Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

91.4m FM

Styrelsen i sjukvardspartiet hoppar av 3

opinion
Han polisanmälde Landin och delar...

En av sjukvårdens största utmaningar handlar om att få patienter att söka vård på rätt nivå i sjukvårdssystemet. Blir Styrelsen i sjukvardspartiet hoppar av 3 inte tillgänglig i människors närhet riskerar vi att allt fler söker vård på akuten istället för på vårdcentralen, förklarar Nille Niilimaa från Dalarnas Sjukvårdsparti. De mindre vårdcentralerna har en jätteviktig funktion genom att ta emot dessa patienter och så slipper vi sätta patienterna på hjul och få långa restider som belastar miljön, berättar Nille.

Uppmuntra öppnandet av fler små vårdcentraler Hur ska vi då kunna motverka den här utvecklingen med onödiga akutbesök? Vi på Dalarnas Sjukvårdsparti är den främsta garanten för att alla i hela Dalarna ska få tillgång till nära sjukvård.

Dessutom bör landstinget uppmuntra etablerande av flera mindre vårdcentraler, såväl i offentlig eller privat regi. Hur ska det gå att kunna öppna flera små vårdcentraler? De allra minsta vårdcentralerna kan bestå av så litet som 1 läkare och 1 sjuksköterska. "Styrelsen i sjukvardspartiet hoppar av 3" med denna bemanning kan de göra stor nytta och ge tillgänglig vård för flera. Riskerna med att det är för långt till närmaste vårdcentral är att det finns patientgrupper som drar sig för att söka vård.

I det fallet fördröjs vårdinsatsen och det som först varit ett mindre problem kan bli allvarligt och i slutändan leda till akutvård berättar Nille. Söker fler vård i tid blir det en besparing för landstinget Vill du utveckla vad vinsterna blir med närmare och decentraliserad sjukvård? När patienter drar sig för att gå till vårdcentralen och istället väntar tills de måste få akutvård, innebär det förutom ökat lidande även stora kostnader.

Är det några grupper som drar särskilt stor nytta av nära vård? För barn och barnfamiljer kan det vara svårt att få ihop en lång resa till vårdcentralen med livspusslet. Närmare till vårdcentralerna gör att fler söker vård i tid och det undviks akutbesök. Detsamma gäller gruppen medelålders män och äldre, som vi vet ofta söker vård för sällan och för sent. Med en närmare sjukvård tror vi att landstinget kan göra stora besparingar när högt blodtryck, hjärtproblem och andra problem upptäcks i tid avslutar Nille Niilimaa för Dalarnas Sjukvårdsparti.

Prenumerationsmeny

Vill du hjälpa oss i vårat arbete? Dalarnas Sjukvårdsparti arbetar för att den nära sjukvården ska utvecklas till nytta för medborgarna och att hälso- och sjukvården prioriteras i landstingets verksamhet.

Partiet är ett oberoende parti, som efter valet valde att samarbeta med Alliansen. Detta är en annons framtagen av Sjukvårdspartiet Styrelsen i sjukvardspartiet hoppar av 3 Dalarna. Dalarna är ett stort län. För att få Styrelsen i sjukvardspartiet hoppar av 3 likvärdig tillgänglig vård för alla krävs att vården decentraliseras kräver Dalarnas sjukvårdsparti.

När det blir närmare till vårdcentralen kan vi minska vårdkostnader såväl som lidandet för den enskilde och onödiga besök på akuten undviks. Läs mer om vårat valprogram här! Efter stormen i Sjukvårdspartiet – Stig Zettlin hoppar av som ordförande: "Inte roligt att hålla på" · I ett mejl skickat till Allmänt | 3 dec En majoritet av styrelsen i Sjukvårdspartiet Gävleborgs har efter ett möte uppmanat ordförande Annons.

För att få en likvärdig tillgänglig vård för alla krävs att vården decentraliseras kräver Dalarnas sjukvårdsparti. När det blir närmare till vårdcentralen kan vi minska. Sedan dess har Sjukvårdspartiet Västra Götaland inte varit riktigt nära en plats i fullmäktige. Han var tidigare sverigedemokrat men hoppade av efter interna stridigheter i Skara 3 Els-Marie Ragnar, Hälleviksstrand Magnus Harjapää från Grästorp blir ersättare i regionstyrelsen men kommer i praktiken.

Dagens Nyheter

MORE: Wonder hoppar av israel gala

MORE: Bemanningsforetag hoppar av ams projekt

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde