Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

133.5m FM

Veterinarer ska inte styra avelsarbetet

opinion

Djurskyddslagstiftningen kring avel är tydlig. Avel som medför lidande är onödigt lidanded et vill säga oacceptabelt och olagligt. Så säger Frida Lundmark doktor i husdjursvetenskap.

Här reder hon ut lagstiftningen som styr aveln i Sverige. Avel med sådan inriktning att den kan medföra ett lidande för djuren är förbjuden, enligt 29 § Djurskyddsförordningen.

Samtidigt visar trubbnosuppropet som kom ifjol, vilket vi skriver mer om i Veterinarer ska inte styra avelsarbetet artiklar och Eva Erikssons djurskyddslagutredning SOU Räcker lagstiftningen, Frida Lundmark, doktor i husdjursvetenskap?

Lagstiftarna anser uttryckligen att avel som medför lidande är onödigt lidande, det vill säga oacceptabelt och olagligt.

Den lider av sjukdomen syringomelia...

Frågan man kan ställa sig då är om samhället i stort an­ser att denna typ av avel är ett nödvändigt lidande för att vi människor ska få nöje och nytta av våra djur? Kan det bli ändringar i den nya djurskydds­lagen? Ett förslag var en ny skrivning: Djur ska avlas på ett sådant sätt att de Veterinarer ska inte styra avelsarbetet kan föda fram sin avkomma.

Avel ska ha sådan inriktning att den ger avkom­man normala kroppsfunktioner såsom att kunna andas och röra sig obehindrat och kunna använda sina sinnen utan att det medför lidande. Anser du att det behövs förändringar i lagstiftningen?

Det kanske också kan ha viss statuseffekt att höja upp huvudparagrafen om avel till djurskyddslagen, idag finns den nämligen i förordningen.

VETERINÄR- kongressen 2019 - katholm.com

Samtidigt, att förändra lagstiftningen tror jag dock endast är en liten del för att få till större förändringar. Avelsparagrafen i L är ju tydlig vad gäller hund och katt. Kunskapen om de lidandeproblem viss avel ger måste spridas i samhället, understryker Frida Lundmark. Inte minst eftersom efter­frågan på vissa av dessa raser verkar vara stor.

Okunskapen gäller även lantbruksdju­ren, betonar hon. Samti­digt är mycket av aveln, både på sällskapsdjurs-och lantbruksdjurssi­dan, internationell, och svenska regler gäller bara i Sverige, så en­samma "Veterinarer ska inte styra avelsarbetet" vi inte vända skutan.

Vad kan vi i Sverige göra? Kontroll- myndig­heterna behöver stöd i hur de ska hantera lagstiftningen när fall av avel som medför lidande upptäcks. Problematiken med avel som medför lidande måste även lyftas in­ternationellt. Ett bidragande problem är ju hur rasdomare av exempelvis hund väljer att tolka de egna rasstandarderna. Just nu är betänkandet om en ny djur­skyddslag under beredning inom regerings­kansliet och planeras presenteras under år I Djurskyddslagen 12 kap 2 § står: Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela före­skrifter om villkor för eller förbud mot avel med sådan inriktning som kan medföra lidande för djuren eller påverka djurens naturliga Veterinarer ska inte styra avelsarbetet.

Vid avel inom små populationer...

I Djurskyddsförordningen 29 § skriver regeringen att Jordbruksverket får meddela föreskrifter om förbud mot eller villkor för avel med sådan inriktning att den kan påverka djurens naturliga beteen­den.

Avel med sådan inriktning att den kan medföra lidande för djuren är förbjuden. Jordbruksverkets föreskrifter om hål­lande av hund och katt L 25 § säger: En tik eller en honkatt som har förlösts två gånger med kejsarsnitt får fortsättningsvis inte användas i Veterinarer ska inte styra avelsarbetet. I föreskrifterna rörande övriga säll­skapsdjur 4 kap 3 § L 80 står: De djur som nedärver missbildningar, eller andra egenskaper som medför lidande för avkomman eller negativt påverkar avkommans naturliga funktioner, får inte användas i avel.

OM DE KAN VI INTE...

Föreskrifterna om avelsarbete L Nötkreatur, svin, hästar, får och getter, som visat sig nedärva letalanlag, defek­ter eller andra egenskaper som medför lidande för avkomman eller negativt påverkar avkommans naturliga beteende eller som med stor sannolikhet nedärver sådana anlag, defekter eller egenskaper, får inte användas för reproduktion. Renrasiga avelsdjur av nötkrea­tur, svin, får och getter samt hybridavels­svin, som godkänts för avel efter prövning som utförts enligt gemenskapsbestäm­melser i annat land inom EU, ska anses som godkända för detta ändamål också i Sverige.

Main navigation - Mobile

Ansvarig utgivare och redaktör: Katarina Hörlin, 28 32 katarina. Åsa Hagelstedt, 28 37 asa. Katarina Hörlin Nytt år - ny djurskyddslag. En tidning från organisationen Djurskyddet Sverige.

Om lagstiftningen som styr aveln Publicerad den 1 december, av Katarina Hörlin. Det här inlägget publicerades i Okategoriserade och har märkts med etiketterna avelFrida LundmarkHusdjursvetenskaplagstifningSLU. Fiskars välfärd har länge varit ett eftersatt område. Nu satsar EU på att öka den. En undergrupp och en stor enkätundersökning om medborgarnas inställning till fiskvälfärd öppnar för Hjälp skräckslagna djur att klara fyrverkerierna under nyårshelgen Publicerad: Mattar och hussar flyr till ensliga stugor.

De tar in på fyrverkerifria hotell. Allt för att skona sina djur från skräcken när fyrverkeriregnen viner. Här har vi samlat Så enkelt gör du julen mer djurvänlig Publicerad: Gör den till en strålande högtid för alla djur, tama som vilda.

I år med lite extra fiskfokus. Hårt tryck på landets katthem Publicerad: Vissa tvingas avvisa fler katter än de kan ta emot. Det visar en undersökning som djurförsäkringsbolaget Sveland presenterar idag. Undersökningen utfördes i november i år Förslag om jakt med pilbåge ska utredas vidare Publicerad: Stort EU-möte om grisars välfärd Publicerad: Djurskyddsexperter har laddat med vetenskapliga argument för att få stopp på Om Djurskyddet Sverige Djurskyddet Sverige är med sina cirka 10 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer.

Vi är en Veterinarer ska inte styra avelsarbetet organisation med runt 50 anslutna djurskyddsföreningar. Djurskyddet Sverige vill att alla djur ska ges möjlighet att utföra sina naturliga beteenden och att djurens livskvalitet ska förbättras.

Om tidningen djurskyddet Ansvarig utgivare och redaktör: När veterinärintyg åberopas för en hund ska detta vara utfärdat på av SKK godkänd och inte Veterinarer ska inte styra avelsarbetet på utställning delta med avels- eller uppfödargrupp, som: . Styrkande av detta ska då finnas via intyg av veterinär, läkare. Vid avel inom små populationer styrs rasutvecklingen oftast till största delen av utländska uppfödare. navelbråck, merlefärg, tillämpning av genetiska tester i avelsarbetet) och utställningsresultat samt centralt registrerade veterinärdata.

eller för hunden vardagliga situationer ska inte användas i avel. Intyget kan även användas för hundar som inte är regist- rerade i SKK.

Main navigation

ska beskrivas och en veterinär ska göra en klinisk hundar med mindre utpräglad kortskallighet i avelsarbetet I många fall styr framgångarna vid utställningen val av.

MORE: Fuskare far det tuffare i halo 3

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde