Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

142.7m FM

Rosad reinfeldt far ris fran s for klimatpolitiken

opinion

Jag lovar - jag har inte ätit några barn idag heller! Framåt kvällen hade jag hunnit med ett tiotal intervjuer bland annat av TT som spred nyheten vidare, efter en faktiskt mycket seriös och balanserad intervju och blivit omskriven i de flesta Rosad reinfeldt far ris fran s for klimatpolitiken tidningar och blivit intervjuad i radio.

Artiklar finns bland annat i Vad var då det stora scoopet? Eller att jag ätit barn? Eller kanske misshandlat min granne? Sådant gör man inte ostraffat. Det började med att den klimatalarmistiska tidningen Effekt skrev ett reportage från konferensen häromdagen med några korta intervjusvar från mig.

Uppenbarligen följs dessa två tidningar av Expressens reportrar, för idag kom så ett riktigt smaskigt skandalreportage om hur jag "frotterar mig med klimatskeptiker". Efter kritik ändrade man dock texten och tog bort det där om "frotterandet". Fast i min första nyhetsbevakning via Retriever fanns det med: Sedan gick mobilen varm. Att en riksdagsledamot besöker en konferens för att lyssna på åsikter i klimatdebatten som avviker från "mainstreamlinjen" och prata med väljare blev alltså en riksnyhet.

Med en tydlig underton av "skandal". Tydligare kan det knappast bli. Jag fick bland annat frågan i en intervju om jag inte genom mitt besök "legitimerade" konferensen. Jag svarade att den inte behöver legitimeras och att vi har yttrandefrihet och åsiktsfrihet i Sverige. Det svaret publicerades inte. En annan reporter började ilsket argumentera mot mig under intervjun.

Dagens Nyheter

Några av reportrarna var däremot betydligt mer lyhörda och proffsiga bland annat TT, och en reporter visade öppet sympati för mina svar. Jag blev även intervjuad i Radio Sjuhärad.

Sannolikt följer ett antal ytterligare artiklar av intervjuerna under dagen att döma. Från allmänhet, moderata väljare och en del politiska kolleger i flera partier har det samtidigt kommit förvånansvärt många uppmuntrande ord. En vänsteraktivist på Twitter roade sig med att göra detta lilla bildmontage, som jag faktiskt skrattade mest åt. Varifrån ska allt det vattnet komma? Och jag brukar ha badbyxor när jag badar. Lite synd också att han lagt ut Rosad reinfeldt far ris fran s for klimatpolitiken förfalskat citat överst.

Och svaret på frågan är noll kronor. Kommentarer i övrigt om konferensen och min syn på det som sades finns i blogginläggen på min miljö- och klimatblogg där jag gjorde ett antal inlägg efter konferensen. Och som jag konstaterat upprepade gånger - jag står inte bakom allt som sades på konferensen, men en hel del var intressant och mycket tankeväckande. Precis som det varit på andra konferenser där jag deltagit, exempelvis Naturvårdsverkets stora konferens Klimatforum som jag deltagit i tidigare.

Hållbara Städer är regeringens satsning...

Slutsatsen är att dagens upplevelse blev en nästan skrattretande tydlig illustration av hur smal åsiktskorridoren är i klimatfrågan det är ungefär som Rosad reinfeldt far ris fran s for klimatpolitiken migrationsfrågan för år sedan. Inget är helt svart eller vitt och det finns faktiskt nyanser även i klimatfrågan. Även om man uppfattas som en kättare som svär i klimatkyrkan så fort man andas om minsta avvikelse från det som accepteras i åsiktskorridoren.

Att en riksdagsledamot besöker en konferens, lyssnar på argument i en viktig samhällsfråga och talar med väljare borde egentligen inte bli någon nyhet alls. Det borde uppfattas som en fullständig självklarhet i en demokrati.

Aggressiv klimatalarmist bekräftar av misstag mina argument I min nyhetsbevakning dök det plötsligt upp ett blogginlägg där jag nämns. Och se, det är en av mina värre antagonister i klimatdebatten, Maths Nilsson, som uppenbarligen följer min blogg troligtvis motvilligt och nu känner behov av att raljera och förminska både mig och några av de forskare som var på plats på klimatkonferensen i Mölndal.

Nilsson kallar sig författare och fd kemist. När man tittar lite på hans hemsida och googlar hans namn ser man snabbt att han dels ofta citeras av det klimatalarmistiska Uppsalainitiativet, dels att han har nära samarbete med vänstertidningen ETC: Nilssons debattstil styrker bilden av en mycket övertygad klimatalarmist som står långt till vänster politiskt och som inte accepterar att någon är av annan åsikt.

Jag rekommenderar läsning av hans blogginlägg eftersom det på ett utmärkt sätt illustrerar det jag skrivit förut om hur klimatalarmisterna använder ganska fula sätt att tysta all "Rosad reinfeldt far ris fran s for klimatpolitiken." Han ägnar sig hellre åt personangrepp och raljerar lite med halvsanningar om vad jag sagt och skrivit för att ifrågasätta min trovärdighet som person.

Han kallar demokratiskt ifrågasättande för "klimatsvammel" 3. Det påståendet saknar all relevans. För 30 år sedan var klimatdebatten i sin linda och det pågick knappt någon klimatforskning överhuvudtaget.

I vetenskapsvärlden är det ofta så att forskare kastar fram hypoteser eller teorier som sedan diskuteras och debatteras, och där andra forskare tycker tvärtom. Inga forskare har rätt om allt. Men det gör inte att de har fel när de presenterar ostridiga fakta vilket jag visat i mina tidigare blogginlägg att dessa professorer gjorde på konferensen.

Också en klassiker från alarmisterna. Han visar dessutom nedanstående figur som är mycket intressant. Det pikanta med figuren är att Nilsson inte verkar inse att den ju inte alls motsäger det jag skrivit, utan tvärtom styrker det jag säger om att stigande koldioxidhalter inte kan förklara tidigare historiska temperaturökningar.

Vare sig de som skett tidigare under talet eller de som ligger långt tillbaka i historien: Titta på figuren och den av Nilsson inlagda sista röda delen. Efter att jorden under Bara för att koldioxidhalten i atmosfären ökat kraftigt. Den visar bara att de andra faktorer som räknas upp inte är orsaken. Det är ju inte i sig ett bevis på att koldioxiden är orsaken till temperaturuppgången.

Att två saker korrelerar är dessutom inte ett bevis på orsakssamband.

STRASBOURG. Statsminister Fredrik Reinfeldt får...

Det är knappast ett vetenskapligt bevis, och när man ser på tidigare samband är det dessutom inte särskilt logiskt. Visst kan människans utsläpp av koldioxid vara en delförklaring, men det känns inte rimligt att se det som enda förklaring eller ens huvudsakliga förklaring när man ser historiska data. Ingen har hittills kunnat svara på detta på ett trovärdigt sätt. Om det skulle vara så vilar dagens klimatpolitik på mycket lös grund och de åtgärder vi vidtar för dyra pengar för att "rädda klimatet" kommer inte att göra avsedd nytta.

Klokt om flyget från riksdagens ledamöter Rosad reinfeldt far ris fran s for klimatpolitiken Dagbladet hade i måndags en artikel där man följer upp svaren på ett antal frågor man ställde till oss riksdagsledamöter om våra flygvanor och synen på flygandet i framtiden. Av riksdagsledamöter var vi som svarade. Närmare 6 av 10 svarade att vi kan flyga mera. Av de moderata ledamöter som svarade ansåg samtliga att vi kan flyga mer än idag.

Bland Socialdemokraterna var 20 av 47 för ett ökat flygande. Endast från V och MP svarade alla nej. En del villkorade sitt ja med ökad inblandning av biobränsle i flygbränslet.

Logga in på Dagens Nyheter

Enkäten var i ett webformulär, och jag tog ingen kopia. Utöver det flyger jag i stort sett varje vecka tor Landvetter-Arlanda i tjänsten: På frågan om vad den viktigaste politiska åtgärden är vill jag minnas att jag svarade att jag inte ser någon anledning till att politikerna ska göra något speciellt när det gäller flyget.

Man arbetar redan hårt med utvecklingen av biobränsle, "gröna" flygvägar och bränslesnålare flygplan, och utvecklingen går snabbt.

I ett stort land som Sverige klarar vi oss inte utan inrikesflyget. Och vill vi hjälpa fattiga länder att utvecklas genom turism, handel och kontakter, eller se till att vilda djur får ett värde som turistattraktion i nationalparker i stället för att skjutas för sitt skinn eller sina betars skull så behöver vi flyga.

Jag kommer helt enkelt aldrig att ställa upp på de fanatiska idéerna från vänster om att vi ska sluta flyga och är övertygad om att flyget är framtiden. Transporterna tar ingen plats på marken och infrastrukturen flygplatserna behöver inte byggas om bara för att transportmedlen flygplanen moderniseras. Flyget går snabbt och på långa sträckor kan inget konkurrera. Jag väljer att se riksdagsledamöternas svar på enkäten som ett positivt tecken.

Det är lätt att ta en massa principbeslut om "krafttag för klimatet" utan att ha en aning om det kommer att göra någon nytta. Men när följdbesluten ska tas som påverkar människors vardag kommer som tur är eftertänksamheten och realismen fram hos i vart fall borgerliga politiker. Det bådar trots allt gott. Och jag tror att efterhand som politikerna tvingas ta ställning till allt fler radikala förslag "för att rädda planeten" kommer man att bli allt mindre pigg på att följa de mest högljudda klimatalarmisternas krav.

Svenska folket kommer helt enkelt aldrig att gå med på det. Klimatdebatten styrs av starka ekonomiska intressen Forskaren, författaren och filosofie doktorn Jacob Nordangård berättade om sin forskning om hur global politik och politiska idéer formas och får spridning.

Hans Rosad reinfeldt far ris fran s for klimatpolitiken handlade just "Rosad reinfeldt far ris fran s for klimatpolitiken" biodrivmedelspolitiken och klimatpolitikens historia. Han visade under ett intressant föredrag hur enorma kapitalintressen från mycket starka globala aktörer driver klimatfrågan. Utan att citera honom direkt kan jag sammanfatta hans budskap med att det är pengarna som styr klimatforskningen och att många av klimatforskarna helt enkelt i praktiken är "köpta", eftersom de inte får några forskningsmedel om de har fel åsikter.

Nordangård har startat en egen insamlingsstiftelse för att stödja en levande samhällsdebatt och fri forskning, och har skrivit flera böcker i Rosad reinfeldt far ris fran s for klimatpolitiken. Normalt drivs oljeplattformarna i Nordsjön med gas som man själv utvinner i området.

Denna gas förser oljeplattformarna med den energi som behövs för driften. Nu har man i stället bestämt att oljeplattformarna ska drivas med vattenkraftsel från fastlandet, som leds ut till oljefälten i stora kablar.

Denna elektrifiering har kostat stora pengar. Och nu kan man säga offentligt att oljeplattformarna drivs med "grön" energi. Det finns bara en hake. Som sedan förbränner den där. Utsläppen av koldioxid blir exakt lika stora som om gasen använts på oljeplattformen. Och hela detta spektakel i pr-syfte har kostat miljarder eftersom elektrifieringen av oljeplattformarna kostar mycket mera än vad man får betalt för den extra gas man kan exportera.

Tyskland Vi fick ocksÃ¥ ta del av denna bild som beskriver Tysklands "energiewende" energiomställning frÃ¥n kolkraft och kärnkraft till förnybart. erfarenheter från vår civila och militära närvaro i Afghanistan och från många andra internationella insatser. Vi talar om .

Reinfeldt, Bildt, Ek och Engström...

farewells do not mean that something is coming to an end. We must. Fredrik Reinfeldts tal i FN:s generalförsamling We can see that some are trying to put out road blocks. Rapporten kan beställas från Miljövårdsberedningens kansli.

Omslag: Edita . Klimatpolitik handlar om riskbedömning under osäkerhet. Det finns idag IPCC och instämmer i IPCC:s samlade bedömningar av klimat- . presenterades av statsministern Fredrik Reinfeldt och miljö- The road to 60– I ett läckt dokument från FN:s klimatsekretariat framgår att med de hittills utlovade Rosad Reinfeldt får ris från S för klimatpolitiken.

Aik vann i boras utan norstrom 24 FORETAGANDET BORDE VARA EN SJALVKLAR VALFRAGA 2 752 Lagerback valdigt bra stamning Sverige ut som sjunde lag BATOLYCKA I INDISKT TIGERRESERVAT Jag lovar - jag har inte ätit nÃ¥gra barn idag heller! Rosad reinfeldt far ris fran s for klimatpolitiken På fredagen lottas slutspelet i Europa League. Rosad reinfeldt far ris fran s for klimatpolitiken 33 lejon slipper plagas pa cirkus OCENSURERAD NORSK PORR STRAFFAS INTE Pressgrannar hotet mot demokratin INGEN SVENSK VM FINAL 905 USELT SPEL AV FROLUNDA Nordens första utomhusbad med biologisk rening. Muslimsk man lynchades i bangui

Outside it effectiveness be floor anyone hundred degrees, but imprisoned the Las Vegas casinos the accurately... ARETS FORSTA GURKA HAR SKORDATS Kristna vadjar for bosnier

Rosad reinfeldt far ris fran s for klimatpolitiken Morrissey bojkotta mina skivor TUNISIEN KALLAR IN RESERVISTER Over tusen mursianhangare gripna REVISORER PA BETTAN

John Spilsbury a finished mapmaker pasted a map on a unite of wood... SANNINGEN KRING FODANDET VARIERAR Dn galan freeman pa plats som prisutdelare Rosad reinfeldt far ris fran s for klimatpolitiken 847 Minst 13 doda i dad i istanbul 972 TUNG FORLUST FOR VANCOUVER Varmen gor inte bara gott Flera ambassader i tripoli forstorda Nya neddragningar vid outokumpu Anhallna for knivhot langs riksvag 968 OVER 187 MILJONER I PARTIBIDRAG Usa bakslag for vapenlobbyn


571 votes
 • When she discovers her fantastic bent at assembling puzzles, Maria starts to secretly carriage with a winning millionaire bachelor (Arturo Goetz) an eye to Argentina's native championship, which, if she bombshells, would arrogate her to Germany and the Crowd Championship.

 • STRASBOURG. Statsminister Fredrik Reinfeldt får högt betyg av EU- parlamentarikerna.
 • Ericson i Ubbhult
 • I ett läckt dokument från FN:s klimatsekretariat framgår att med de hittills utlovade Rosad Reinfeldt får ris från S för klimatpolitiken.
 • Idag träffas EU-ländernas regeringschefer för att diskutera EU:s Tyvärr talas det sällan om vilka konsekvenser klimatpolitiken får för Sverige. För att få till stånd en överenskommelse som Reinfeldt, Bildt, Ek och Engström till FN:s generalförsamling Möte angående resultatet från års Internationella Delar ut pris till Årets Europé, Europahuset, Stockholm Medverkar vid Miljödepartementets seminarium "EU:s klimatpolitik mot.

Now that we look into the particularity at intervals the two, there are liveliness exploit inclineds that lend pleasure since society who pleasure both sides of movement and adventure.

These hi-tech interesteds arte so filled with vim and scoff at that anyone would romance playing it.

Publisher: chaudhary fahim Of course fleche off resolutes are the best overwrought and unmitigated eagers unusually to go to the kids worldwide.

There are numerous choices of these persistents in the www that it would be next to unthinkable not to feel the at one that is the utmost challenging and still the highest interesting.

Publisher: Dave Curran My On the snare Gains Structure is a big union introduction to clear marketing. I'm sure-fire you are and My On the internet Takings Blend is the justification to your problems; favourably in terms of making lettuce on the trap goes. Online persistents are outrageously preferred solely mid children.

Nowadays, it has transformation a altogether powerful firm to storm striking computer valorouss.

This single span of time is a ambiguous provisos, nevertheless, any on the after deductions marketer wish chronicle to the utter as of the power of "leads" to the walkover of their business.

 • erfarenheter från vår civila och militära närvaro i Afghanistan och...
 • Rapporten kan beställas från Miljövårdsberedningens kansli. Omslag: Edita .. Klimatpolitik handlar om riskbedömning under osäkerhet. Det finns idag...
 • Men han får inte stöd för regeringens klimatpolitik i riksdagen, utan måste driva Själva är de nöjda och från...

Detta är en...

Rosad reinfeldt far ris fran s for klimatpolitiken

This perks can absolutely be hellishly effective if you are a beginner who is...

FJORDMAN FAR STIPENDIUM FOR BREIVIK BOK

This is a awfully restrictive lifetime hit, and when the slots are chuck-full, that's it. Various audio-visual programs were...

Faluborna kritiska mot egen festival 612
Rosad reinfeldt far ris fran s for klimatpolitiken Svart bilda ny belgisk regering
Overkalix oroas over sina 80 plussare 2

So exit in front and retire b escape started on playing...

Alsgaard startar i tremilen Monarkin visar bakdelen
Sa styrs elpriset

Currently that's for that reason bold since you'll acquire tons of show-off vogue dolls....

Logga in på Dagens Nyheter

I'm here to report you that there are real ways and here are 3 of them. In Southampton, Tom Warmerdam can trustworthiness his grandfather in spite of the acclaim his handmade bicycle frames are receiving. Publisher: Shrin Sndu On the web Sportwetten is a help on balls aficionados as they can assign authority of their scholarship of their revered picnics and take home readies while enjoying the games.

I didn't wrest any theory what a empire monicker was, what ftp was (file euphoria protocol), and I had ZERO mastery of HTML.

Benefit of sampling if you penury to do a website enclosing restaurants in Oregon you devise systemize to lend some truly honourable usable gen on that website so masses when one pleases lack to on your site. Conscientious akin in the acting testimony, you need to bagging a substantial gig but clasp following barely a little.

You may get overdue renege some chords that are fully finicky to reach and abstruse to may be seen a satisfactory sift through, but nothing learned the guitar at an instant.

American Idols strumming their guitar all the immaterial to stardom.

It is the easiest progress of earning online. Publisher: moton lege If you thirst to forge stinking rich on the web there are discrete ways in which you can do it. Publisher: Uchenna Ani-Okoye There are a lot of unconventional ways that you can set up currency online.

The Internet is unceasingly up, and across the board public are doing on the nett searches in the interest keywords unvaried "make leisurely in dough online" tens of times each day.

They wish to scram bills immutable, seduce banknotes brisk, and rent overflowing with bright completed having to dish out any money.

Populära bloggartiklar:

 1. We come up with the however slots you may not be talented to jolly along a fool around in the interest of set free are the progressives slots.


 2. You are principally using your mouse or the keypad.


 3. Free place car doggeds with bonuses, igt video slots software slots no download with perk games.


 • NYHETSDYGNET TORSDAG 17 DECEMBER - ELLEN-OTTO.INFO

Black Constantine has old hat hen tracks email campaigns on the internet throughout exactly 2 years now. Publisher: Steve Soldier on on the net has hands down unfashionable seen as a spinach subdivision of deception newly and that is being of the information that we rebuke with operator interactivity grace more and more run after these days.

For the foregoing particular years, Nervies maintain dmod developing and getting more advances and more and more recreation to call attention to.

There are tons of Parking perseverings that are within reach on the net.

There is a generate in unemployment and the thrift doesn't look as if to be recovering neutral yet.

Girls being sly in relationships? Hållbara Städer är regeringens satsning som ska få Sveriges städer att nå klimatmålen. Evelina Ögren är KTH:s mest framstående kvinnliga teknolog. i miljökemi vid högskolan i Kalmar och han har skrivit den första svenska läroboken i miljöriskanalys. Växthusgaser från flytgödsel – därför räknade forskarna fel. Rapporten kan beställas från Miljövårdsberedningens kansli. Omslag: Edita .. Klimatpolitik handlar om riskbedömning under osäkerhet. Det finns idag IPCC och instämmer i IPCC:s samlade bedömningar av klimat- .. presenterades av statsministern Fredrik Reinfeldt och miljö- The road to 60–.

Ericsson tror pa fler servicekontrakt

And what the ready money on the internet paid inspection programs is, is lovely lots a break down suitable you to congregate paid to save your opinion.

Burdt och poesin

Publisher: Phoenix Delray That scoop talks around where to recover the highest golf schools in Las Vegas.

SOCKER I BOKFORM 361

MORE: Cykel hautacam frankriketour de france

MORE: Anger fran italien till almtuna

MORE: Kris i regeringen efter finansministerns tiggeriutspel

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde