Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

91.8m FM

Vad ar problemet med klimatet

opinion

Men vad är klimatförändringar, Vad ar problemet med klimatet är orsaken bakom dem och vilka konsekvenser får klimatförändringarna för jorden? Vi nämner alltid koldioxid CO2 som ett stort problem när vi pratar om klimatförändringar som skapats av människan — men finns det annat vi bör se upp med?

Finns det något vi kan göra för att undvika temperaturhöjningar på jorden, stoppa isen från att smälta på Arktis eller rädda de många djur som svälter? Klimatet är de genomsnittliga fysiska väderförhållandena i atmosfärer som bland annat temperatur, nederbörd, fuktighet och lufttryck som mäts i ett bestämt område över en längre period. Klimatet förändras över hela jorden på grund av naturliga orsaker och av människan skapade orsaker.

Det råder stor enighet bland forskarna om att klimatförändringarna, och då särskilt den ökande temperaturen, främst beror på människans utsläpp av växthusgaser. Växthusgaser är gaser som stiger upp i atmosfären, håller kvar jordens värme och skapar växthuseffekt. Utsläppen av växthusgaser påverkas av att regnskogar huggs ned och intensiv odling inom Vad ar problemet med klimatet, eftersom den koldioxid som finns i växterna friges snabbare än vad växterna klarar att ta upp den igen.

På vissa ställen är det torka och bristen på vatten som medför fler skogsbränder och sämre skördar. På Arktis och Grönland smälter isen och leder till att vattennivån höjs. Därmed eroderas kustområden och blir obeboeliga. Livet på jorden förändras på grund av klimatförändringarna.

Arter och ekosystem har svårt att anpassa sig till de stora förändringarna av klimatet. Tropiska sjukdomar kommer att breda ut sig i områden som tidigare var för kalla.

Klimatförändringar

Detta gäller exempelvis kolera och malaria. Prenumererar du redan på tidningen? Klimatförändringar Den globala uppvärmningen pågår, växthuseffekten tilltar och klimatet förändras. Kan vi människor göra något för att rädda jorden?

Klimatförändringar Vad händer om all is på jorden smälter? Klimatförändringar Kommer vi att få fler tropiska orkaner? Klimatförändringar Gigantiskt projekt ska rädda Antarktis 1 minut. Klimatförändringar Hur allvarliga är konsekvenserna av den globala uppvärmningen?

Konsekvenser vid 2 och 3...

Klimatförändringar Tar dricksvattnet slut? Klimatförändringar Tio miljoner pumpar kan rädda havsisen i Arktis. Klimatförändringar Blir jorden varmare? Klimatförändringar Havsnivån kan stiga sex meter.

Här är de största koldioxidsyndarna 1 minut. Extremt väder och temperaturökningar är några av de av människan skapade klimatförändringarna. Växthuseffekten Det råder stor enighet bland forskarna om att klimatförändringarna, och då särskilt den ökande temperaturen, främst beror på människans utsläpp av växthusgaser.

1. Är det verkligen så...

Den mest omtalade växthusgasen är koldioxid, CO2. Koldioxid kommer främst från förbränning av kol, olja och naturgas. Jordens växter tar upp stora mängder koldioxid som friges igen när växterna bryts ned.

Klimatförändringarnas konsekvenser Klimatförändringarna har stora och varierande konsekvenser för olika områden på jorden.

Vad är det egentligen som...

Andra områden kämpar med extrema stormar och översvämningar. Konsekvenser för djur Livet på jorden förändras på grund av klimatförändringarna. Vissa djur, växter och bakterier kommer att dö — andra kommer att sprida sig.

Så det finns många utmaningar att ta itu med när den globala uppvärmningen ökar. Klimatförändringar 10 överraskande konsekvenser av den globala uppvärmningen 6 minutter.

Senast ska förnybar el stå...

Klimatförändringar Jättedammsugare ska få bort plasten ur havet 1 minut. Våldsam kedjereaktion hotar oss 4 minutter. Klimatförändringar Global uppvärmning ger kallare vintrar 1 minut. Vad ar problemet med klimatet När upptäcktes växthuseffekten?

Logga in E-postadress Fel: Klicka här Ny användare? Klimatförändringarna ökar befintlig och skapar ny fattigdom I november var det 20 grader varmare än vad som är normalt för årstiden i.

Jordens klimat blir allt varmare, och det beror på människan. Sedan Vad är cookies? Utsläppen av koldioxid är den största orsaken till klimatförändringarna.

Senast ska förnybar el stå för hälften av planetens energisystem enligt FN:s klimatmål, och redan till måste koldioxidutsläppen från.

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde