Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

143.6m FM

Regeringen vill sanka momsen pa naturguidning

opinion

Nu ställer sig hela regeringen bakom Miljöpartiets förslag att sänka momsen på naturguidningar från dagens 25 till sex procent.

Nu har regeringen lyssnat och...

Stärkt svensk attraktionskraft, fler jobb på landsbygden och att tillgängliggöra vår natur för fler är Regeringen vill sanka momsen pa naturguidning främsta argumenten för momssänkningen, som inkluderas i arbetet med budgeten för Sverige har många fantastiska naturområden och vi ser ett starkt intresse för natur- och ekoturism.

Naturguider och andra ekoturismföretag är ofta företag med lokal förankring, som drivs av människor som bor och verkar i bygden - och som ofta anställer lokalt, säger biträdande finansminister Per Bolund i regeringens eget pressmeddelande. Miljöminister Karolina Skog kompletterar bakgrunden genom att tillägga: Vi ser att det är många från andra länder som besöker Sverige för att uppleva vår natur.

Med förslaget sänks kostnaden för detta, vilket bidrar till att locka fler turister. För knappt två veckor sedan offentliggjorde Per Bolund Miljöpartiets förslag om sänkt moms på naturguidningar. Förslaget välkomnades omgående av Ekoturismföreningen, som aktivt har arbetat för enklare och rättvisare momssatser i snart tio år.

Nu har alltså hela regeringen ställt sig bakom förslaget, som inkluderas i den kommande vårbudgeten och omgående skickas ut på remiss.

1506 camping- och ställplatser, vilken...

Sänkningen bidrar dessutom till mer likvärdiga momssatser i jämförelse med våra nordiska grannländer. Dessutom förbättras lönsamheten i de guideföretag som har störst växtkraft. Det är bättre än artificiellt stöd i form av generella subventioner eller projektbidrag, som i värsta fall snedvrider konkurrensen. Svenska Ekoturismföreningen har aktivt arbetat för en sänkt moms på naturguidningar sedan Momskampanjen resulterade i ett vallöfte från Miljöpartiet, som nu blir verklighet.

Svar på skriftlig fråga 2019/17:1215...

Vi vill också tacka alla samarbetspartners genom åren för ett värdefullt samarbete. Stödet från våra medlemmar har dessutom varit avgörande.

Regeringen vill sänka skatt på...

Därför hoppas vi att ännu fler naturturismföretagare blir medlemmar i Ekoturismföreningen, som tar en allt tydligare roll som naturturismens samlade röst. Tillsammans kan vi helt enkelt göra skillnad och förbättra naturturismens villkor.

På senare tid har ett allt närmare samarbete med näringens främsta företrädare, som Regeringen vill sanka momsen pa naturguidning och Svensk Turism varit mycket värdefullt för vårt arbete, förklarar Annika Fredriksson.

Det krävs mer för att möta näringens fulla behov av rättvisa momssatser, säger Visitas vd Eva Östling i en första kommentar till tidningen Besöksliv.

Regeringen vill öka möjligheterna att...

I anslutning till pressmeddelandet Miljöpartiet föreslår sänkt moms finns de senaste årens alla artiklar och nyheter kring moms på naturguidningar samlade. Ekoturismföreningen - Roligare resande för alla inblandade. Alla texter - Copyright © Svenska Ekoturismföreningen Alla bilder  - Copyright © Respektive fotograf eller Svenska Ekoturismföreningen Huvudfotograf Staffan Widstrand Alla bilder på webbplatsen får användas men, förutom pressbilderna, först efter överenskommelse med fotografen.

Nu ställer sig hela regeringen bakom Miljöpartiets förslag att sänka momsen på naturguidningar från dagens 25 till sex procent. Stärkt svensk.

Regeringen föreslår i den kommande...

Nu har regeringen lyssnat och vill sänka momsen på naturguidningar från 25 till sex procent. Förhoppningen är att naturturismen ska öka och ge fler jobb ute i. Svar på fråga / av Jörgen Warborn (M) Sänkt moms på guidning av Syftet med att sänka mervärdesskatten på förevisning av Sänkt mervärdesskatt på naturguidning förväntas medföra lägre Riksdagen är öppen för dig som vill besöka debatter och utfrågningar, gå på guidade visningar.

MORE: Arsenal vill ha elm

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde