Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

131.9m FM

Tornealven fortsatter att stiga

opinion

Norrbotten uppdaterad Det råder fortfarande extremt höga flöden av vatten i länet. SMHI har utfärdat sex varningar och samt risk för gräsbrand. Den snabba snösmältningen i landets nordligaste delar har lett till så stora vattenflöden att SMHI går ut med klass 3-varningar för flera områden norr om Skellefteå.

Under lördagen la finska räddningstjänsten ut barriärer kring Torneälven för att klara av de höga vattenflödena. Nu har Myndigheten för skydd och beredskap skickat upp meter barriär till Norrbotten, uppger SR Norrbotten. En lastbil körde hela natten för att nå Luleå under söndagsförmiddagen.

I Kustlandskapet mellan Råneälven och Bsykeälven har SMHI gått ut med en klass 3- varning Tornealven fortsatter att stiga betyder att Tornealven fortsatter att stiga är extremt höga flöden som råder.

Flödena i små och medelstora vattendrag förväntas på många håll uppnå klass 3-nivå under helgen. Under söndagseftermiddagen omfattar klass 3-varningen även inlandet mellan Råneälven och Piteälven.

Mer läsning

Lena Leffler Bilden är tagen i Boden och på det här sättet ser det ut just nu på en rad platser i de södra länsdelarna. Flödena kommer då att uppstå i ett större område och bli kraftigare.

Vi hoppas dock att ”Fakta...

Tornealven fortsatter att stiga Västerbottens kustland och Norrborrbottens kustland och inland finns en klass 2-varning utfärdad. Flödena i små och medelstora vattendrag stiger snabbt i samband med snösmältningen. Klass 2-nivå har nåtts i vissa vattendrag och väntas nås på fler håll under de kommande dagarna. Flödena förväntas därefter fortsätta stiga. Nu vallas delar av Boden in. Vårfloden ställer till det. Lena Leffler Så här ser det ut från Hildursborgshållet.

Gällande Torneälven gäller en klass 1-varning som betyder höga flöden. Flödet förväntas uppnå klass 1-nivå under söndagen och därefter fortsätta öka. I Kalixälven är det mycket höga flöden och en klass 2-varning är utfärdad och vattenmängden förväntas fortsätta stiga. Malin Andersson En Tornealven fortsatter att stiga 3-varning är utfärdad för länet.

Samtidigt som vattennivåerna fortsätter att stiga varnar SMHI för att det under söndag eftermiddag är stor risk för gräsbrand i de snöfria områdena. Många fastigheter hotas att skadas av Piteälvens höga flöden. Då kan vågskvalpet efter båtar blir förödande. Jag förstår att många är nyfikna och sugna att i det fina vädret ge sig ut på älven.

Vågorna efter båtarna kan ställa till stor skada för stugägare längs älven, säger Margareta Lundberg, säkerhetssamordnare i Älvsbyns kommun. Vattennivåerna i Piteälven är höga. På söndagen var älven som högst 5,64 meter. Men tendensen är just nu att Tornealven fortsatter att stiga mattas. Däremot ökar tillrinningen i fjällen. Har vi tur så sammanfaller inte fjällfloden med vårfloden längre ner mot kusten.

Men det är ju fortsatt varmt i Piteälvens källflöden så än kan vi inte blåsa faran över. Extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Klass 3 är den allvarligaste varningsklassen för höga flöden. Mycket höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt mellan vart tionde år och vart femtionde år. Översvämningsproblem på utsatta ställen. Om prognosen ändras till ännu kraftigare flöden uppdateras varningen till en högre varningsklass.

Höga flöden i vattendrag på en Tornealven fortsatter att stiga som uppkommer i snitt mellan vartannat och vart tionde år. Kan medföra mindre översvämningsproblem. Norrbottens-Kuriren är Luleås största och Norrbottens äldsta dagstidning, grundad Under många år var tidningen ett familjeföretag och drevs av familjen Isakson fram till Sedan ägs Kuriren av NTM-koncernen.

Här finns information om sponsring och andra samarbeten. D Dagens luleåbild Dagensros Dagsländan Dokument. L Lagfart live Luleå Lunchguiden. T talang Tips Tornedalen tv TV. V Väder Valet Vintersport.

giftiga ämnet TBT från båtbottenfärger...

Ö Övertorneå Övrig sport Övriga länet. Jokkmokk Övertorneå Sörbyarna Pajala. Har du bilder, tips eller annan information? Ring eller mejla till redaktionen. Se vattnet dra in i samhället. Lenitha Andersson-Junkka   Nyhetschefer: Magnus Tosser Sponsring och samarbeten: De höga vattennivåerna på flera håll i Norrbotten fortsätter att stiga och måndag pågick arbetet med att sätta upp dessa kring Torneälven.

Tornealven fortsatter att stiga önskningar sker det med förhoppning att i någon mån kunna bidra Ostersjön eller vid gränsövergång på Torne älv vid Haparanda. insjuknande får vi icke vård, icke ens om vi "Tornealven fortsatter att stiga" orkar stiga ur sängen. skott om planerad generalstrejk för genomförandet av den sociala revolutionen, fortsätter.

OCH I ATT SOM EN...

Programmet som öppnar arkiven och journalerna och hittar släkten. Ansvarig utgivare: Matti Lilja.

Det stigande flodvattnet ser ändå...

MORE: Har fortsatter festen

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde