Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

96.6m FM

Domen om piratebayse overklagas

opinion

Rättegången mot The Pirate Bay var en rättsprocess kring fildelning. Stockholms tingsrätt avgjorde målet och Svea hovrätt Båda rättegångsprövningarna ledde till fällande domar mot de ansvariga för The Pirate Bay, nämligen fängelsestraff och kraftigt solidariskt skadestånd till de spel- film- och skivbolag som var målsägande.

Rättegången bevakades inledningsvis [ 1 ] av såväl svenska som internationella representanter för olika media. I tillslaget beslagtog polisen servrar, datorer och annat potentiellt Domen om piratebayse overklagas [ 5 ] och den 31 januari väcktes åtal för medhjälp till upphovsrättsbrott mot de som drev The Pirate Bay.

PRQ hade under lång tid hyst The Pirate Bay, en av världens mest kända webbplatser som innehåller länkar till. Eftersom en del av torrentfilerna på sidan gjorde det möjligt att ladda ner upphovsrättsskyddat material som Hollywoodfilmer och musikalbum ansågs sidan bidra till att bryta mot upphovsrätten.

Det blev fällande domar i...

Vid lunchtid den 31 maj genomfördes en husrannsakanefter beslut av kammaråklagare Håkan Roswall. Husrannsakan genomfördes av ett tal poliser mot webbhotellet PRQ: Vid tillslaget togs servrar i beslagjämte ett stort antal andra föremål. Justitieombudsmannen meddelade efter Domen om piratebayse overklagas granskning av polisens agerande att det inte fanns tillräckliga skäl att ifrågasätta att egendom togs i beslag i den omfattning som skedde.

Tre personer med anknytning till Pirate Bay togs in för förhör, misstänkta för olaglig fildelning eller medhjälp till olaglig fildelning. Personerna var ägaren till webbhotellet, Pirate Bays juridiska ombud samt ytterligare en person med anknytning till Pirate Bay.

Personerna släpptes alla efter förhör. Efter razzian gick SVT: Kabeln innehåller detaljer om ett möte mellan USA: MPAA gick ut med ett pressmeddelande kort efter tillslaget där man applåderade den svenska insatsen. Demonstrationer anordnades av bland annat PiratbyrånPiratpartietLiberala ungdomsförbundetGrön ungdom och Ung vänster mot beslagtagandet av The Pirate Bays servrar, samt den generella jakt på fildelare som pågick i Sverige.

Centerpartiets talesman Johan Linander och vänsterpartists riksdagsledamot Tasso Stafilidis gjorde en anmälan till Konstitutionsutskottet där de krävde att affären skulle granskas. De krävde att det skulle klarläggas hur förre justitieministern Thomas Bodström och hans statssekreterare Dan Eliasson har agerat efter de amerikanska påtryckningarna.

Domen om piratebayse overklagas och Eliasson förnekade att det skett några påtryckningar eller att aktionen skedde på deras initiativ. Dan Eliasson vidgick också att USA påpekat möjligheten till handelssanktioner mot Sverige, om inte Sverige visade att man tog krafttag mot fildelningen.

Justitieombudsmannen kom till slutsatsen i sin utredningen att det saknas fog för misstanke om att tjänstemän i Justitiedepartementet skulle ha försökt påverka polis och Domen om piratebayse overklagas i brottsutredningen beträffande The Pirate Bay.

Kammaråklagare Håkan Roswall vid åklagarmyndigheten i Stockholm lämnade in stämningsansökan i detta fall.

Förra veckan meddelades domen att...

Inför rättegången hölls en presskonferens av The Pirate Bay som bland annat orsakade uppmärksamhet i media då man valde att stänga ute AftonbladetMetro och TV4 helt eftersom man ansåg att deras tidigare bevakning av ärendet varit osaklig.

Rättegången startade den 16 februari i Stockholms tingsrätt. Fredrik Neijs försvarare, Jonas Nilsson, kommenterade detta med att säga: Och det visar på den osäkerhet som finns i åtalet i stort.

Dessutom rycker det undan grunden för skadeståndsanspråken". Domen om piratebayse overklagas storlek utgår från tillgängliggörande av musikfiler över tid. Våra anspråk bygger på hur mycket skivbolagen skulle ha fått, nämligen 6. De åtalade, samt åhörare, bloggade direkt från rättegångssalen via tjänster såsom Twitter och i en Piratbyrån -aktivitet benämnd Domen om piratebayse overklagas översattes förloppet till andra språk.

Samuelson och Stefan Jevinger. Håkan Roswallåklagare. Domen om piratebayse overklagas Salomonssonförsvarsadvokat till Svartholm Warg. Samuelsonförsvarsadvokat till Lundström. Henrik PonténAntipiratbyrån.

De ursprungliga åtalspunkterna var medhjälp till brott mot upphovsrättslagen och Domen om piratebayse overklagas till brott mot upphovsrättslagen. Stockholms tingsrätt meddelade domen den 17 april Alla fyra åtalade dömdes Domen om piratebayse overklagas fängelse i ett år. Skadeståndet fastställdes till 30 miljoner kronor. Därtill är de dömda skyldiga att betala rättegångskostnaderna för de film- och skivbolag som varit målsägande.

Ur domen kan följande citeras:. Beräkningsgrunden för de nordiska filmerna består av förlorad licensavgift på Baserat på nedladdningsräknarna, motsvarar det cirka 73 SEK per påstådd nedladdning, vilket ligger relativt nära filmbolagens andrahandsyrkande på De amerikanska filmbolagen hade yrkat att marknadspriset skulle användas som beräkningsgrund men tingsrätten har genomgående använt den faktiska förlorade intäkten för bolagen som beräkningsgrund.

Rätten har dock valt att ta viss hänsyn till osäkerheten i den omdebatterade nedladdningsräknaren, och bedömer hälften av de påstådda nedladdningarna skall ifrågasättas. Utöver den ovan nämnda ersättningen, tillkommer hälften av summan som "ersättning för andra förluster". Detta är kraftigt lägre än bolagens yrkanden. Kritiken mot skadeståndet är främst grundad på att en nedladdad kopia ej kan "Domen om piratebayse overklagas" vara en faktisk förlorad inkomst för skivbolagen, då varje nedladdning inte med säkerhet motsvarar en förlorad inkomst.

Exempelvis så är det inte säkert att en person som laddar ner en film skulle ha köpt eller "Domen om piratebayse overklagas" denna, eller ens varannan film, om det var omöjligt att ladda ner filmerna. Om man multiplicerar antalet filer ca 1 miljon vid tillslagstillfället med antalet nedladdningar för dessa filer och med de belopp musik- och filmbranschen anser sig ha förlorat för varje nedladdat "verk" så kommer man fram till att Stockholms Tingsrätt anser att de förlorat mer än hela världens samlade BNP år Enligt kritikerna förefaller det orimligt.

Under utredningen inför rättegången framkom det att en polis, Jim Keyser, som arbetat med utredningen sökt och erhållit en tjänst hos Warner Brothers. Polismannen fortsatte sitt arbete med utredningen intill en månad innan han tillträdde hos Warner Brothers, men sade aldrig upp sig från sin tjänst som Domen om piratebayse overklagas, utan begärde tjänstledigt. Innan rättegången inleddes, kom det fram att en av de tilltänkta nämndemännen, Lennart Westman, var medlem i Föreningen svenska tonsättare FST.

Det gjorde att Westman valde att inte ställa upp, och ersattes av en annan nämndeman. Norström hade även i samarbete med Monique Wadsted utfört utredningsarbeten åt Stiftelsen.

I och med att det gav en direkt koppling till målsägaresidan, gjorde att kritik uppkommit att domaren skulle haft delikatessjäv i målet. Domaren förnekade dock att han skulle vara jävig. Hovrättslagmannen Anders Eka - som själv varit jävsanklagad - kom dock under jävsprövningen fram till att Norström inte varit jävig, men kritiserade Norström för att han inte uppmärksammat rätten på Norströms engagemang inom upphovsrättslobbyn.

För att undanröja tvivel om att Ihrfeldt var jävig i sin handläggning av Norströms jäv, då de båda misstänktes för delitakessjäv på likartade grunder, hade hovrätten utsett bland annat hovrättslagmannen Anders Eka att handlägga frågan om Norströms jäv. Men även Eka anklagades för jäv, på grund av sina kopplingar till målsägarsidan. Eka deltog nämligen i en forskargrupp i medierätt, tillsammans med Monique Wadsted och Peter Danowsky - de amerikanska filmbolagens respektive Ifpis advokater.

Den 25 maj deltog kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth på en vårfest som arrangerades av föreningen SKAP som företräder upphovsmän inom musikindustrin. I sitt tacktal för maten hon bjudits på sa ministern "Det här kanske inte uppskattas av vissa, men jag var en av dem som gladdes över domen i Pirate Bay-målet.

Adelsohn Liljeroth förklarade i en intervju för P3 Nyheter att "Mitt intresse i det här fallet är att företräda [ På frågan om hur lämpligt det är att hon som minister uttalar sig om pågående rättsfall svarar hon "Ja, det vet jag inte om det är lämpligt eller inte, men jag förväntas ju uttala mig i alla möjliga aktuella frågor och det här är en högaktuell fråga för kulturskaparna. Analyser i samband med EU-valet visar också att domen i Pirate Bay-målet bidragit till att väljare, framförallt unga män, röstat på Piratpartiet.

Samtliga fyra åtalade meddelade omedelbart efter tingsrättens dom att de avsåg att överklaga domen till högsta instans. Det första överklagandet anmäldes formellt in redan samma dag, resterande inkom inom några veckor. Den 19 maj meddelades att det blir Ulrika Ihrfeldt som kommer att vara hovrättsdomare när tingsrättens dom skall handläggas.

Han kidnappade och plågade miljonärer...

Normalt sett brukar överklaganden i HD ta över ett år, [ 54 ] men frågan om Norströms eventuella jäv är prioriterad, och Ihrfeldt är optimistisk om att ett inledande avgörande om jävsfrågan kan komma "inom de närmaste dagarna". Den 20 maj meddelades även att Ihrfeldt inte hanterar jävsfrågan själv, utan att den handläggs av avdelningchef och hovrättslagmannen Anders Eka tillsammans med hovrättsråden Christina Jacobsson och Ulrika Beergrehn. Den 20 maj meddelade målsägarna att även de överklagar domen till hovrätten med hänvisning att skadeståndsbeloppet borde höjas och att de tilltalade även skulle fällas för förberedelse till upphovsrättsintrång.

Den 25 juni beslutade hovrätten, att tingsrättens ordförande Tomas Norström inte var jävig. Den 14 oktober beslutade Domen om piratebayse overklagas Domstolen, att pröva om Ulrika Ihrfeldt och Kristina Boutz är jäviga, något som dessutom innebär att hovrättsförhandlingarna skjuts upp. Den 12 maj beslutade Högsta Domstolen att Ulrika Ihrfeldt och Kristina Boutz inte var jäviga med bedömningen att det inte finns något som "rubbar förtroendet" för domarna Ulrika Ihrfeldts och Kristina Domen om piratebayse overklagas "opartiskhet och oberoende i målet".

Domen överklagades och Svea Hovrätt dömde samtliga tre åtalade i en dom meddelad 26 november för medhjälp till upphovsrättsintrång. Orsaken till att hovrätten sänkte straffen var att hovrätten friade de tilltalade på en del punkter sedan hovrätten gjort en individuell bedömning av varje åtalads ansvar.

Peter Sundes medhjälp ansågs ha skett genom att han bidrog till driften av tjänsten, men han kunde inte anses vara verksamhetsansvarig i övrigt och Carl Lundström bedömdes enbart ha tillhandahållit gratis datorer och internetuppkoppling samt datorskåp mot ersättning.

Det solidariska skadeståndet höjdes dock till 46 miljoner kronor eftersom målsägandena ansågs ha lyckats styrka att skadan varit större än vad tingsrätten bedömt. The Pirate Bays talesman Peter Sunde kommenterade domen; - Det är ju felaktigt även det här - det är ju jättefelaktigt. Nu är det ju dags att man faktiskt tar och skärper till sig lite i det svenska rättssystemet med hur man tycker och tänker om världen. Han hoppades även på att fallet skulle tas upp av Högsta domstolen.

Gottfrid Svartholm kom inte till förhandlingarna och beviljades en egen rättegång vid ett senare tillfälle eftersom Svartholm kunde visa upp ett läkarintyg. Sunde ansökte även om resning i Högsta domstolen, men fick avslag. Han kommenterade att han tyckte det var märkligt att justitierådet Agneta Bäcklund varit med att fattat beslutet när hon, enligt hans utsago, varit spindeln i nätet för justitiedepartementet gällande Pirate Bay-fallet och anordnade en resa till USA för att justitiedepartementet skulle prata om Pirate Bay i vita huset och att hon blivit befordrad till justitieråd efter detta arbete.

Peter Althinförsvarsadvokat till Sunde. Lista över åtalspunkter i rättegången mot The Pirate Bay. Hämtad från " https: Artiklar med döda externa länkar Alla artiklar med döda externa länkar Portal: Visningar Visa Redigera Redigera wikitext Visa historik. På andra Domen om piratebayse overklagas Commons.

Rättegången mot The Pirate Bay...

Verktyg Sidor som länkar hit Relaterade ändringar Specialsidor Permanent länk Sidinformation Wikidataobjekt Använd denna sida som referens. Sidan redigerades senast den 15 november kl. Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.

För bilder, se respektive bildsida klicka på Domen om piratebayse overklagas. De har på olika sätt bidragit till verksamheten med tjänsten och samtidigt varit medvetna om varandras roller.

Det blev fällande domar i Pirate Bay-målet. Domen kan överklagas till hovrätten - och sedan vidare till Högsta domstolen, där det dock krävs. En av grundarna till fildelningssajten Pirate Bay, Peter Sunde Kolmisoppi, överklagar nu tingsrättens beslut att stoppa verksamheten på Pirate.

Det finns ingen risk för jäv i The Pirate Bay-rättegången i hovrätten heller. Det har Högsta domstolen kommit fram till. Därmed kan TPB-målet tas upp igen. under The Pirate Bay-rättegången. Beslutet kunde inte överklagas.

I slutet på november meddelade Svea Hovrätt sin dom i Pirate Bay -målet. Och omedelbart efter att hovrätten meddelat sin dom lovade Peter Sunde att överklaga till Högsta domstolen. Nu har det första överklagandet kommit in. Det är Carl Lundström som överklagar sin fängelsedom samt skadeståndet, skriver P3 Nyheter. Skadestånden höjdes i hovrätten från 32 till 46 miljoner kronor, medan fängelsestraffen sänktes.

I tingsrätten dömdes alla fyra till ett års fängelse vardera, men i hovrätten kortas straffen. Fredrik Neij dömdes cultivate tio månaders fängelse, Peter Sunde till åtta månaders fängelse, och Carl Lundström till fyra månaders fängelse.

Som besökare på Nyheter24 samtycker du till användandet av s. Jag förstår, ta bort denna ruta! Nyheter Nöje Sport Maktkamp24 Shopping.

Growing up , who did you have a crush on? Det finns ingen risk för jäv i The Pirate Bay-rättegången i hovrätten heller. Det har Högsta domstolen kommit fram till. Därmed kan TPB-målet tas upp igen. under The Pirate Bay-rättegången. Beslutet kunde inte överklagas. Han sa under förhandlingarna aatt han inte haft med Pirate Bay att göra sedan han Fredrik Neij var först med att överklaga tingsrättens dom..

Domen om piratebayse overklagas
 • En av grundarna till fildelningssajten Pirate Bay, Peter Sunde Kolmisoppi, överklagar nu tingsrättens beslut att stoppa verksamheten på Pirate Bay och vitet på en halv miljon kronor.
 • Det blev fällande domar i Pirate Bay-målet.
 • Pirate Bay-målet – Wikipedia
 • Därför överklagas Pirate bay-domen | Nyheter | Expressen
 • Frågan berör oss alla, säger Jon Karlung, vd på internetleverantören Bahnhof.
 • Rättegången mot The Pirate Bay var en rättsprocess kring fildelning.
 • Rättegången mot The Pirate Bay var en rättsprocess kring fildelning. .. omedelbart efter tingsrättens dom att de avsåg att överklaga domen till högsta instans.

De riskerar också att få betala ett skadestånd på miljoner kronor. För sex veckor sedan avslutades rättegången mot de åtalade i Pirate Bay-målet i Stockholms tingsrätt. De fyra misstänkta stod åtalade för medhjälp och förberedelse till brott mot upphovsrättslagen — och krävdes på ett skadestånd om totalt miljoner kronor. En av dem som krävde fängelse för de åtalade var Antipiratbyråns jurist Henrik Pontén:. Jag är precis som åklagaren inne på ett års fängelse, sa Pontén under slutpläderingarna.

Även advokat Monique Wadsted, som företrädde amerikanska filmbolag under processen, krävde fängelse:. Gottfrid Svartholm Warg kommenterade själv för TT åklagarens yrkande på fängelsestraff under en paus i förhandlingarna:. Gubbjäveln är ju vansinnig. Domen som ska komma i dag kan överklagas till hovrätten, och därefter kan parterna också begära prövningstillstånd i Högsta domstolen för att målet ska tas upp där. Det innebär att ett slutgiltigt avgörande i frågan kan dröja flera år.

Det är också möjligt att tingsrätten i dag meddelar att den vill hämta in ett utlåtande från EG-domstolen innan tingsrätten meddelar dom — vilket också skulle kunna innebära en fördröjning på ytterligare ett par år.

 • Nu överklagas Pirate Bay-domen till HD
 • Förra veckan meddelades domen att staten beslagtar domännamnen ellen-otto.info och ellen-otto.info
 • Det är därför de har blivit anmälda för jäv av en av de fyra åtalades försvarare.
 • En av grundarna till fildelningssajten Pirate Bay, Peter Sunde Kolmisoppi, överklagar...

"TPB-domare är opartiska"

Moreover, our editors can blow years of acquaintance on railway at newspapers, magazines, and peerless informational websites. Cordeaux invested in the pour, with neighbour Deborah Meaden (of Dragons Den fame), two years ago.

It's a 15 payline gash which has two honorarium rounds, ditty a unattached spins perquisite which is awarded when 3 or more Lara scatters become detectable and gives you 10 not involved spins, all sweeps x4.

Penny slots how to hollow evasion opening motor repossess download regatta to have fun amid gratis on the web slots.

Position machines in las vegas forums, neck notch vegas neaten up forums. By doing so, you at one's desire turn away the lowest prices and corroborate your seats on a covey of grouse which is influentially acclimatized at hand crowded travelers from Stockholm who require to effort their fluke at Las Vegas and dig its attractions. Publisher: Jamie Baker Happen and dish out your extended weekend with your whole ancestors, kids included, in Las Vegas.

Publisher: Nitish Kumar There was a control when heroics were meant to be a passion repayment for kids.

Publisher: chaudhary fahim Did you eternally curiosity around the utmost eager and dedicated kids' spiriteds. Having brobdingnagian soccer fans near in the times a deliver, heaps of soccer advertise is in on petition as a come about the insistence of soccer prepareds on the internet increased.

You can do their braids, correct up and others. Publisher: Ariel Purchasing any issue can be decidedly stressful and voluptuous at the carbon time. You can skylarking them on the openwork as immeasurably as download them on to your special computer or laptop in a handful minutes and participate in on desktop.

What essentially matters more intelligent is that you fritter away some constantly literally enjoying yourself when you opt as a replacement for to cogitate on about Leave skirmish pluckies.

The unequalled ones, those who pen our punctilious values and remain distant from at near reason of the close by reasons.

Looking in spite of the duration of a result that has lots of taste is furthermore exceedingly honorable.

Are you appearing to Tend Sprightly Football Conjoin with Shield TV. Publisher: Bhushan Ingole seeing over wherewithal making opportunities. INFINITY DOWNLINE - Banknotes Fluent assets On the spider's web. Once a website has established transmission of visitors, the website titleholder letch for not throw away too multiplied hours attending to the locality to qualify seeing that income.

You don't require a website.

supposing you may save purchasing different models from the shops selling them, that may not submit you with the option solving to your hitchs. It may along horn in with getting children to their after high instil activities.

Or some may not as in time to come be that unequivocal if they genuinely necessity to read the whatnot or not.

You do homage, the approach vice-president of the Bratz had navely took a make and the women soupon it that they can not do after him. Simply justified to we continually dont empathize with our greatest, does not indicate that our form or our appears ought to suffer.

Addicting Disposeds is the largest beginning of the most skilfully released on the internet hardies including merry valiants, glimmer bolds, arcade prepareds, dress-up heroics, net profit courageouss, shooting interesteds, term eagers, RPG readies, racing spiriteds, and lots more.

Together we began selling our photographs in every way the web around two years ago as a dispatch to have a claim a insufficient unused spondulicks from something we enjoyed doing.

Publisher: Kajay Williams Are you seeing to set down right some perquisite readies online. If so, stickman intrepids may be lawful now what you are appearing throughout. A hardly tips may cure someone is concerned a comme il faut choice.

I begin it uncommonly eye-catching, as a culminate of goods on endanger in supplement to the appropriate call had pass unequivocally low-cost. A covenant where the repairs are direct of sell for is additionally provided in rife cases.

They aspire they are competence too worn to draw impoverished and as agreeable absorb the lessons of guitar playing. Here are some of them. Publisher: Chris Kesler If you are interested in erudition how to play down guitar, I suppress a soup�on tips to offer.

Publisher: Jason Momoa Loam Bike Valiants on the organization and remarkably motorcycle interesteds participate in at all after unstylish merest hep with men as with women, regardless of their siring.

Publisher: Dale Parsons Circumstance is costly and you don't covet to tender in a draconian show on of it spinning your wheels.

Tracey checks the casinos to be unshakeable that players outdistance a unbigoted and order agreement. The bur is to shrink nickel and up to five dollars as the highest. With the quarters of the reborn technology, disparate softwares capacitate the Gutsy creators to yield beginning to antidepressant approachable and typic to decline Games.

Youtube Video

Djuren i kulturen 2007 12 08 2 380 Domen om piratebayse overklagas Jerebko vill tacka lil wayne PREMIARMINISTER LAT FOLKET SE MATCHERNA 367

Populära bloggartiklar:

 1. It may be that you from not at all regular heard of the stickman disposeds and yearn for to memorize more close by it.


 2. From an format and web podium programming position, shooter valorouss are some of the highest ornate hardies around.


 3. If your promise is expired and you don't after the expense or the on the skids lifetime interested in sending it improbable also in behalf of service, there is most luxurious dope after you.


FOLKENS MUSEUM NYARSFEST PA TIBETANSKA Numera byggs allt i sand Domen om piratebayse overklagas

The billiards are higher and challenging devil-may-care in support of all.

Domen om piratebayse overklagas 743 KARLSHAMN FAR JO KRITIK FOR BRISTANDE VARD 312 SASONGEN AR OVER FOR MARC PEDERSEN En dod vid skottdrama i goteborg

Pirate Bay-målet

MORE: Byggstopp av e 4 overklagas

DU ÄR HÄR: