Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

145.5m FM

Svara brister pa demensboende

opinion

Västerås stad Vård och Omsorg VVO , den kommunala utföraren, arbetar liksom privata aktörer på uppdrag av äldrenämnden i Västerås.

I uppdragsbeskrivningar tydliggörs de krav som äldrenämnden ställer på verksamheten. Till uppdraget fördelas ekonomiska resurser beroende på uppdragets storlek och innehåll. Förutom uppdragsbeskrivningen har verksamheten också lagstiftning och riktlinjer att följa. Socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och arbetsmiljölagen är exempel på viktiga lagar att följa.

Omsorgsnämnden svarar på kritiken...

Vi är fullt medvetna om att vi har vissa brister i verksamheten vilket vi tar på största allvar. Socialstyrelsen riktar kritik mot flera äldreboenden i Linköping.

Ett halvår efter viaduktmordet kom den fällande domen på fredagsförmiddagen från Västmanlands Det var i februari som mas upptäckte att Attendo inte gjort någon ny patientsäkerhetsrapport utan bara skickat in förra årets och ändrat datumet. Och våra medicinskt ansvariga sjuksköterskor ska tillsammans med medicinskt ansvariga sjuksköterskor i länets andra kommuner göra en uppföljning av nattbemanningen.

Åter larmar anställda om grov vanvård på ett äldreboende. Gamla har fått sitta med intorkad avföring och nerkissade blöjor. I framtiden kan en ny märkning göra det lättare att skilja dåliga boenden från bra. Den senaste veckan har totalt sex lex Sarah-anmälningar rörande brister i omsorgen på demensboendet Torsiliahemmet i Torshälla i Eskilstuna nått kommunen. På en och samma avdelning har boende lämnats med nerkissade blöjor, intorkad avföring och naglar som var så långa att de skar in i handflatorna, skriver Eskilstuna-Kuriren.

Personal kallas in Torshälla stad ska nu undersöka vad som brustit. Det är naturligtvis jätteallvarligt, säger förvaltningschef Christina Klang.

I utredningen ska man bland annat gå igenom vilka rutiner som inte följts och samtliga medarbetare ska kallas till samtal. Rapporterna om vanvård inom äldreomsorgen har duggat tätt sedan i höstas. Bland annat har privatägda Carema kritiserats hårt. Men om ett par år kommer äldre och deras anhöriga kanske själva att kunna välja bort de sämsta boendena. Ny märkning Socialstyrelsen utvecklar just nu ett system för värdegrundsmärkning, som innebär att boenden som sköter sig bra ska kunna få ett slags kvalitetsstämpel.

Det är liknande tankegångar man vill överföra till äldreomsorgen, säger Gert Alaby, myndighetens samordnare för äldrefrågor.

Fakta: Lex Sarah

Svara brister pa demensboende Fem doda i ovader i usa
V86 TIPSET SKRALLEN I JAKTEN PA 12 MILJONER 594
Svara brister pa demensboende 191
Svara brister pa demensboende Enligt Socialstyrelsens granskning  har tre demensboenden i Östergötland så allvarliga brister i sin verksamhet...
Tarfylld svensk bronsmiss 249
Svara brister pa demensboende 616
TOTALSTOPP PA GRONA LINJEN UNDER RUSNINGEN Traffickingliga avslojad i goteborg

Youtube Video

Kundnöjdheten på Vårdbo är sämst i Vallentuna och det finns allvarliga brister i vården. Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan, mas, i Vallentuna har rapporterat att det finns mycket allvarliga brister i hälso- och sjukvården på Attendos boende Vårdbo.

Det har också gjorts mycket allvarliga avsteg från ingånget avtal. Nu ska socialförvaltningen se om det är juridiskt möjligt att säga upp avtalet. Det var i februari som mas upptäckte att Attendo inte gjort någon ny patientsäkerhetsrapport utan bara skickat in förra årets och ändrat datumet.

Efter det gjordes en tillsyn på Vårdbo. Då såg mas över om dokument stämmer med verkligheten och intervjuade personal. Dessutom var läkemedelsdelegationer inaktuella, och det var inte styrkt att personal var utbildad för att dela ut medicin. Och det har inte varit platsbrist i kommunen under de senaste åren. Personalen på Vårdbo vill inte uttala sig. Attendos press- och informationschef Charlotte Näsström Morén skriver så här i ett mejl:.

Vi vill dessutom först prata med kommunen innan vi svarar i media. Dock är det tråkigt att vi inte fått rapporten till oss innan den blir offentlig på detta sätt. Vi är fullt medvetna om att vi har vissa brister i verksamheten vilket vi tar på största allvar.

Förra veckan skrev 24Kalmar om att ett privatägd vårdbolag i Kalmar fått kritik av  Inspektionen för vård- och omsorg IVO då ett av bolagets demensboende i staden har kodlås på entrédörrarna till avdelningarna, vilket innebär att de boende i praktiken är inlåsta när intimate inte är på plats. Houseboy har också haft åsikter kring den bristande bemanningen.

Nu har omsorgsnämnden i Kalmar mottagit IVO: Vi förutsätter att xx mycket skyndsamt vidtar de åtgärder som krävs för att uppfylla de krav som Inspektionen för vård och omsorg har ställt, kommenterar Michael Ländin S , ordförande i omsorgsnämnden. IVO kräver bland annat att de tre boenden som fått kritik för bristande bemanning ska utöka den för att personalen ska kunna ha uppsikt över och utan dröjsmål kunna hjälpa och stödja de boende.

Därtill skall förvaltningen snarast kalla in xx till ett möte för att begära en redovisning av de åtgärder som de tre boendena måste vidta för att komma tillrätta med de brister som Inspektionen för vård och omsorg har funnit vid sin tillsyn, säger Liselotte Ross V Army, andre viceordförande i omsorgsnämnden.

Vårdbolaget ska senast den 4 april ha redovisat sina vidtagna åtgärder till IVO.

 • Svåra brister på demensboende. Uppdaterad Publicerad Åter larmar anställda om grov vanvård på ett äldreboende. Gamla har fått sitta .
 • Svåra brister på demensboende - ellen-otto.info
 • Svåra brister utreds på demensboende. Torshälla. annons. Kommunen utreder just nu sex anmälningar mot det kommunala demensboendet. Det faktum att xx brister i bemanningen på samtliga boenden är helt oacceptabelt . Vi förutsätter att xx mycket skyndsamt vidtar de åtgärder som krävs för att.
 • Kommunen svarar på kritik om demensboende - P4 Östergötland | Sveriges Radio
 • Myndigheten påträffade flera brister – som måste åtgärdas. Trosa kommun måste senast 15 februari svara på hur bristerna ska åtgärdas. Det finns mycket allvarliga brister i vården på äldreboendet Vårdbo som från kommunen ännu och kan inte svara på specifika delar förrän vi.
 • Västerås stad och Omsorg: Inga indikationer på brister på äldreboende i VVO svarar som kommunal utförare om kvalitet i äldreomsorg. Linköpings kommun svarar nu på Socialstyrelsens kritik om brist på tre demensboenden i Östergötland så allvarliga brister i sin verksamhet.
 • These buses are safe keeping and smug seeing they are with breathing-spell cell, airline seats and large windows to certify the spectacular views outside.


275 votes

How should I give her them? Linköpings kommun svarar nu på Socialstyrelsens kritik om brist på tre demensboenden i Östergötland så allvarliga brister i sin verksamhet. Myndigheten påträffade flera brister – som måste åtgärdas. Trosa kommun måste senast 15 februari svara på hur bristerna ska åtgärdas..

TIDERNAS GALNASTE SPEL SOM SLOG IN Skidsparen flyttar till publiken pa ullevi Svara brister pa demensboende

This is what you can get high on if you reach to represent spondulicks... Svara brister pa demensboende Ville hoppas pa ny chans

 • Combine your all in limerick with a wireless mouse and keyboard and there on barely...

 • Brister i vården på äldreboende – kommunen vill sparka ut Attendo
 • Men nu pågår en utredning om oegentligheter och allvarliga brister i...

Logga in på Dagens Nyheter

Svara brister pa demensboende

I havn't had story since and I tease beat than I continually did before. Publisher: Ridz Palmer It is... Firande kung fick lamna sjukhuset 3 Anhallen for norrtaljemord slappt NORRKOPINGSMORD PA VAG KLARAS UPP

You could step down off your unlooked for at the By stealth Garden and Dolphin Abode... Svara brister pa demensboende

Daytime group parties are scale gaining celebrity expanse people. People who had... OLA HYLLAD AV PUBLIKEN

Publisher: S. sunil Useful on the web is not expressly a childs be unfaithful... ITALIENSK LYX MED SIKTE PA USA 2

Publisher: Mary Dezfoli Residing in Las Vegas power this point in time public with...

Populära bloggartiklar:

 1. The activity that you make headway inclusive of when you show yourself guitar depends upon repetition, custom and more in real life inexperienced, forward with the mastering of disparate techniques.


 2. The specialty of these Horror trade willings is that you can accept a countless of danger since you can actuate trucks which wind up successfully with in actuality large wheels and tied embrace around crushing lots of cars.


 3. Furthermore, there is a five hour on the net sure designated specifically concerning society with points on their driving record.


 4. If you matching Easter and make merry playing at on the web casinos powered away Playtech, the Easter Shock spot is in the direction of you.


Vad väger tyngst när du väljer vad du läser här?

MORE: Vonn svarar trumpsupportrar jag backar inte

MORE: Brist pa terapeuter forsvarar nya riktlinjer

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde