Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

103.7m FM

Val i ukraina och vitryssland

opinion

Vitryssland är ett låglänt land utan naturliga gränser mot grannländerna. Det högsta berget är bara meter över havet, och landskapet består huvudsakligen av låga berg och kullar.

Nästan en tredjedel av landet är täckt av tät skog.

ellen-otto.info Lettland, Litauen och Polen...

I söder ligger långsträckta myrar som genomskärs av många floder och sjöar som är viktiga transportleder och källor till elektrisk energi. Närheten till Östersjön gör klimatet tempererat, med en medeltemperatur på ca -6 grader på vintern och ca 18 grader på sommaren. Vitryssland brottas med allvarliga miljöproblem från utsläppen i samband med den omfattande industrialiseringen under tiden landet var en del av Sovjetunionen.

En femtedel av landet blev starkt förorenat när kärnreaktorn i Val i ukraina och vitryssland i grannlandet Ukraina exploderade år Utsläppen har gjort jorden obrukbar i många områden.

ellen-otto.info Lettland, Litauen och Polen...

Flera hundra tusen människor var tvungna att flytta och antalet fosterskador och cancerfall mer än fördubblades på kort tid. Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Vitryssland Belarusskulle vi behöva 2. Se indikator för ekologiska fotavtrycket. Dagens Vitryssland befolkades av slavar under de stora folkvandringarna i Mellaneuropa omkring år e.

Området införlivades i Kievriket som växte upp kring Kiev på talet. När Kievriket kollapsade efter de mongoliska invasionerna på talet blev Vitryssland en del av det litauiska hertigdömet, som senare slogs samman med Val i ukraina och vitryssland. Polsk-litauiska samväldet var i konstant krig med sin omgivning under århundraden tills det delades upp mellan grannländerna i slutet av talet. Det mesta av Vitryssland införlivades i det ryska tsardömet. Efter den ryska oktoberrevolutionen förklarade sig Vitryssland självständigt, men efter "Val i ukraina och vitryssland" två år blev landet en del av Sovjetunionen.

Befolkning och språk

Under andra världskriget var landet ockuperat av Tyskland och förlorade mer än en tredjedel av befolkningen. Under åren efter kriget byggdes Vitryssland upp och blev ett av Sovjetunionens viktigaste industricentra. Landet blev självständigt när Sovjetunionen upplöstes Vitryssland styrs av en president som leder parlamentet, är statschef och överbefälhavare. Sedan har landet styrts av Alexander Lukasjenko som intagit en alltmer auktoritär hållning.

Lukasjenko har avsatt ett antal ministrar, blivit omvald i odemokratiska val och ändrat konstitutionen för att utöka sina befogenheter. Han har sökt närmare samarbete med Ryssland och föreslog i slutet av talet att de båda länderna skulle ingå i en separat union. Den nationella säkerhetstjänsten KGB håller den politiska oppositionen i ett järngrepp och det är Val i ukraina och vitryssland att demonstrera mot regeringen. Vitryssland har vid upprepade tillfällen kritiserats för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

Medierna är helt kontrollerade av staten. En av orsakerna till att Lukasjenko har hållit sig kvar vid makten är att Vitryssland har lyckats behålla en av de högsta levnadsstandarderna bland de forna Sovjetrepublikerna tack vare en välutbyggd industri. Landet har ett starkt band till Ryssland och låter deras oljerör gå genom Val i ukraina och vitryssland för export till Europa. Mer än 80 procent av den ekonomiska verksamheten i Vitryssland ägs och kontrolleras av staten.

Efter självständigheten blev flera sektorer privatiserade men sedan Lukasjenko kom till makten har de flesta av dessa återgått i statlig ägo. Vitryssland har omfattande tung industri som fortfarande drivs som under Sovjettiden, med stor vapen- och maskintillverkning.

oberoende valobservatörer från Vitryssland greps...

Ett välfungerande jordbruk gör att landet slipper importera många livsmedel och den höga utbildningsnivån innebär att industrin har en stadig tillgång till kvalificerad arbetskraft.

Vitryssland är beroende av att importera energi och Ryssland förser landet med billig gas, vilket är avgörande för att det nuvarande ekonomiska systemet ska fortsätta att fungera. Vitryssland kämpar med korruption Val i ukraina och vitryssland hög arbetslöshet. Landet drabbades hårt av den globala finanskrisen år och tvingades ta stora lån från Ryssland och den internationella valutafonden IMF för att undvika konkurs. IMF har krävt att Vitryssland ska genomföra ekonomiska reformer för att avreglera och privatisera ekonomin.

Här kan du ta reda på värden för Vitryssland Belarus för alla indikatorer senaste rapporterade året. Du kan på ett enkelt sätt jämföra dessa värden med värden från ett Val i ukraina och vitryssland land. Klicka på en av knapparna för att få mer information om indikatorn. Geografi Vitryssland är ett låglänt land utan naturliga gränser mot grannländerna. Vitryssland Belarus Enhet Visa graf Areal Kvadratkilometer Arealanvändning, odlingsbar mark 27,9 Procent för total landareal Landområden täckta av skog 41,6 Procent.

Efter den ryska revolutionen var...

Vitryssland Belarus Enhet Visa graf Befolkningsantal 9 invånare Antal fertila 1,5 Antal barn per kvinna Jämställdhet - Index Val i ukraina och vitryssland skevfördelning mellan könen 0, Skala: Vitryssland Belarus Enhet Visa graf Barnadödlighet 3 Antal per levande födda Antal unga mödrar år Data saknas Levande födda per kvinnor år Graviditetsrelaterad dödlighet mödradödlighet Data saknas Dödsfall per levande födda Tuberkulosfall 58 Antal fall per inv.

oberoende valobservatörer från Vitryssland greps av polisen på onsdagen, strax innan de skulle åka till Ukraina för att övervaka presidentvalet på söndag. Vitryssland var en av de rikaste republikerna i Sovjetunionen och blev 23,4 %, ryska (officiell) 70,2 %, andra (polska och ukrainska minoriteter) 3,1 % blivit omvald i odemokratiska val och ändrat konstitutionen för att utöka. Enligt FN har fler än 10 människor dödats i Ukraina sedan konflikten.

Navigeringsmeny

Europaparlamentet har varit mycket aktivt när det gäller att övervaka val i Ukraina .

MORE: Solvalla om kaoset pa atg det blir oroligt

MORE: Jonson djurgardens kvalhjalte

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde