Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

138.6m FM

Identitet utan sjal

opinion
FÖLJ OSS VIA EPOST

Hijab ibland hidjab ; arabiska حجاب är dels en beteckning på islamsk täckande klädsel i allmänhet och i snävare bemärkelse namnet på ett specifikt plaggnämligen en huvudduk eller sjal som används av kvinnor och som täcker håret, halsen och axlarna. Den senare betydelsen är vanlig både i Identitet utan sjal arabländer och västländer. Att täcka huvudet med sjal är en variant att klä sig enligt muslimska påbud och är en tradition med rötter i assyriskmykenskantik grekiskromersk, judisk och kristen kultur.

I dagligt tal i Sverige används ordet slöja i stället för hijab. Hijab حجاب betyder ordagrant förhängegardin eller överdrag. Roten حجب har innebörden övertäckaavskärma eller beskydda. I den senaste koranöversättningen till Identitet utan sjal översätts ordet hijab i sura Termen hijab används emellertid inte i Koranen om kläder, istället används libas för att generellt beskriva klädsel.

Hijab är ett förhänge som skulle användas för avskildhet. Koranen instruerar manliga troende muslimer att om de ska fråga profeten Muhammeds hustrur om något ska de göra så från bakom en hijab. "Identitet utan sjal" använda sig av denna hijab är ett ansvar som männen, och inte profetens fruar, Identitet utan sjal ta.

Det är först senare som betydelsen hijab har överförts till klädsel trots att den term som används för kläder specifika för kvinnor är jilbab. Olika typer av täckande plagg för kvinnor tillämpas i olika muslimska traditioner, och plaggen kan ibland kombineras: Enligt islam är det olämpligt att blotta vissa delar av människokroppen i offentliga sammanhang och särskilt för främmande personer av motsatt kön.

Dessa delar kallas awrah. Vilka delar som är awrah är olika för män och kvinnor. Enligt de flesta tolkningar av islam är bland annat en kvinnas hår awrah och en "anständig" kvinna ska därför täcka sitt hår i det offentliga rummet. Koranen föreskriver att troende kvinnor skall fästa ett tygstycke en khimārsom är en huvudduk som de arabiska kvinnorna Identitet utan sjal och efter islams inträde i historien hade för vana att fästa över håret [ 4 ] så att den täcker barmen, och svepa in sig i ytterplagg utanför hemmet där främmande män och kvinnor vistas tillsammans.

Syftet är att undvika risken att kvinnan blir ofredad och att hon skall visa att hon är en anständig kvinna. Att bära hijab tjänar dels det praktiska syftet att täcka håret, men det är även en symbol som uttrycker identitet, könstillhörighet, samhällsstatus och religionstillhörighet.

Hijab är ett plagg med ett starkt politiskt symbolvärde, och bärande eller icke bärande av det kan ge upphov till konflikter. Även i andra religiösa grupper i eller från Mellanöstern bär kvinnor ibland plagg som skyler håret. Gifta judiska kvinnor bär traditionellt tichel[ 7 ] och också inom kristendomen finns påbud om huvudduk vid gudstjänst.

Awrah uppfattas något olika i olika länder och kulturer. Traditionellt behöver inte flickor bära hijab eller täckande klädsel förrän i puberteten. Vissa länder, exempelvis Iran [ 8 ] och Saudiarabienhar lagstadgat att kvinnor måste bära täckande klädsel och hijab. I en del muslimskt dominerade länder åläggs kvinnor att bära hijab, och trots mot bestämmelserna straffas av särskild sedlighetspolis kallad shariapolis. I 20 av 39 muslimskt dominerade länder vill merparten av befolkningen att kvinnor själva ska få bestämma om de skall bära slöja [ 9 ] trots att stödet för sharia som officiell lag är stort i många av dessa länder.

I Egypten uppstod en kvinnorörelse i början av talet som fick många kvinnor att förkasta hijab. Man krävde avskaffande av hijab och menade då mer än själva plagget, man avsåg hela systemet med segregation mellan könen. På vissa universitet är niqab förbjuden. År förbjöds flickebarn som Identitet utan sjal nått puberteten att bära hijab i skolan.

Iran är ett shiamuslimskt land som tillämpar sharialagar. Kvinnor måste på allmän plats enligt lag bära någon form av hijab som täcker håret och bära täckande, löst sittande kläder.

Bloggarkiv

Detta gäller även utländska besökare inklusive statsbesök. Republiken Tadzjikistan förbjöd bärande av islamiska slöjor år Regeringen motiverade förbudet med att islam var en utländsk kultur och att kvinnor istället uppmuntrades att istället bära huvudklädsel som var traditionell för landet.

I landets fall innebär detta sjalar som är knutna runt Identitet utan sjal i motsats till hijab som knyts under hakan.

upplevelser om slöjan hänger samman...

Som en del av sekulariseringen av Turkiet upphävde Mustafa Kemal föreskrifterna för kvinnor att bära hijab. Förbudet att bära hijab togs bort På turkiska universitet var det tidigare från talet inte tillåtet för kvinnor att bära hijab, men detta förbud togs bort av det turkiska parlamentet den 9 februari Att bära hijab ses i många västerländer som ett uttryck för samhällets eller Identitet utan sjal kvinnoförtryck.

En del [ vilka? Andra debattörer väljer att tolka hijaben som symbol för manligt förtryck av kvinnor, [ 2 ] könssegregeringarrangerade äktenskap och hederskultur. Motståndare till hijab menar att Koranen bör tolkas utifrån att den skrevs i en annan tid, att mäns orena tankar måste vara deras eget ansvar, och att det inte enbart kan vara kvinnans ansvar Identitet utan sjal undvika att bli sexuellt Identitet utan sjal. Att unga muslimska kvinnor i det sekulariserade Europa väljer att bära slöja har flera skäl: De uttrycker ofta en vilja att värna sin integritet och frihet och känner sig fredade från mäns blickar och trygghet för att de inte frestar män till orena tankar och handlingar, när de är beslöjade.

I Belgien, Nederländerna, vissa städer i Spanien samt Sevastopol är slöja som täcker ansiktet förbjudet. Bärande av religiösa symboler är sedan förbjudet för alla anställda i den offentliga sektorn, som i Frankrike anses vara representanter för den sekulära statsbildningen. Baddräkten burkini förbjöds i flera kommuner i södra Frankrike i augustimen förbudet hävdes preliminärt i en vägledande dom samma månad.

Att täcka huvudet med sjal...

Under firandet av den internationella kvinnodagen den 8 mars i Oslo väckte kolumnisten Sara Azmeh Rasmussen starka reaktioner genom att offentligt bränna sin hijab. I Sverige är hijab liksom turban eller kippa tillåtna undantag från polisens uniformsbestämmelser. Efter att en gravid kvinna med hijab attackerats hösten klädde sig många svenska icke-muslimska kvinnor i Identitet utan sjal under det så kallade hijabupproretsom en solidaritetshandling för att försvara muslimska kvinnors rätt till sin muslimska identitet utan att bli trakasserade.

Jizya  · Khums  · Waqf  · Bankväsende: Kalifat  · Imamah  · Vilâyet  · Dhimmi. Tazir  · Hudud grundstraff  · Qisas blodshämnd  · Zina otrohet  · Hirabah.

Inte vilken sjal som helst,...

Wudu  · Ghusl  · Tayammum  · "Identitet utan sjal" Hämtad från " https: Klädedräkt inom islam Damkläder Huvudbonader Islamisk rättslära. Alla artiklar som behöver källor Alla artiklar som behöver enstaka källor Artiklar som behöver enstaka källor Samtliga artiklar med vem-mallar Artiklar med vem-mallar Visningar Visa Redigera Redigera wikitext Visa historik.

På andra projekt Commons. Verktyg Sidor som länkar hit Relaterade ändringar Specialsidor Permanent länk Sidinformation Wikidataobjekt Använd denna sida som referens. Sidan redigerades senast den 2 juni kl. Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3. För bilder, se respektive bildsida klicka på bilden. Utlandssvenskens själ – identiteten vilar på värdegrunden Svenskar, med eller utan medborgarskap som har gift sig med en icke-svensk och.

Det går inte att koppla...

Inte vilken Identitet utan sjal som helst, utan en sjal som troddes tillhöra ett av Jack år gamla sjalen var en pusselbit i gåtan om Jack the Rippers identitet. på ett eller annat sätt till att styrka de deltagandes identitet och gruppkänsla. av sig sin sjal, exempelvis, utan att man ska kunna behålla den på, utan att den.

MORE: Ljud utan lurar bit for

MORE: Jonas thente fyra sjalvklara tva overraskningar

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde