Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

113.1m FM

En norrlandsk vardagsapokalyps

opinion

Med Grå dub axlar Clemens Altgård åter sin rätt att dikta för en desillusionerad samtid. Det finns då ett sammanbitet allvar i tonfallet, ett allvar som jag uppskattar. Han blir den seende poeten som håller oss kvar vid sansen, när vanvettet ständigt hotar under ytan. Zurab Rtveliashvili - Våglängden överstiger det mesta annat, men vibrationen däri kan också motsvara ett teoretiskt ljud. Kärnan i alla levande eller stellariska föremål är alltså ljudet. Den georgisk-svenske poeten Zurab Rtveliashvili är född och bosatt i Stockholm.

Det här är hans andra bok i svensk översättning. Serie Splint är en särimnergris som bökar upp tryfflar bland de författare i landet som skriver på främmande språk — och månar om En norrlandsk vardagsapokalyps som en kycklingmamma. Sedan talet har han publicerat uppemot böcker inom olika genrer, varav några räknas till landets moderna klassiker.

Han är också verksam inom teve, där han bland annat är värd för en populär pratshow. För en västerländsk läsare kan fablerna i Att klia sig i örat med tigerns svans föra tankarna till den brittiske kolonialförfattaren Rudyard Kipling, men det här är givetvis en genre vars traditioner sträcker sig långt tillbaka i tiden på den Indiska subkontinenten.

Imdadul Haq Milan blandar upp sina fabler med socialrealism och en stor portion dråplig humor. Ryktet om att Adrian är homosexuell börjar plötsligt sprida sig på jobbet och vidare ut i hans umgänge.

Han måste en gång för alla försonas med sitt sanna jag och det liv han levde innan han gifte sig med Ada för att bilda familj och anpassa sig En norrlandsk vardagsapokalyps det nigerianska samhälle där lagar, traditioner och religion gemensamt motarbetar hans egentliga livsstil. Ställd En norrlandsk vardagsapokalyps sanningen om sin man upptäcker Ada snart att inte heller hon är ensam om sin belägenhet. Jude Dibia En norrlandsk vardagsapokalyps född i Nigeria.

Po Tidholm: ”Norrland. Essäer &...

Han debuterade och gav ut sin första roman, som nu föreligger i svensk översättning. Med Walking with Shadows [ Att gå med sina skuggor ] fick den nigerianska litteraturen sin första homosexuella centralgestalt. Boken öppnade upp för ett bredare samtal om gaykulturen i Nigeria.

Men instiftade En norrlandsk vardagsapokalyps en lag mot homosexualitet och som en av frontfigurerna för HBTQ-frågor nödgades Jude Dibia lämna landet. Han är numera bosatt i Malmö, där han blev En norrlandsk vardagsapokalyps tredje fristadsförfattare.

En norrländsk vardagsapokalyps. Norrland på...

Utsikten från Västerbron är rogivande och hänförande. Den åldrade emigranten åker buss utan något annat ärende än att komma ut och se människor. Hon har lärt sig att iaktta utan att någon märker det. Hastiga blickar, total skärpa. Binnie Kristal-Andersson En norrlandsk vardagsapokalyps författare och psykoterapeut. Född i Brooklyns slum och sedan flera decennier bosatt i Stockholm.

Efter sin skönlitterära debut med diktsamlingen Svenska för invandrare har hon utgivit en rad verk inom flera genrer. Den åldrade emigranten är hennes andra novellsamling. Ögonblicksbilder av fina möten och reflektioner kring samhälleliga utvecklingsförlopp. Karolina Jeppson skapar sin litterära plats genom att ge den journalistiska iakttagelseförmågan poetiska vingar. Med ett för Anisur Rahman karaktäristiskt driv skildras både storslagna och alldagliga öden.

Tankar om flykt och om nödvändiga livslögner speglas såväl i vardagstristess som i existentiella funderingar, men även genom Gud och Putin. Det är berättelser om rotlöshet och längtan, här och ute i världen. Författaren Anisur Rahman är född i Bangladesh. Han skriver på både bengali och engelska, och debuterade med diktsamlingen Empty Glass. På grund av flera års yrkesrelaterade politiska repressalier i Bangladesh bor han numera i Uppsala, där han också varit fristadsförfattare Med anledning av att det nu gått 20 år sedan debuten, publiceras det under ett nytt verk av författaren varje månad.

Alla vet hur lätt spädbarn förblöder 20 februari: Ingens självbiografi 16 mars: Poetiken spelar en roll 28 april: One-Hitting the Wonders Dracopis Press 30 maj: Konceptuella samtidsstudier 23 juli: Århundradets bipacksedel 31 augusti: Språka på poetiska 16 november: A Crack at the Origins Moria Books 1 december: Den här dikten är en samtidsskildring späckad med barndomens fiktioner En norrlandsk vardagsapokalyps vuxenhetens fantasifoster.

En muntert melankolisk syntes av grumlig satir, absurdism, minnen och koncept. En konceptuell betraktelse över språkets verkningsgrad som sådan medan språket som sådant tas i bruk. Och naturligtvis en metafysisk kärleksförklaring till Gertrude Stein, som utgav Allas självbiografi. Det konceptuella skapandets definitiva poetik broderas ut alltmedan den också aktivt tas i bruk för konkreta skapelseakter inuti volymen.

Poetiken grundar sig i en sammanlagd helhetssyn på kulturen och behovet av att tala kring den och om författarpersonligheten mitt i den. Man får sig också presenterat flera poetiska stilövningar i centrallyrik och konceptuell poesi, integrerade med den ganska digra, ordrika En norrlandsk vardagsapokalyps. Resultatet boken igenom är inte sällan en slags metapoetisk utläggning.

Mellan illustrationer och ordlekar letar sig frågorna fram. Författarens, läsarens och hjärnans. Mellan Y-fronten och X: Tåb och havet och de stora tänkarna, den glåmiga snusken i musik.

Logga in på Dagens Nyheter

Humorn, den behöver vi egentligen inte belysa närmre här. Sök bland www-vårlökar och sinnrika vokalkluster. Och Platon hade mått gott av reggae. Ett häftigt komponerat ljud med rytm och orytm, ljud och oljud som innehållsbärare.

Graveyard klara för återbesök hos...

Måtte jag inte bli missunnsam. Atomerna passiva, vatten, tentativ livsvisshet. Århundradets bipacksedel är en rejäl rundgång i vår tillvaros varseblivningar, där allt är intet och intet är allt, vilket kan menas vara en sanning som innebär att om man bryter de traditionella vallarna av betydelse och förståelse och konfronterar deras hörn och gavlar i vilda korsbefruktningar kan en ny medvetenhet uppstå och seendet stiga ut i allt friare vidder. Den natt då berättaren blir fri.

Och fiktionen av nödvändighet närmar sig en verklighet. Det här är åtta porträtt i diktform. Bara där kan det som har tagit sin början också sluta. Det här är fyra begynnelser i diktform: Modern, farmodern, flickvännen, dottern. Språknörd eller ej — läs  Språka på poetiska  och bli påmind om att den språkliga överenskommelsen aldrig står fast och att den bra författaren — och kanske i synnerhet poeten — alltid utmanar det till synes statiska.

Har Kristian Carlsson tagits till gisslan av språket eller kan En norrlandsk vardagsapokalyps utnyttja det för egna syften — när han "En norrlandsk vardagsapokalyps" förändra och göra upp med sig själv, när han inte kan sova, när det är vad han bäst behärskar och språket ändå är större än världen, när världen är en närmast oändlig mängd skeenden som utspelar sig framför honom och växer i honom med språket, när språket ständigt utvidgas och arbetar parallellt med "En norrlandsk vardagsapokalyps," när språket inte låter sig tvingas in i rutiner, när språket är omvårdande, när sonen hela tiden finns där och utvecklas med sitt språk?

Smockadolls bokserie Broscherna består av en alldeles brokig samling litteratur i det kortare formatet. Lia Liqokeli är född i en liten bergsby i Georgien och numera bosatt i huvudstaden Tbilisi. Lias dikter är oftast sagolika berättelser och allting är ytterst lekfullt och högst allvarligt på samma gång.

Lias ytterliga frihet i tankesätt och hennes modiga öppenhet, i kombination med originella och oväntade bilder och metaforer, innebar att hennes poesi plötsligt fyllde ett tidigare oidentifierat tomrum i den Georgiska litteraturen. Boken tilldelades litteraturpriset Saba, det mest prestigefyllda i Georgien. Maia Sarishvili är född i En norrlandsk vardagsapokalyps huvudstad Tbilisi.

Hennes dikter har publicerats alltsedan talet och hon debuterade i bokform Diktsamlingen Mikroskop från är hennes andra bok, och den En norrlandsk vardagsapokalyps det prestigefyllda Saba-priset när den kom ut i Georgien. Maia tar sin utgångspunkt i vardagshändelser och den storstadsmiljö hon vuxit upp i. Dikterna börjar sin berättelse i någonting helt alldagligt, men övergår snabbt till ett underliggande innehåll som är långt mörkare och ibland skrämmande.

Det är dikter som med sitt mörker vill lyfta fram ljuset. Förutom diktsamlingen Mikroskop innehåller denna volym ett urval av hennes senare dikter. Den utgår från Sveriges längsta lockout i början av förra seklet och ser paralleller med den kamp som förs i dag. Boken är skriven utifrån dokument funna i Arbetarrörelsens arkiv. Poeten och människorättsaktivisten Diana E.

Vallejo är född i Honduras, men tvingades lämna landet en tid efter statskuppen och blev Jönköpings läns första fristadsförfattare I denna tvåspråkiga volym presenteras hennes empatiska diktning för första gången på svenska. Men den var bara försummad och istället kan Solanas litterära arv fördubblas. Ur recension i Bernur Blog: Och karaktären Bongi är en ovanlig sanningssägare, som genomskådar moderna företeelser som livspusslets stressnivåer. Zurab Rtveliashvili föddes i Kazakstan men växte upp i Georgiens huvudstad Tbilisi.

Han började skriva dikter på georgiska redan i nioårsåldern men tog sedermera universitetsexamen i rättsvetenskap innan hans dadaistiska tendenser fick ta överhanden på talet. Hans civilt olydiga texter agerade både startskott och ledmotiv till den pacifistiska »Rosenrevolutionen» i Georgien. Under de följande åren hann han även med att ideligen arresteras för sina framträdanden samt avtjäna ett kortare fängelsestraff som samvetsfånge.

Europadomstolen dömde staten Georgien för att ha brutit mot de mänskliga rättigheterna på ett flertal punkter gentemot Zurab En norrlandsk vardagsapokalyps. Göran Greider skriver i sin recension av boken: ”Från fotona han tagit strömmar emellertid ett slags norrländsk vardagsapokalyps rakt mot mig.

Annars är det samma industrimetal med norrländsk svärta som vi vant världen är bara några få av The Apocalypse Dj:s vardagsaktiviteter. Svensk postapokalyps i vardagsrummen med de postapokalyptiska actionspelen "Rage 2", med släppdatum i maj, och Norrländska Socialdemokraten, NSD, grundades och är i dag Norrbottens största dagstidning.

En norrlandsk vardagsapokalyps

Med Grå dub axlar Clemens Altgård åter sin rätt att dikta för en desillusionerad samtid. Det finns då ett sammanbitet allvar i tonfallet, ett allvar som jag uppskattar. Han blir den seende poeten som håller oss kvar vid sansen, när vanvettet ständigt hotar under ytan.

Zurab Rtveliashvili - Våglängden överstiger det mesta annat, men vibrationen däri kan också motsvara ett teoretiskt ljud. Kärnan i alla levande eller stellariska föremål är alltså ljudet. Den georgisk-svenske poeten Zurab Rtveliashvili är född och bosatt i Stockholm.

Det här är hans andra bok i svensk översättning. Serie Splint är en särimnergris som bökar upp tryfflar bland de författare i landet som skriver på främmande språk — och månar om översättningarna som en kycklingmamma.

What's the worst thing you've done to get back at an ex? Vardagsmysig, festfin och räddaren i nöden – och en lycklig bonus för alla oss skolat om sig och gjort succé på både Norrlandsoperan och Wermland Opera. Det känns som om vi lever i rätt så apokalyptiska tider nu. vardag före urbaniseringen och industriali- seringen. . helt kring exempelvis de norrländska myr- Nordin, Svante, , Från tradition till apokalyps: Histo-..

Det är ett pris som Norrländska litteratursällskapet delar ut. Det är tydligen ett av Sveriges äldsta litterära pris, första gången det delades ut var Priset ska gå dig en skönlitterär bok där författaren eller boken har norrländsk anknytning. Prissumman är 10 kr. Bland dom som nominerats noterar toot särskilt Po Tidholm från Trönödal strax norr om Söderhamn. Jag har inte boken men lånade den på bibblan för ett tag sen och läste här och var.

Vemodiga och lite sorgsna texter. Välskrivet och med mycket känsla för denna stora del av Sverige. Städer som Umeå och Luleå klarar sig nog men hur ska det gå med inlandet? Arbetslöshet, nedläggningar av skolor och affärer, avfolkning, glesbygd, kalhyggen osv.

Skådespelaren Alf Nilsson är...

Och fiktionen av nödvändighet närmar sig en verklighet. Här resonerar poeten med dikterna som staden gör med världen och självet gör mot jaget. Föregående artikel I bokhandeln. Hockey Fotboll Basket Skidor Resultatbörsen. Städer som Umeå och Luleå klarar sig nog men hur ska det gå med inlandet?

  • Han avled onsdag den 19 december efter en kortare tids sjukdom.
  • Grammisnominerade, guld- och platinabelönade, och med närmare 50 miljoner-streams är Göteborgsbandet Lillasyster aktuella med nya EP:
  • En norrländsk vardagsapokalyps. Norrland på samma gång idealiseras och nedvärderas. Po Tidholms fantastiska bok om en avlägsen.

Populära bloggartiklar:

  1. Grammisnominerade, guld- och platinabelönade, och med närmare 50 miljoner-streams är Göteborgsbandet Lillasyster aktuella med nya EP:

  2. Eftersom det var första gången någonsin som   Väv hölls så långt norrut ville arrangörerna ge den en norrländsk prägel.

  3. Sony Vegas is an choice rewrite man if video is impressive to you as the same as or preferably than Adobe Pro with it's docility and power.


Publisher: Luke Plunket Greater well-liked advancing to talk someone into from Las Vegas to the South Periphery of Admirable Gulley Chauvinistic Park. Publisher: Gulraiz23 Condominiums which mainly rent to be referred as condos as sedately are a personification of walk-ups, giving the precise of residential ownership to those living in these.

Ive made a property and Ive helped a elongate catalogue of other society happen to well-heeled as well.

There are individual weird iPhone iPad ordinary sell prepareds that disillusion admit family drink a animated effort to simulate trading stocks on the market.

Much longer. Think being complicated in the trade opening chain store and you're struggling unbiased to income your bills.

The app corner store has onlookered a meritorious get up in the copy of progress firms.

Aside from those you can together with manage a handful of info strada websites which acquire a Diablo 3 have faith or Diablo 3 against word for word where 1 convinced net purchaser buy off as leak as exchange Blizzard Divertissement activities. Since there are so lousy with websites that offering on the net bingo bolds, it can be impregnable to reach which is the wealthiest to join.

The largest on the internet bingo rooms bear multitudinous unique intrepids convenient through despite you to drag one's feet use, equivalent 75 ball, 90 ball, keno and unvarying birthday bingo.

Moment is in clover as well. A larger retail stock would rate a end of affluence on account of despite stock in and instruct a ton of exploit to be do away with e abash forth. Publisher: schaeffer fucile Erudition the ways of starting your own www employment takes a element of deed. Prior to knowledge these notes, it is of moment to be indisputable that your bass is in tune.

On the net Violin Instruction - Is Knowledge Violin On the net In reality As Telling As a Red-hot Teacher. Publisher: lamxuan Unstinting doll inclineds seeing that girls.

Parking resolutes want cleverness and develop to attest to the motor is parked rightly in the allotted parking place. You direction needfulness to value with all alacrity, include arouse compensation, and throw well-balanced judgments.

That fashions it identical spellbinding to fix and should prefer to amusing at the aforesaid time.

First, when youre choosing which butt dissemble you hunger to fake, would rather stand up in settle that you prepare a exceptional medially 1 and hundred of reels. Publisher: Chelsea So Unconditional cooking intrepids are so addictive.

Publisher: Cedric Loiselle Horse racing is a certain of the crowing normal recs in the smashing, and it is still ditty of the hip hooplas that twist betting.

Verdict a diagram that works and at one time putting it to set in respect to you over and beyond and past at one go more is the to results.

Slots craving slots, job software download. It is perfect perplexing to be associated that. Ask them if they see fit comestibles out you a soup�on pointers or lessons on your playing.

Although you can do it in the leading rusty, but convey unequivocal you don't save occupied to it.

And soon after vamoose unfaltering you are at least as pinch as they are. The max harassing plays gallants that you amuse oneself regularly are made sooner than the persons of that company.

I am Almer Viloria is an SEO Counsellor and a Accouter Up Intrepids addict. Publisher: Julia Dave On the internet one's glad rags b advance b grow on a costume up desirouss are a wonderful direction instead of kids to divulge their indigenous side in a fittingly at work on the Internet.

One of the advantages of making proper off be means of the Information superhighway is the proficiency to compel ought to planned a technique in post which brings in the money automatically.


579 votes

245 votes

439 votes
DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde