Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

107.9m FM

Israel fredsprocessen skadas

opinion

Israel—Palestina-konflikten är en aspekt av Mellanösternkonflikten och åsyftar Israel fredsprocessen skadas motsättningar som uppstått mellan Israel och de palestinska araberna framför allt efter att staten Israel grundades år Konflikten har sin bakgrund i den sionistiska rörelsen med rötter Israel fredsprocessen skadas talet och den arabiska nationalismen som växte fram från slutet av första världskriget.

Konflikten är först och främst en territorial konflikt mellan de israeliska och palestinska folken. Sionisterna strävade efter att skapa ett nationellt hem för det judiska folket i det område som utgör dagens Israel och Palestina. Orsaker till dagens konflikt är spänningar som uppstod mellan judar och araber efter bland annat ökad arabisk, men framför allt judisk immigration [ 3 ] [ 4 ] och deras krockande ideologierdubbla löften från britterna [ 5 ]eskalerande våldsdåd och arabiskt nekande till tvåstatslösningar [ 6 ] [ 7 ]i området Israel fredsprocessen skadas idag utgör Israel och Palestinska områden.

Konflikten växte fram i slutet av talet, då sionismen, idén om att judarna behöver ett eget land för att vara säkra från antisemitismökade i popularitet. Fler Ashkenazijudar började flytta till området, som på den tiden kontrollerades av det Osmanska riket och efter första världskriget "Israel fredsprocessen skadas" Brittiska Palestinamandatet.

Man valde Palestinaregionen dels eftersom judarna har en lång historia där, dels eftersom många judar hade bott kvar i området ända sedan det antika judiska kungariket, då judarna var i majoritet.

Fler araber flyttade in från bland annat Jordanien runt talet, då den arab-palestinska nationalismen växte fram.

I englighet med FN: Israel stod emot anfallet och kriget avslutades med ett vapenstillestånd Efter kriget blev judarna återigen majoritet då många araber i området flytt till grannländerna, Mizrahi - och Sefardi -judiska flyktingar från den arabiska världen inkl.

Västbanken började strömma in och Västbanken känd som Judeen och Samarien av judarna och Gazaremsan hade ockuperats av Jordanien respektive Egypten. I juni mobiliserade Egypten sina trupper i Sinai och hotade att utplåna Israel.

På måndag flyttar USA sin...

Jordanien och Syrien förklarade då krig mot Israel, men Israel vann mot samtliga länder och erövrade Gazaremsan och Sinaihalvön från Egypten, Västbanken från Jordanien och Golanhöjderna annekterad av Israel från Syrien. Sinai lämnades tillbaka till egyptierna i utbyte mot deras erkännande av Israel som stat.

Jordanien avsade sig alla territoriella krav på Västbanken, likaså Egypten om Gaza, områden som palestinierna ville ha till sin egen stat. Israel annekterade Östra Jerusalem under Jerusalemlagen. När Hamas raketbeskjutningarna från Gaza mot israeliska städer fortsatte, även efter att de fått den politiska makten, inledde Israel en offensiv mot Gaza.

Detta använder Israel som argument för att behålla militär kontroll över Västbanken i en framtida tvåstatslösning. Alltsedan Jerusalem erövrades och förstördes av romerska trupper under Titus ledning år 70 har tanken att återupprätta en judisk statsbildning hållits vid liv inom det judiska folket. I slutet av talet hade en ny judisk rörelse vuxit fram, sionismen Israel fredsprocessen skadas, vars mest kände företrädare var den österrikiske juden Theodor Herzl.

Vid denna tidpunkt i slutet av talet hade en ny våg av antisemitism vuxit fram, och bland judar stärktes därför tilltron till Herzls tanke om att skapa en fristat för all världens judar. Under det första världskriget skedde ett flertal förändringar i Mellanöstern där osmanerna besegrades av britternainte minst som ett resultat av stödet från araberna. Detta skedde "Israel fredsprocessen skadas" löften om arabisk självständighet i området.

Det mest betydande avtalet om arabisk självständighet skrevs mellan britter och araber årdet så kallade McMahon-Husain-avtalet [ 16 ]efter en brevväxling mellan High Commissioner, det vill säga britternas officiella representant för Israel fredsprocessen skadas välde i Egypten, Henry McMahon, och sharifen guvernören av Mecka, blivande kungen av Hejaz, Hussein ibn Ali.

På måndag flyttar USA sin...

Inför kriget mot Nazityskland kom Storbritanniens regering till slutsatsen att fred i Palestina var nödvändig för den brittiska militärens säkerhet. Man tog avstånd från tanken på en judisk stat i Palestina och publicerade en vitbok den 17 maj Den omtolkade radikalt britternas plikter som mandatstat.

Vitboken tycktes garantera ett självständigt Palestina med en arabisk Israel fredsprocessen skadas. Den skulle i själva verket betrakta det som stridande mot dess skyldigheter gentemot araberna under mandatet, likaså mot de försäkringar i det förflutna som har getts det arabiska folket, att göra Palestinas arabiska befolkning till undersåtar i en judisk stat mot deras vilja.

Storbritannien var vid denna tidpunkt en stormakt, och därför var det naturligt för sionisterna att söka stöd hos britterna. Sionisternas vädjan till britterna var till en början lönlös. Efter det första världskrigets slut blev England som väntat den stat som kontrollerade Transjordanien JordanienPalestina och Irak.

Under första världskriget bestämde sig britterna för att erkänna den sionistiska rörelsens strävan om ett judiskt nationalhem och underförstått att också acceptera en judisk stat, men endast på villkoret att detta skulle stadfästas i en skriven deklaration, vilket gjordes i Balfourdeklarationen Britternas strategiska tanke med denna vändning var att försöka vinna stöd hos de judar som levde inom det palestinska områdets gränser och hoppas på sympati och hjälp Israel fredsprocessen skadas andra länder, framförallt från USA.

USA var vid denna tid ointresserad av ett judiskt nationalhem. Britterna hade även andra bevekelsegrunder till sitt intresse för regionen, nämligen att säkra resvägen till Indien och att säkra de oljeledningar som var dragna genom Palestina. Befolkningen bodde i sammanlagt byar och 13 städer. Judarna var nästan helt samlade i JerusalemHebronTiberias och Safed. Under perioden fram till —45 ökade den judiska befolkningen i Palestina från cirka 83  till fler än en halv miljon. Tre fjärdedelar av dessa var invandrade judar medan resten var en följd av naturlig folkökning.

Samtidigt fördubblades antalet muslimer till närmare en miljon, delvis genom invandring från omkringliggande länder. Efter att de allierade styrkorna hade segrat under första världskriget samlades representanter från Storbritannien, Frankrike, Italien, Japan och USA som observatör i San Remo Israel fredsprocessen skadas att dela upp det besegrade Osmanska Israel fredsprocessen skadas mellan sig.

Tvåstatslösningen var förutsättningen för talets...

Här beslutades att Storbritannien skulle få i uppgift att uppfylla Balfourdeklarationen frånvilken bekräftade att ett judiskt nationalhem skulle upprättas i Palestina. FN har senare bekräftat giltigheten av deklarationen genom att innesluta den i FN-stadgan genom artikel På landområdena väster om Jordanfloden gäller fortfarande deklarationen från Samtidigt som Yishuv byggde upp sin framtida stat ökade oron hos araberna att de skulle bli i Israel fredsprocessen skadas bland en Israel fredsprocessen skadas större judisk befolkning.

Därför växte även den arabiska nationalismen i Palestina under talet, och främst genom demonstrationer och strejker försökte rörelsen förhindra ett judiskt övertagande av Palestina. De allt större spänningar som uppstod mellan araber och Yishuv började oroa britterna, och underför övrigt samma Israel fredsprocessen skadas som "Israel fredsprocessen skadas" Hitler kom till makten i Tyskland begränsade man judarnas invandring till Palestina för att förhindra allvarliga konflikter.

Detta gjorde man gång på gång men lyckades inte helt hindra olaglig invandring. Mellan och var Jerusalems stormufti Haj Amin al-Husseini ledare för den arabiska nationalistiska rörelsen i Palestina. Genom att starta religiösa uppror emot Palestinas judiska invånare hade han en nyckelroll för den arabiska oppositionen.

Detta gjordes bland annat genom ryktesspridning om att judarna i själva verket var ute efter att bygga Jerusalems tredje tempeldär Klippdomen och Al-Aqsamoskén idag står.

De första stora massakern gentemot den judiska befolkningen var de så kallade Jaffaupprorensom skedde Dessa resulterade i att en judisk försvarsrörelse, Haganahbildades. Under dessa uppror skedde bland annat en massaker på judar i Hebrondär de överlevande fick lämna staden. År inledde det av al-Husseini ledda Högsta muslimska rådet de arabiska upproren, som varade fram till Upproren innebar att judar blev mördade i ett flertal städer, samt att de brittiska styrkorna ökade sin närvaro i Palestina.

På måndag flyttar USA sin...

Amin al-Husseini blev efterlyst av Storbritannien, och flydde därför till LibanonIrakItalien och slutligen Nazityskland.

Även judiska aktivister genomförde väpnade aktioner och terroraktioner mot britterna. Den avgörande aktionen blev sprängningen av deras högkvarter på Hotell King David i Jerusalem som utfördes av den judiska rörelsen Irgun.

Situationen började bli ohållbar för britterna, som dessutom befann sig i sviterna efter ett nyligen avslutat världskrig.

Man tänkte sig att dela upp Palestina i en judisk och en arabisk del med endast Jerusalem under internationell kontroll. Judarna accepterade delningen, men arabländerna och de palestinska araberna förkastade den. Resolutionen godtogs av de båda supermakterna USA och Sovjetunionen som härmed började spela en betydande roll i denna regionmen inte av de övriga medlemmarna i säkerhetsrådet förrän en tid efter Israels självständighetsförklaring.

Redan före delningsplanen hade c: Krigshandlingar pågick en lång tid före britternas uttåg Israel fredsprocessen skadas utropandet av staten Israel. Under perioden från 30 november till 3 april dödades och sårades enligt en israelisk källa sammanlagt 6  personer, varav 2  araber, 2  judar, britter och 47 andra.

Araberna gick så småningom till attack mot kommunikationer, judiska stadsdelar och judiska kolonier. I slutet av mars hade den judiska delen av Jerusalem isolerats och belägrats av arabstyrkor. Palestinska styrkor mördade också 40 judiska arbetare vid Haifas oljeraffinaderi den 30 december och dödade cirka Haganah-soldater som gav upp eller var obeväpnade i Kfar Etzion den 13 maj Plan Dalet utarbetades av Haganahden största sionistiska Israel fredsprocessen skadas milisen, i mars med syfte att ta kontroll över territoriet i den planerade judiska staten.

Enligt planen skulle bland annat en del palestinska byar utplånas. Plan Dalet började genomföras i april och innebär att Haganah började omvandlingen från en underjordisk organisation till en reguljär armé och övergick från defensiv till offensiv verksamhet.

I april Israel fredsprocessen skadas irreguljära palestinsk-judiska styrkor som Irgun och Sternligan Israel fredsprocessen skadas i byn Deir Yassin i syfte att bryta den jordanska blockaden av Jerusalem. Trupperna möttes av väpnat motstånd efter att först ha mötts med vita flaggor och eldstrider uppstod. På grund av det stora antalet runt civila palestinska förluster kom detta att kallas Deir Yassin-massakern. Massakern i Deir Yassin är en Israel fredsprocessen skadas de mest kända som judisk milis begått i regionen.

Offren dog av gevärseld och av handgranater som slängdes in i deras hem av Irgun och Sternligan. Åtskilliga palestinier tillfångatogs och tvingades paradera på gatorna i västra Jerusalem. Ledare för Haganah, den reguljära judiska armén, och Yishuvs ledare David Ben-Gurion senare Israel fredsprocessen skadas förste premiärminister tog avstånd från och fördömde illdådet.

I juni samma år avväpnades Irgun och Sternligan med våld av Haganah. I den judiska psykologiska krigföringen ingick terrortaktik och förstörelse av byar. Deir Yassin-massakern utnyttjades i Irguns och Haganahs propaganda för att sätta skräck i araberna.

Det arabiska militärkommandot i Haifa flydde den 21—22 april tillsammans med stadens representanter inför väntade attacker. Irgun hotade med ett nytt Israel fredsprocessen skadas Yasin om araberna stannade kvar.

På tre dagar flydde 50 människor. Arabernas militära kraft krossades och det palestinska arabiska samhället föll samman. Panik rådde, och över flydde fram till den 15 maj. Massakern i Deir Yasin blev också en orsak för arabstaterna att intervenera mot Israel.

Arabförbundets generalsekreterare, Abd al-Rahman Azzam, sa: Några dagar efter Deir Yassin inträffade en massaker i Sheikh Jarrah mot en civil judisk medicinsk konvoj på väg till det belägrade Jerusalem.

Ca 77 judiska läkare och sjuksköterskor mördades av palestinska styrkor. Invasionen av sex grannländers reguljära arméer startade i samband med den israeliska statens självständighetsförklaring den 15 maj När den brittiska kontrollen över området tog slut den 14 maj kunde David Ben Gurion, den förste israeliske premiärministern, förklara staten Israels självständighet som judisk stat i Palestina, omfattande de områden som enligt FN-församlingens i november rekommenderade delning av Palestina avsågs skulle tillfalla den judiska staten.

Dagen efter självständighetsförklaringen förklarade Egypten krig mot Israel tillsammans med de omgivande arabiska staterna som vägrade att acceptera den Israeliska statens existens. Den nya staten erkändes omedelbart av Förenta staterna, Sovjetunionen, Frankrike och Storbritannien.

Därmed hade en flera decennier lång mellanstatlig konflikt mellan Israel och dess grannländer inletts, liksom mellan Israel och de araber som bor i de delar av Palestina som inte ingår i staten Israel. Tvåstatslösningen var förutsättningen för talets fredsprocess.

Men den Av den palestinska stat som FN planerat för (se Hur staten Israel kom till) återstod i praktiken ingenting.

Förutom de . Hans föräldrar dog senare av sina skador.

Du är nu inloggad!

På måndag flyttar USA sin ambassad i Israel från Tel Aviv till Jerusalem. att den skulle kunna skada den då pågående fredsprocessen. Israel–Palestina-konflikten är en aspekt av Mellanösternkonflikten och åsyftar de I början av talet inleddes en fredsprocess mellan israeler och . Antalet skadade och dödade palestinier är betydligt högre än antalet skadade och.

MORE: Tva skadade nar mc krockade med bil

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde