därför större delen av sin flotta vid Bornholm för att genskjuta den svenska kungen. Kung Karl bestämde sig istället för att följa samma plan Lennart Torstenson använt i kriget och anföll Danmark söderifrån. På mycket kort tid marscherade han från Polen till Svenska Pommern med Roskilde stormades armé på 6  man. Detta var ingen stor styrka men Roskilde stormades bestod till största delen av rutinerade soldater.

I Pommern anslöt ytterligare trupper till armén och "Roskilde stormades" marscherade sedan vidare till Hamburg. Där sände kungen in en styrka om 1 man under Karl Gustav Wrangel Roskilde stormades Bremen.

Trots sin numerära underlägsenhet lyckades den svenska styrkan på kort tid lägga under sig de största delarna av landet. Den danska armén led stora förluster och många danska knektar gick istället i tjänst på svensk sida. Den 10 augusti stormade och erövrade svenskarna det danska fästet Itzehoe i Holstein efter fyra dagars belägring och danskarna retirerade till fästet Fredriksodde på Jylland.

Fästningen var mycket stark och hade med de trupper som flytt från Bremen en besättning på 8 man, mer än hela Karl Roskilde stormades Gustavs armé i Danmark.

Även om svenskarna kontrollerade Jylland och landvägen till fästningen hade danskarna kontrollen över sjövägen. Den svenska flottan bestod av 44 fartyg av varierande kvalitet och flottans insats under kriget var högst blygsam. Roskilde stormades Møn hade den samlade svenska flottan möjlighet att slå halva den danska, men försatt tillfället och sjöslaget avlöpte utan att någondera sidan förlorade något fartyg. Den danska flottan fortsatte att kontrollera haven kring Danmark.

I Halland slöt allmogen upp på dansk sida och danska styrkor inledde i augusti en belägring av Laholm. Den 30 augusti fick Per Brahe förstärkningar och hans styrkor uppgick till 8 man. Med dessa gick han till offensiv i Halland och den 31 augusti möttes de svenska och danska styrkorna vid Genevadsbro norr om Laholm.

Dagen slutade med en svensk seger och danskarna drog sig tillbaka. Ett antal krigshändelser ägde Roskilde stormades rum utefter norska gränsen i vad som kom att kallas för Krabbefejden. Befälhavaren över trupperna i södra Norgegeneralmajor Iver Krabbeanföll in i Sverige under sommaren för att binda svenska trupper, och eventuellt innesluta Göteborg.

Den mest "Roskilde stormades" stridshandlingen i området var slaget vid Hjärtumsom ägde rum den 27 september I oktober vågade sig de svenska styrkorna på en stormning av Frederiksodde som intogs med små svenska förluster medan de danska trupper om inte stupade togs tillfånga.

Efter erövringen var Jylland under svensk kontroll. Den danska huvudön Roskilde stormades skyddades dock av havet och den danska flottan.

Mer läsning

"Roskilde stormades" Samtidigt fanns en oro över att kriget kunde ta en sämre vändning för Sverige om det inte avgjordes snabbt. Sverige var redan i konflikter med både Ryssland och Polen och även Brandenburg hotade. Vintern blev bister med låga temperaturer.

I januari genomförde den svenska armén överraskande marscher över de Roskilde stormades danska Bälten. Med den svenska huvudarmén hotande Köpenhamn tvingades Danmark att sluta freden i Roskilde som medförde omfattande landavträdelser till Sverige. Kriget följdes kort efter freden av Karl X Gustavs andra danska krig.

Målning av Johan Philip Lemke. Hämtad från " https: Dansk-svenska krig Krig under talet Karl X Gustav. Visningar Visa Redigera Redigera wikitext Visa historik.

Besökarna till årets Roskildefestival kunde...

Verktyg Sidor som länkar hit Relaterade ändringar Specialsidor Permanent "Roskilde stormades" Sidinformation Wikidataobjekt Använd denna sida som referens. Sidan redigerades senast den 2 december kl. Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3. För bilder, se respektive bildsida klicka på bilden. Del av Nordiska kriget. Svenska trupper korsar isen över till Själland.

Först på torsdag klockan öppnar...

Först på torsdag Roskilde stormades öppnar själva konsertområdet. Redan nu fylls campingen på i en strid ström Roskilde stormades festivalsugna besökare. För att. Den 26 februari undertecknades freden i Roskilde. Svenskarna stormade staden där vallarna var som svagast, men dagen innan hade. I år har det gått år sedan freden i Roskilde, då vi hallänningar Natten mellan den 10 och 11 februari stormades Köpenhamn av.

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde