Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

131.8m FM

Eu overens om jordbruksstod utan odlingskrav

opinion

Jordbrukspolitiken i EU står för knappt 40 procent av unionens budget. Det är ett av få områden som nästan helt finansieras av EU-budgeten och ersätter därmed medlemsländernas utgifter. Den gemensamma jordbrukspolitiken har funnits sedan talet. Jordbrukspolitiken delas upp i tre områden: Direktstöden, som i Sverige kallas gårdsstöd, är den största Eu overens om jordbruksstod utan odlingskrav och går direkt till lantbrukare. Ju större marken en lantbrukare har, desto större stöd.

Den sista posten går till att utveckla en levande landsbygd och miljö. Det kan exempelvis handla om att tillhandahålla bredband eller göra det bättre för djur. Det är i stort upp till de enskilda medlemsländerna hur de vill utforma och använda de olika jordbruksstöden. Det land som får mest jordbruksstöd är Frankrike medan Bulgarien och Rumänien får mest i förhållande till ländernas ekonomi. Sverige får behålla sitt EU-undantag för kadmiumhalt i konstgödsel. Det blev klart efter att EU-parlamentet och medlemsländerna för första gången lyckades komma överens om gemensamma gränsvärden som ligger långt över de svenska, skriver Land Lantbruk.

Svenskt kött får chansen att hävda sig bättre prismässigt gentemot konkurrenter när EU skärper reglerna för antibiotikaanvändning, skriver Lantbruk. Anledningen är att Sverige redan i dag har lägre användning av antibiotika än övriga EU-länder. EU-domstolen gav på tisdagen Sverige rätt i sin klagan att EU-kommissionen hade beräknat böter på felaktigt sätt.

Bakgrunden är att Eu overens om jordbruksstod utan odlingskrav svenska kontrollen kring vissa delar av böndernas EU-stöd varit bristfällig och Sverige skulle få böta för det. Det är nu upp till kommissionen att gå vidare med frågan.

Läs allt om Sveriges domstolstvister med EU. Sommarens extrema torka i Europa har orsak den allvarligaste krisen inom frukt- och grönsakssektorn på 40 år, enligt branschorganisationen Profel. Eu overens om jordbruksstod utan odlingskrav av frukt och grönsaker har radikalt minskat, och särskilt drabbade är odlarna i Frankrike, Belgien, Nederländerna, Tyskland Storbritannien och Ungern drabbats, uppger  Euractiv.

I Sverige beskrivs dock årets väntade äppelskörd som god och lovande, rapporterar Ekot. Jordbruksföretag som hårt drabbats av torkan och bristen på djurfoder i sommar kommer att kunna få sina EU-bidrag utbetalda i förskott i mitten på  oktober i stället för i december, uppger  EU-kommissionen på torsdagen. Lantbrukarna ges också större möjligheter att bruka nya landområden som betesmarker och uppmanas söka om ersättning för skador som orsakats av det extremt varma och torra vädret.

EU-domstolen har beslutat att alla nya förädlingstekniker ska regleras lika strikt som GMO. Ett stort bakslag, enligt forskare och företag, rapporterar SVT. Tysklands och Frankrikes lantbruksministrar, Julia Klöckner och Stéphane Travert, undertecknade på tisdagen ett gemensamt uttalande där de säger nej till EU-kommissionens förslag om att skära ned i unionens jordbruksbudget med fem procent underrapporterar Euractiv.

Jordbruksverket har betalat ut stöd...

Enligt Bucht var dock Hogan mer positivt inställd till de två andra svenska kraven: Vad det kan resultera i, och när, är mer oklart, skriver ATL. Det är ett allvarligt läge för bönderna när det gäller att foder till djuren. Och för att underlätta för bönderna försöker regeringen nu bland annat få stöd från EU: Det framgick vid en presskonferens med bland andra lantbruksministern Sven-Erik Bucht på måndagen, uppger Ekot.

Jordbruksstöd per land 2021-2027

Många bönder hoppas på hjälp från regeringen mot torkans effekter. Lantbruksproducenternas intresseorganisationer i Finland, Sverige, Danmark, Estland, Lettland och Litauen har vänt sig till EU för att få ersättning för de skördeskador som torkan har orsakat, skriver Yle. I petitionen begärs krishjälp både ur EU: Det skandalomsusade jordbruksföretaget Monsanto byter namn. Det står klart efter att den tyska kemi- och läkemedelsjätten Bayer köper Monsanto för över 60 miljarder dollar.

Företaget Bayer får klartecken från EU-kommissionen att köpa upp Monsanto. Tillsammans blir bolagen den största försäljaren av säd och bekämpningsmedel i jordbrukssektorn.

Kommissionen har tidigare varit orolig för att affären skulle hämma konkurrensen på marknaden och leda till minskad innovation. EU-parlamentet röstade på tisdagen med handuppräckning om att sätta upp ett särskilt utskott för Eu overens om jordbruksstod utan odlingskrav under nio månader utreda turerna kring det kontroversiella ogräsmedelet glyfosat.

Utskottet ska även granska hur ogräsmedel godkänns i EU. På torsdag ska parlamentet rösta om vilka ledamöter som ska sitta i utskottet. EU har under de senaste åren köpt stora mängder mjölkpulver. Inför nästa veckas Brysseldiskussion om EU: Vi kan inte fortsätt på det här sättet, vi måste ha förenkling, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht S till Europaportalen.

Ännu finns inget konkret förslag från EU-kommissionen att ta ställning till utan måndagens diskussioner är ett sätt att ta pulsen på medlemsländernas inställningar till EU: Det sade kommissionen i ett meddelande under onsdagen. Alla länder ska ta fram en egen strategisk plan där de anger hur de tänker nå målen för miljöskydd, klimatinsatser och hållbarhet. Planerna måste dock få godkännande av kommissionen. Inte heller i dag torsdag lyckades EU-länderna enas om en eventuell förlängning av tillståndet för den omdebatterade kemikalien glyfosat som ingår i ogräsmedlet Roundup.

Det är andra gången på två veckor som medlemsländerna inte lyckas lösa frågan. Det nuvarande tillståndet löper ut 15 december. Med siffrorna mot röstade på tisdagen för att den omdebatterade kemikalien glyfosat som ingår i ogräsbekämpningsmedel ska fasas ut till år EU-kommissionen har, utifrån rapporter från Europeiska kemikaliemyndigheten och Europeiska livsmedelsbyrån, föreslagit en förlängning av användandet av glyfosat i ytterligare tio år.

I morgon onsdag ska medlemsländerna rösta om kommissionens förslag. Undantaget är dock de brittiska lantbrukarna där brexit skapar mörka orosmoln. Dyrast är kött i Danmark nästa 40 procent över snittpriset. I Sverige ligger köttpriserna drygt en tredjedel över genomsnittet i EU, visar en sammanställning från Eurostat.

Lantbrukare i Sverige väntar på stora summor EU-stöd som fastnat i utbetalningssystemet på Jordbruksverket i Jönköping. Jordbruksverket säger sig vilja vara säkra på att de gör rätt vilket tar tid och betalningar kan komma att dröja till december, rapporterar P4 Kronoberg. Efter mer än tre års förhandlingar enades EU-parlamentet och medlemsländerna på onsdagen preliminärt om ett nytt regelverk för ekologiska produkter och märkning av dessa.

De nya reglerna innebär bland annat striktare kontroller i distributionskedjan och att ekologiska produkter utifrån EU under en övergångsperiod måste anpassa sig till EU-regler. När britterna lämnar och inte längre betalar medlemsavgift måste EU-budgeten från minskas i motsvarande grad. Det anser den svenska regeringen som gärna ser minskade jordbruksbidrag och strukturfonder framför andra nedskärningar. Men att det skulle drabba svensk landsbygd håller landsbygdsministern inte med om.

Allting på svensk landsbygd avgörs inte av EU: I dag måndag börjar EU-ländernas landsbygdsministrar en diskussion om unionens framtida jordbrukspolitik efter Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht S pekar på att Storbritanniens utträde ur EU kommer innebära avsevärt mindre pengar till EU-budgeten där i dag jordbrukspolitiken utgör 40 procent.

Han vill även flytta pengar från direktstöden till bönder till landsbygdsutveckling och olika miljöåtgärder. Bönder i Europa tjänar miljardbelopp på frihandel med andra delar av världen, hävdas i en färsk EU-rapport.

Den externa konsultfirman Copenhagen Economics har granskat hur jordbruk och livsmedelsindustri i EU påverkas av unionens frihandelsavtal med Mexiko, Sydkorea och Schweiz.

Brittisk champagne och parmaskinka. Då slipper nämligen landet EU: Det skriver The Guardian rapporterar DN. EU-kommissionen lanserade på torsdagen ett så kallat samråd om unionens framtida jordbrukspolitik som budgetmässigt är EU: Intressenter och aktörer kan ge sina åsikter på 32 jordbruksrelaterade under tolv veckor. Skarpa förslag väntas först EU-stöden till Sveriges bönder kommer inte att betalas i tid. Problemet ligger hos Jordbruksverket, rapporterar Ekot. Näst efter Österrike har Sverige den största andelen ekologiskt jordbruk med 17 procent av den brukade landytan, enligt Eurostat.

EU-parlamentet kritiserade på torsdagen EU-kommissionens planer på att godkänna fem genmodifierade produkter. Det handlar om bland annat majs.

Vid ett tal i Bryssel på tisdagen om framtidens "Eu overens om jordbruksstod utan odlingskrav" krävde den svenska finansministern Magdalena Andersson S omfattande förändringar. För att ändra på detta bör vi minska den gemensamma jordbrukspolitiken och delar av sammanhållningspolitiken avsevärt på medellång sikt.

Att Sverige anses göra sämre från sig i EU-förhandlingar om jordbruksstöd än Danmark och Finland beror delvis på att Sverige ses som alltför ideologiskt, enligt en rapport från Sieps. En EU-förordning mot främmande djurarter som infördes i augusti Eu overens om jordbruksstod utan odlingskrav skapat oro kring den ursprungligt nordamerikanska signalkräftans framtid i Sverige.

Jordbruksverket har betalat ut stöd...

Ingen fara säger regeringen på måndagen. Det produceras för mycket mjölk i Europa. Det anser EU-kommissionen som har avsatt 1,4 miljarder kronor till stöd för att minska mjölkproduktionen.

Effekten väntas inte bli stor i Sverige där redan många mjölkbönder slutat, "Eu overens om jordbruksstod utan odlingskrav" Ekot. EU-kommissionen presenterade på måndagen ett stödpaket på motsvarande 4,7 miljarder kronor för lantbrukare, i synnerhet mjölkbönder.

EU-kommissionen väntas i veckan godkänna att det omstridda ogräsmedlet glyfosat får fortsätta användas i medlemsländern i mellan ett till halvtannat år, skriver nyhetsbyrån Bloomberg. En frivillig minskning av mjölkproduktionen är en av de åtgärder som EU vill se för att bekämpa krisen i jordbrukssektorn. Ett hundratal jordbrukare väntas i dag demonstrera framför EU-parlamentet mot de låga priserna på deras produkter. Medan fläskproduktionen stiger i Tyskland går det sämre i Frankrike.

Lägre anställningskostnader och billigare energi i Tyskland anses ligga bakom. Men franska köttproducenter, som gjort en EU-anmälan om snedvriden konkurrens, misstänker att tyska bönder även slipper undan med lägre moms. EU-parlamentet uppmanar på onsdagen EU-kommissionen att dra tillbaka godkännandet av tre genmodifierade typer av sojaböna i Eu overens om jordbruksstod utan odlingskrav och foder. Inför en viktig omröstning i EU-parlamentet på onsdag om utsläppstak hotar lantbrukarlobbyn Copa-Copega med att flytta sin verksamhet till andra länder.

Utan EU-stöd kan det bli ekonomiskt svårt och många bönder är Våra politiker säger att det kommer att finnas jordbruksstöd också i ett Storbritannien utanför EU, men vi oss i framtiden är vi nog i stort sett överens alla tre, säger Jim Warnock.

Efter 18 år som mjölkbonde ska hon börja odla spannmål. European Commission - Press Release details page - Europeiska Utan offentligt stöd skulle alltså EU:s jordbrukare inte kunna konkurrera en lista över alla mottagare av jordbruksstöd för att garantera insyn och ansvarsskyldighet. Från och med har man kommit överens om att exportbidragen.

Riks Utan en gemensam jordbrukspolitik slutar EUs inre marknad att fungera. 22 mars EU-medborgarna överens: Jordbrukarnas position måste stärkas.

MORE: Mutanklagelser vi minns

MORE: Ljud utan lurar bit for

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde