Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

106.7m FM

Quick bor fa fortsatt psykvard

opinion

Information Quick bor fa fortsatt psykvard tjänster för din hälsa och vård. Vårdgarantin anger hur länge du som längst ska behöva vänta på att få kontakt med vården. Den anger också hur länge du som längst ska behöva vänta på att få den vård som du behöver. När du kontaktar vården görs en bedömning av vilket behov av vård du har och hur du kan få hjälp.

Utifrån bedömningen kan du erbjudas till exempel ett besök eller så kan du bli hänvisad till en annan sorts vårdmottagning, som passar bättre. Du kan också få råd om vad du kan göra själv. Du ska erbjudas vård på en annan mottagning om den första mottagningen inte kan ge dig den vård som du behöver inom vårdgarantins tidsgränser. Den nya mottagningen kan finnas i din egen region, eller Quick bor fa fortsatt psykvard en annan.

Du behöver en remiss om du hänvisas till en annan mottagning för att få specialistvård. Remissen får du från den första mottagningen. Du kan inte själv välja vilken mottagning du ska Quick bor fa fortsatt psykvard till, om du vill använda dig av vårdgarantin.

Du kan få ersättning för de extra kostnader du kan få om du blir hänvisad till en annan mottagning. Det gäller till exempel vissa resor.

Kontakta din region för att få veta vad som gäller för dig. Du behöver inte tacka ja till erbjudandet om vård på en annan mottagning.

Då avstår du från vårdgarantin. Det kan göra att du får vänta längre på vård. Kontakta mottagningen där du väntar på vård, om du ångar dig och vill ha vård på en annan mottagning. Då börjar vårdgarantin räknas på nytt från det datum du meddelade att du ändrade dig. Fråga om vårdgarantin på mottagningen där du väntar på att få vård.

Du ska få information om hur vårdgarantin fungerar och vilka följder det kan bli för dig beroende på vilka val du gör. Vårdgarantin gäller bara i den region där du är folkbokförd. Du som  väljer att söka vård  i en annan region är inte garanterad att få vård inom någon bestämd tid.

Det som avgör hur fort du ska få vård är ditt behov. Den person som har störst behov av vård har företräde till vård, oavsett var personen är folkbokförd. Några regioner har särskilda överenskommelser. Det gör att vårdgarantin kan gälla även i andra regioner eller landsting än där du bor.

En patient kan, enligt lagen...

Fråga vårdpersonalen för att få veta om det är så i din region. Det finns en nationell webbplats för uppföljning av vårdgaranti och väntetider. På webbplatsen visas väntetiderna inom alla regioner i Sverige. Vårdgaranti Skriv ut ca 3 sidor Stäng. Skriv ut Skriv ut ca 3 sidor Välj kapitel för utskrift ca 1 sida.

Så fungerar vårdgarantin ca 2 sidor. Vårdgarantin gäller bara i din region ca 1 sida. När gäller inte vårdgarantin? Väntetider i vården ca 1 sida. Skriv ut Skriv ut Välj kapitel för utskrift ca 1 sida.

Hitta i artikeln Så fungerar vårdgarantin Vårdgarantin gäller bara i din region När gäller inte Quick bor fa fortsatt psykvard Vårdgarantin styr inte om du ska få vård eller vilken vård du ska få.

Så fungerar vårdgarantin Detta gäller enligt den nationella vårdgarantin: Kontakt med primärvården samma dag Samma dag som du söker vård ska du få kontakt med till exempel en vårdcentral. Kontakten kan ske till exempel genom ett telefonsamtal, ett videosamtal eller ett besök.

Inom tre dagar ska du få en medicinsk bedömning av en legitimerad vårdpersonal i primärvården Du ska få en medicinsk bedömning av en läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal  i primärvården inom högst tre dagar. Det är den vårdpersonal som du först har kontakt med som avgör om den medicinska bedömningen ska göras av en läkare eller av till "Quick bor fa fortsatt psykvard" en sjuksköterska, psykoterapeut eller fysioterapeut.

Besök i den specialiserade vården inom 90 dagar Du ska få en tid för ett första besök i den specialiserade vården inom 90 dagar, om du har fått en remiss för det.

Samma tidsgräns gäller om du själv har sökt vård på en öppen specialistvårdsmottagning.

Psykiatrisk tvångsvård är därmed en...

Ibland kan specialistmottagningen välja att hänvisa dig till någon annan vårdmottagning. Behandling påbörjad inom 90 dagar Efter det att läkaren tillsammans med dig har beslutat om en viss behandling, till exempel en operation, ska du få en tid för det inom 90 dagar. Du kan bli hänvisad till en annan mottagning Du ska erbjudas vård på en annan mottagning om den första mottagningen inte kan ge dig den vård som du behöver inom vårdgarantins tidsgränser.

Du ska få information om vårdgarantin Fråga om vårdgarantin på mottagningen där du väntar på att Quick bor fa fortsatt psykvard vård.

I vissa regioner finns det också ett väntetidskansli eller liknande som du kan kontakta. Vårdgarantin gäller bara i din region. Vårdgarantin gäller bara i din region Vårdgarantin gäller bara i den region där du är folkbokförd. Vårdgarantin gäller inte för exempelvis följande situationer: Vårdgarantin gäller inte för återbesök. Vårdgarantin gäller inte om du av medicinska skäl bör vänta längre än garantins tidsgränser.

Vårdgarantin gäller inte för medicinsk service, till exempel laboratorieundersökningar. Vårdgarantin gäller inte för utredningar och Quick bor fa fortsatt psykvard till exempel röntgen, provtagningar och tester. Vårdgarantin gäller inte när du ska få ett hjälpmedel, med undantag av utprovning av hörapparater. Vårdgarantin gäller inte om du väljer att söka vård hos en privat vårdgivare som inte finansieras med skattemedel eller som saknar avtal med ett landsting eller en region.

Fråga vårdgivaren om du är osäker på om vårdgarantin gäller. Väntetider i vården Det finns en nationell webbplats för uppföljning av vårdgaranti och väntetider.

Tipsa och dela Facebook Twitter.

Sammanfattning

Tipsa en vän Till: Jag vill tipsa dig om en artikel på Vårdguiden: Skriv ut ca 3 sidor Stäng. Allt innehåll är granskat och godkänt av Vårdguidens redaktion. Sjukvården i Region Skåne ska kännetecknas av trygghet, respekt, integritet och tillgänglighet. Du ska alltid bli bemött på ett värdigt och korrekt sätt.

Alla ska få. Fortsatt häktad till fängelsestraff verkställs. (Mord, Hovrätten Jönköping Handboll behöver inte alltid vara så vackert.

En seger är alltid en.

Fortsätt till sidan regionen som...

En patient kan, enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård spännas fast med bälte Jämte detta måste debatten om den psykiatriska slutenvården fortsätta, inte minst med tanke på Fokus bör nu riktas mot bältesläggningen.

krav på den moderna vården så att missöden som dessa inte ska kunna få inträffa.

Navigeringsmeny

MORE: De bortskamda barnen forsvaras av psykolog

MORE: Nordea 6000 jobb ska bort

MORE: Traffickingliga avslojad i goteborg

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde