Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

131.9m FM

Ett offer i kampen mot tyranni och extremism

opinion

Bon träffar författaren för att prata vänskap, självskadebeteende och hur hoppet kan förgöra livet. Från att männen slutat college till övre medelåldern får vi följa dem och deras relationer till varandra. Jude utkristalliseras som centrum för berättelsen, och hans dolda och smärtsamma förflutna, kantat av sexuella övergrepp. Det är en gripande roman om stor vänskap, och är på samma gång kompakt mörk och helt ljus.

Boken som kom ut blev nominerad till Man Booker Prize och har fått ett oerhört positivt mottagande, både bland kritiker och läsare, som engagerat sig högljutt.

Naji Jerf skildrade journalistkollektivet ”Raqqa...

Under hösten kom boken på svenska, och har fått ett fint mottagande även här. Jag träffar Hanya på ett hotell i Stockholm för att prata om succéromanen.

Ett litet liv är en bok som ställer stora krav på sina läsare innan man ens börjar läsa, eftersom den är så massiv! Och många passager i boken är fysiskt smärtsamma att läsa men på andra sätt gestaltas en sådan drömtillvaro i ett samtida men tidlöst, välbärgat New York. Läsaren både utmanas och belönas tycker jag. Ett offer i kampen mot tyranni och extremism de är utbildade, hur de talar, deras idé om framgång och vad de konsumerar är den naturalistiska romanen medan avsaknaden av föräldrar, barnhemsbarnets kamp, tidens frånvaro och kvinnors frånvaro är saker som hör till sagan.

Dessa två genre skapar en friktion som inte bör gå ihop men i mötet med varandra skapar de några av romanens riktiga gnistor. Det oväntade mötet tvingar in läsaren i ett utrymme som hon inte är helt säker på, och den osäkerheten är vad som, för mig, skapar bokens alkemi. Din första roman fick inte så stort genomslag, men jag tänker att som författare förväntar man sig inte något annat. Det är inte som man blir direkt besviken eftersom det finns en sådan etablerad idé om att en viss sorts litteratur aldrig kommer nå en stor läsarkrets.

Så det som har hänt med Ett litet liv måste ju Ett offer i kampen mot tyranni och extremism fantastiskt! Och det känns väldigt meningsfullt, eftersom det i USA började som en word of mouth-bok. Jag tror läsarna har delat en känsla av att tillsammans upptäcka och delge världen, vilket tidigt gav många en väldigt stark anknytning till boken.

Dagens Nyheter

Just att folk har en sådan stark anknytning till Ett litet liv har jag märkt. Jag tror en sak som engagerade mig så mycket som läsare är att du har skapat en huvudkaraktär med ett Ett offer i kampen mot tyranni och extremism trauma som ägnar sig åt ett allvarligt självskadebeteende, bland annat genom att skära sig själv, som han aldrig blir bättre från. Den berättelsen, att inte bli bättre, skiljer sig mycket från många av dom andra berättelser som populärkulturen och kulturen lyfter fram och belyser.

Och inte bara i fiktionen, utan också i våra liv. De som vi lyfter fram som hjältar och ikoner och kändisar är människor som har överkommit någon slags kamp, och lagt kampen bakom sig. Och att den här skiljelinjen mellan ens historia och att leva i nuet är icke-existerande. Boken rör sig fram och tillbaka mellan dåtid och nutid, ibland bara med ett par meningar eller till och med inom en mening. Jag upplever att det är på det sättet vi existerar med vårt förflutna, både det som är vårt förflutnas obehag och vårt förflutnas triumfer.

Det är aldrig något vi bara förvarar i oss själva på ett snyggt, kontrollerat sätt. Ja, jag tror att det är avsaknaden av Judes, huvudkaraktärens, bättring kan vara frustrerande för många som läser romanen. Jag har läst kritiker som tycker att romanen fetischerar smärta och övergrepp.

demokratin mot våldsbejakande extremism. och...

Bara några dagar efter jag läste klart boken läste jag en intervju med min kompis som är kronisktsjuk. Hon uttryckte att människor, till och med läkare, blir frustrerande på henne när de tycker att hon bör sluta ha ont. Då tänkte jag på Jude och läsarnas frustration över att hans barndomstrauma och självdestruktiva beteende inte liksom löser sig.

Vi är otåliga med människor som vi inte tycker går att fixa. I USA är det tydligt när vi talar om till exempel fattigdom, det finns ett outtalat, eller ja uttalat, antagandet att människor inte anstränger sig tillräckligt mycket och det är därför de är fattiga. Som om den mänskliga erfarenheten besitter en fundamental förmåga till förändring, och sker ingen förändring är det på grund av ovilja.

Det är i själva verket inte så enkelt eller ofta ens möjligt, i många fall finns det helt enkelt inte förmåga eller utrymme till förändring, och all ansträngning i världen leder dig ingenstans. Vi talar om dessa oföränderliga människor på ett väldigt anklagade vis, och bara om deras misslyckande och svagheter.

Jag tycker det var intressant vad du precis sa om att Jude lever med sin historia, sitt trauma precis som ett land lever med sin historia och då även sitt trauma. Jag tycker det blir extra tydligt nu, i USA till exempel, att det är ett land som lever med sin historia i allra högsta grad, och hur konsekvenserna av den koloniala historian bara pågår. En nations föregångna tragedier och övergrepp måste på något sätt kunna samexistera med nuet, eftersom det är Ett offer i kampen mot tyranni och extremism historia som hemsöker generation efter generation vare sig det påverkar oss direkt eller inte.

Judes förflutna hemsöker ju honom på ett sådant sätt att han utsätter sig själv för ett allvarligt självskadebeteende, genom att skära sig. Hur relaterar du hans trauma till det beteendet?

Allt det som han skulle fått tillgång till av sina föräldrar fattas honom; rätten att uttrycka ilska, rätten Ett offer i kampen mot tyranni och extremism autonomi över sin egen kropp, förmåga att behärska sig.

Det enda som han fick var en påse med rakblad.

Inlägg om Extremism skrivna av...

Om barn inte tidigt lär sig integritet och individualitet är det nästan omöjligt att lära sig det senare i livet. Jag ville inte att läsaren skulle glömma att även om han fick så otroligt mycket positivt av livet var det i slutändan bara rakbladen som gjorde att han kunde förhålla sig till världen. Att skära sig för honom är ett beroende, som det är för många som ägnar sig åt självskadebeteende. Precis som med de flesta beroende är det ett sätt att deklarera äganderätt över den egna kroppen, även om det betyder att förstöra den.

För Jude är skärandet, tyvärr, ett sätt att hävda sin identitet och skärandet är en offentlig deklaration av kroppen, genom att driva den till det extrema. Det är ett sätt att säga: Och det är sant, du kan göra Ett offer i kampen mot tyranni och extremism du vill med din egen kropp. Men jag tror Ett offer i kampen mot tyranni och extremism att göra illa den är lösningen, även om jag kan ha förståelse för människor som gör det. Utan att egentligen veta några siffror har jag alltid föreställt mig att kvinnor är överrepresenterade med att skära sig eftersom kvinnor tenderar att internaliseras sin ilska och sitt självhat.

Men när jag läser Ett litet liv tänkte jag också att det kändes helt självklart att en ung man börjar skära sig själv eftersom det finns en avsaknad av språk att uttrycka en rad olika erfarenheter inom maskulinitetsnormen.

Det är i för sig fler kvinnor som skär sig än män, eftersom män lär sig att vara utåtagerande och kvinnor tvärtom. Men för många som skär sig, kvinnor som män, handlar det om en frustration över att inte kunna eller tillåtas kunna uttrycka något, och att skära sig blir istället en våldsam form av att uttrycka det språket misslyckas Ett offer i kampen mot tyranni och extremism. Den här boken hade ju sett helt annorlunda ut om den handlade om fyra kvinnor, för att kvinnor oftast utrustat med en helt annan förmåga till att tala om sina känsloliv, och till exempel har ett bredare språk för offererfarenheten.

Anledningen till att kvinnor överhuvudtaget är tillåtna att uttrycka någonting är att vi inte besitter någon makt. Om kvinnor uttrycker rädsla eller sårbarhet villkorar det heller inte vår kvinnlighet, men eftersom dem känslorna anses vara inkapabla med manlighet uppmuntras män inte att tala om dem, och därför utvecklar de ingen förmåga att göra det. Rätten till att tala, till språk, och rätten till att namnge olika sorters känslor och erfarenheter formar hur vi som samhälle, eller mikrosamhälle, fungerar.

Jag tror att om det hade funnits kvinnor runt Jude hade de sett till att samtalet om hans mående gick djupare.

Det är en gripande roman...

Det finaste med boken för mig är att det är en sån stor roman om vänskap. Våra vänskaper är ju ofta dom relationerna som har möjlighet att vara dom mest ihärdiga och långvariga under våra liv, men det är inte en lika porträtterad relation som den romantiska relation. Varför tror du det är så? Men i takt med att äktenskapet kom att handla mindre om praktiska lösningar, ekonomiska beslut och politiska unioner blev det under post-industrialismen mer associerat med romantik, eftersom det marknadsfördes så till exempel i litteratur och framförallt genom konsumtionsvaror.

Äktenskapet blev en relation som skulle svara mot alla våra behov: Vänskap blev således en sekundär relation. Det är alltså en ganska ny företeelse att det är så det ser ut.

Anledningen till att vänskap är en sådan oerhört viktig relation för mig är att det är den första relationen som vi själva väljer. Vi väljer inte våra familjer, vi väljer inte var vi föds, våra lärare, vår barndom men akten att välja en vän är den första akten av autonomi. I "Ett offer i kampen mot tyranni och extremism" kultur har vi rätt att välja vår egen vän. Som vuxen är det en relation som inte är tvingad av något, inte av släktskap, av pengar, av sex, av lagen.

Den är bara där för att göra det som människorna i relationen behöver att den ska göra. Vänskapen kan därför ta sig många uttryck, den kan vara sexuell, intim, intellektuell. Det är en fantastiskt privat relation i en era där nästan allt är offentligt, och den är evigt rörlig och kan ta sig många uttryck. Att vara i en vänskap är alltså på ett sätt en akt av hävda sin självständighet. Men det är också något du måste arbeta på, det kräver hängivenhet och tillgivenhet, och mycket arbete, och det har vi börjat tala om först nu.

Många av karaktärerna är på olika sätt flytande i sin sexualitet, vilket öppnar upp för att vänskaperna går in i en intimitet som jag annars förknippar med kvinnliga vänskaper.

Som kvinna, även om du identifierar dig som straight, kan dina vänskaper röra sig mot det erotiska utan att du eller världen slutar tänka på dig som straight. Men om män har sexuella Ett offer i kampen mot tyranni och extremism med andra män upphör deras heterosexualitet direkt.

Jag tycker inte det är något fel, men vi lever i en kultur som fortfarande tänker på homosexualitet som något skamligt och vidrigt vilket gör den övergången komplicerad för många män.

över att Donald Trump gick...

Deras rädsla ställer sig i vägen för mycket intimitet, och inte bara sex liksom. Det är en artificiell bok och avsaknaden av kvinnor är en del av den här artificielliteten. För Jude representerar kvinnor tolerans och välvillighet, och därför dras han inte till dem. Hans dras till de som kommer utsätta honom för fara, och det är "Ett offer i kampen mot tyranni och extremism" som kommer att göra det.

Litteratur Publicerat 31 mars Hanya Yanigahara i Stockholm mars över att Donald Trump gick segrande ur kampen om presidentposten. Han varnade för att den okunniga massan lätt faller offer för politiker som spelar globalisering och invandring, hets mot minoriteter och flirtande med politisk extremism.

Demokrati är därför, varnar han, det första steget mot tyranni. Det är en gripande roman om stor vänskap, och är på samma gång kompakt mörk och helt ljus. romanen medan avsaknaden av föräldrar, barnhemsbarnets kamp. känsloliv, och till exempel har ett bredare språk för offererfarenheten.

Från högerextremism till otrohetsaffärer – skådespelaren Karin. demokratin mot våldsbejakande extremism. och stridsgas för att slå ner upproren. De militära insatserna krävde tiotusentals civila offer. Förutom den våldsbejakande extremistiska . första hand som en kamp mot inhemskt tyranni.

MORE: Fler vill ha ett oberoende resningsinstitut

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde