Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

92.4m FM

Megi pa vag mot kina hojer rispriset

opinion

Klicka här förhär förhär förhär förhär förhär förhär förhär förhär förhär för och här för Januari - februari - mars - april - maj - juni - juli - augusti - september - oktober - november - december.

Jag hoppas kunna göra det till ett årligt tillfälle att dela med mig av mina tankar om det gångna året och våra förhoppningar för Den 31 december kommer jag att hålla mitt tal om det gångna året och mina nyårsönskningar till nationen med en mer detaljerad redovisning av min ämbetsutövning. Idag kommer jag att vara mera kortfattad. Som ni alla vet började jag med ett mycket fruktbart, minnesvärt besök i Brasilien.

Före min avfärd till Brasilien samlade jag i mitt residens alla de viktiga politiska ledarna, parlamentets talman, Fernando Araujo Lasama, premiärminister Xanana Gusmão, förre talmannen Francisco Lu'Olo Guterres, tidigare premiärministrarna Mari Alkatiri och Estanislau da Silva bland andra som representanter för bredast möjliga spektrum från vårt land. Och det var inte det första av sådana möten.

Alla de nämnda learna hade hedrat mig med sin närvaro i residenset vid tidigare tillfällen. Vi dessa mötenhade vi tillfälle att öppet diskutera, på ett konstruktivt sätt, de utmaningar vårt land står inför. En del av de utmaningar vi diskuterade var de pågående problemen med Alfredo Reinado och hans beväpnade grupp, de så kallade "petitionärerna", internflyktingarna och IDP och det allmänna säkerhetsläget i Dili.

Vi delade uppfattningen att vi alla hade ett asnvar att bidra till att skapa en säkrare miljö för vårt folk. Eftersom mitt besök i Brasilien nästan sammanföll med den lovordade brasilianska karnevalen hoppades jag på några dagars ledighet i Rio.

Men vid mötet i mitt residens före min avresa till Brasilien, vädjade mina kollegor till mig att återvända tidigare, vilket jag gjorde, därför att alla var ivriga att fortsätta dialogen under min ledning. Inom två dagare efter min återkomst den 6 februari mötte jag alla de nämnda politiska ledarna för att fortsätta diskussionen.

Diskussionerna hölls i en mycket öppen och vänskaplig atmosfär. Ledarna tycktes Megi pa vag mot kina hojer rispriset redo att samarbeta för att stibilisera läget i landet. Jag sade till ledarna samlade i mitt residens att jag var besulten att ha en lösning på problemen med Alfredo Reinado och de så kallade "petitionärerna senast Megi pa vag mot kina hojer rispriset maj May Lösning av dessa två problem var oundgängligt om vi ville se ett återvändande av IDP: Ni vet alla vad som hände den 11 februari Reinados motiv är okända för mig.

Rättegången med de i attacken den 11 februari på mig och premiärministern direkt eller indirekt inblandade kan kanske avslöja fler fakta. Man fruktade att landet skulle glida in i ett inbördeskrig. De vanliga kritikerna av Östtimor och dess ledare tycktes glada över att få bekräftat att Östtimor var Megi pa vag mot kina hojer rispriset "misslyckad stat".

Östttimor gled inte in i ett inbördeskrig. Alla statliga instutitioner fortsatte att fungera. Vi har sedan dess gått in i en period av lugn, som vi inte sett sedan Att jag var nära döden, liksom att Mahatma Gandhi var nära döden när han hungerstrejkade länge, höll folket tillbaka från randen av en större konflikt.

En framgångsrik gemensam operation beordrad av den tillförordnade presidenten och premiärministern ledde till att Reinados och Salsinhas grupp gav upp fredligt och det i sin tur uppmuntrade IDP: Den gemensamma operationen var en betydande militär och politisk framgång, en hyllning till talman Fernando Araujos och premiärminister Xanana Gusmãos politiska ledarskap och professionalismen och hängivenheten hos männen och kvinnorna i våra två säkerhetsstyrkor.

Framstegen kan ses och kännas i Dili och över hela landet. Det har varit stadiga framsteg i återutvecklingen av våra nationella polis- och försvarsstyrkor. De två instutitionerna som nästan bröt samman och var inbegripna i en eldstrid i Dili har återhämtat sig betydligt. Utmaningar återstår i återuppbyggnaden av den två säkerhetsorganen. Men jag tror att vi är på rätt spår. Trots att jag förstår behovet och önskemålet från de östtimoresiska polisernas sida att ta över ansvaret för säkerheten i vårte eget land måste vi alltid komma ihåg lärdomarna från vår nyaste historia.

Mycket kritik har riktats mot de östtimoresiska ledarna för att de misslyckats att åstadkomma en adekvat infrastruktur och logistik för vår polisstyrka.

Jag talade om dett problem och medan jag fortfarande var utrikesminister. Läget var sådant att jag personligen köpte tre hästar för vår polis i underdistriktet Laklubar, som hade varit tvungna att vandra upp till 8 timmar för att täcka en del av de mest avlägsna områdena i sitt ansvarsområde. Medan jag välkomnar kritiken och de ändlösa rapporterna från FN: Jag väntar fortfarande på ett exemplar av en färsk DPKO-rapport publicerad i en av Australiens tidningar. Det tycks mig att en del i FN-systemet i Dili eller New York är beroende av att läcka så kallade konfidentiella FN-rapporter till australiska media.

Den föregående australiska regeringen tillkännagav att den bidrog med 30 miljoner USD till vår polisstyrka. Varför en del av dessa pengar inte gick till uppbyggnad av våra gränsposteringar Megi pa vag mot kina hojer rispriset annan onfrastruktur för polisen, inköp av välbehövd kommunikationsutrustning, etc övergår mitt förstånd. FN var ansvarigt för vår polis utveckling från till Men under dessa överlämnades bara några gamla indiska Tatas till vår polis.

Utöver smärre reparationer av byggnader, en del målningsarbeten på gamla byggnader gav under dessa tre år varken UNTAET eller dess efterföljare inget "Megi pa vag mot kina hojer rispriset" för att bygga infrastrukturen för vår nyskapade och svältande polisstyrka.

Södra Kina hukar sig nu...

Från till var utvecklingsmedlem mycket större än statens egen budget och trots det var bidragsgivarna tveksamma till att ge direkt budgetstöd till den kontanthungriga regeringen. Jag vädjar till utvecklingspartnerna att vända denna nedåtgående trend. Bidragsgivare borde göra landsbygdsutveckling, jordbruk, livsmedelssäkerhet, bevattning, landsbygdsvägar, tillgång till rent vatten, tillgång till skolor och medicinsk vår för landsbygdens fattiga till sin topprioritet de kommande 10 åren.

Hammarby får böta kronor efter...

Vi skulle se dramatiska resultatvåra utvecklingsindikatorer Human Development Indicators skulle ha förbättrats signifikant. Jag vädjar till regeringen och bidragsgivare att investera mer i vår ungdom.

Jag skulle vilja se ungdomscentra i varje distrikt undermed fri Internet-tillgång för våra studenter, bibliotek, bio och sportaktiviteter. Som avslutning vill jag tacka er alla för ert stöd till Östtimor. Jag önskar er, de folk ni representerar Megi pa vag mot kina hojer rispriset bättre Nytt År. Jag önsker er personligen, era makar och barn och andra släktingar god hälsa och lycka.

Den ideella organisationen La'o Hamutuk har lämnat in ett remissyttrande till det östtimoresiska parlamentets kommission C över regeringens förslag till budget för Du kan läsa hela yttrandet på engelska här I pressen har det spekulerats om en FN-rapport om Timor. Som "Megi pa vag mot kina hojer rispriset" allmän regel gäller att vi inte kommenterar FN: Dilis gator och resten av landet är lugna och fredliga.

Det har skett solida framsteg avseende demokratisk förvaltning och mänskliga rättigheter. Mycket har åstadkommits för internflyktingarnas återvändande och en lösning av problemet med petitionärerna. Parlamentet spelar alltmer aktivt sin roll. Dialogen mellan de politiska partierna om frågor av nationellt intresse är robust och konstruktiv. Seminariet om säkerhetssektorn nyligen visade timoresiskt fokus på att utveckla en tydlig och på demokrati grundad strategisk vision för militären och polisen.

Landet är fredligt och Östtimors folk är redo för att fira julhelgen på ett lugnt och värdigt sätt. Vi tror att det timoresiska folket kan vara stolt över årets framsteg och se fram emot ännu större framsteg Östtimor riskerar en upprepning av den anarki som drabbade landeteftersom det har en dysfunktionell polisstyrka, ett katotiskt rättssystem, ett splittrat politiskt ledarskap som kämpar med "tröstlösa" sociala problem och en ekonomi som står inför ett "brant fall" i oljeintäkter.

Dessa slutsatser finns i en hemlig FN-rapport, som The Australian erhållit och som varnar för att brådskande internationell intervention krävs för att stärka Östtimors polis och rättsväsende för att säkra landets stabilitet.

Det exemplar av utvärderingen av säkerheten som FN: Australien tvingades att skicka in fredsbevarande trupp efter att huvudstaden exploderade i våld i majnär ett myteri i de väpnade styrkorna ställde etniska östbor mot etniska västbor. Våldet ledde till dussintals döda, avsättningen av Alkatiri-regeringen och lämnade tiotusentals människor hemlösa.

Den australiska försvarsstyrkan har nyligen dragit bort flera hundra soldater från Östtimor, men diggers fredsbevarare finns kvar. Rapporten gjordes som en del av FN: Den rekommenderar att FN-styrkor förblir i landet trots ökande tryck från Östtimor att de ska lämna landet.

Rapporten är ett uppriktigt medgivande av världens och bidragsgivarnas, inklusive Australiens, misslyckande att bygga upp en trovärdig och effektiv polisstyrka och ett trovärdigt och effektivt rättsväsende i Östtimor.

Trots att den huvudsakligen fokuserar på landets säkerhetssektor, skissar den en deprimerande bild av det högre politiska ledarskapet som splittrat av interna stridigheter. Rapporten säger att politisk stabilitet i landet fortsätter att vara beroende av "personkemin" mellan de fyra ledande aktörerna: Gusmão står Megi pa vag mot kina hojer rispriset en politisk balansakt med en bleknande ekonomisk framtid för Timor på grund av oljeprisets kollaps startad av den globala finanskrisen.

Trots det måste Gusmão uppfylla behovet att förbättra de "tröstlösa" socio-ekonomiska förhållandena i landet och samtidigt försöka stärka lag och ordning.

Tyfoner och La Nina

Rapporten beskriver som "mest besvärande" det faktum att den lokala polisen inte tycks ha någon budget och konstaterade stigande spänningar med FN-polisen som kommer från orealistiska krav från timoreserna på en större polisroll. Den australiska försvarsstyrkans akademis Östtimorexpert, Clinton Fernandes, sade att tiden rinner ut för att reparera Östtimors rättsväsende. Östtimors domstolsväsende har också tilldragit sig en förintande utvärdering.

Rapporten kräver en oberoende utvärdering av hela det timoresiska rättsväsendet.

, Dagens Instrustri · Krisvarslet...

Domstolarna kvävs av mer än 5. Att regeringen insisterar på användningen av portugisiska som officiellt språk betyder fler flaskhalsar på grund av kravet på översättningstjänster. Medan det flesta östtimoreserna har tetum eller indonesiska som modersmål, så talar få utom den politiska eliten portugisiska, den forna kolonialmaktens språk. Ett krav av Ramos-Horta att östtimoresiska domare ska presidera i alla domstolsfall från juni nästa år kommer troligen att ytterligare försvåra skapandet av rättvisa, säger den.

Portugusisktalande utländska domare agerar för närvarande Megi pa vag mot kina hojer rispriset och sitter tillsamman med timoreser vid förhandlingarna. Många klagomål över australiska soldater i Östtimor förblir olösta därför att det inte finns några formella sätt att ta hand om dem, har australiska parlamentsledamöter erfarit.

I ett fall har en timoresisk mans, som dödades när hans motorcykel och en australisk armélastbil krockade i augustifamilj inte fått någon direkt kondeleans eller skadestånd trots att FN-pois konstaterat att den australiske föraren "bär det större ansvaret för olyckan eftersom han körde för fort". Offrets familj har inte kunnat föra en skadeståndsprocess eller begära förlikning eftersom australiska soldater, som tjänstgör i den internationella stabiliseringsstyrkan i Östtimor varken är ansvariga inför landets domstolar eller FN-missionen i Dili.

Människorättsaktivister säger att australiska soldater som tjänstgör i Östtimor i praktiken har immunitet för alla brott de begår, bådei och utom tjänsten. La'o Hamutuk, en timoresisk ideell organisation, begärde hos det australiska parlamentets gemensamma permanenta kommitté för utrikesfrågor, handel och försvar att de australiska styrkorna i Östtimor att infogas i FN: La'o Hamutuk sade vid kommitténs utfrågning om mekanismer för mänskliga rättigheter i Asien-Stilla havet att det behövs en "klar, oberoende och transparent process för timoresiska medborgare att få klagomål mot den australiska militären lösta".

La'o Hamutuk's inlägg citerar upprepade ansträngningar av människorättsadvokaten Natercia Barbosa de Deus att arrangera ett möte mellan ISF och den döde motorcyklistgens familj, men varje gång blev mötet inställt.

Mannens död betydde att han fru inte kunde betala hyran för sig och sina fem barn. De lever nu i ett skjul tillsammans med 20 till 30 andra. utvecklingsländer, inräknat Indien och Kina. miljarder konsumenter och på väg mot noden finner man kunder och butiker, ofta globala och. rispriset ökade mest av allt från till dollar. En stor del av Brasiliens sojaodlingar drivs av Blairo Maggi, guvernör, och eller förbättrad utbildning, höjer produktiviteten.

USA trappar upp valutakrig mot Kina (Sv) >>; Netanyahu fast besluten at sluta fred (Sv) >> . Irans Megi pa vag mot kina hojer rispriset stannade i Syrien på väg till FN >>; Megi pa vag mot kina hojer rispriset USA skepp i Gulfen är inom Iransk . i Västbanken inget vatten i kranarna >>; Ris priset når problemnivåer >>; Florida-pastorn.

(Se även Magi - Mystik >>).Dagens Instrustri · Krisvarslet - prispressen ökar på bostadsrätter.SVT Utrikes · "Megi" höjer rispris på väg mot Kina.

MORE: Protester mot tillfalligt vagbygge

MORE: Nytt kinarykte kring volvo

MORE: Singelolycka pa vag 31

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde